Мета: сформувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.


Мета: дати учням початкові знання про електричну напругу, її одиниці та способи вимірювання, показати практичну значущість отриманих знань.


Мета: сформувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.


Мета: поглибити знання учнів про електричний струм та його природу, дати учням знання про силу струму як кількісну характеристику електричного струму та її вимірювання за допомогою амперметра, показати практичну значущість отриманих знань.


Мета: ознайомити учнів з різними джерелами струму та перетвореннями енергії, які в них відбуваються, познайомити з історією розвитку науки (гальванічний елемент Вольта), розвивати інтерес до вивчення фізики, формувати навички складання електричного кола, показати практичну значущість отриманих знань.


Мета: ознайомити учнів із електричною провідністю різних матеріалів, пояснити причину їхньої різної провідності, розвивати логічне мислення учнів, вміння аналізувати.


Мета: сформувати в учнів початкові уявлення про електричний струм як направлений рух заряджених частинок, показати дії електричного струму, розвивати логічне мислення учнів.


Мета: оцінити знання, уміння та навички з вивченої теми.


Мета: узагальнити та систематизувати навчальний матеріал з вивченої теми, скорегувати знання учнів, підготувати їх до виконання контрольної роботи.


Мета: навчити учнів розв’язувати задачі, аналізувати фізичний зміст та грамотно їх оформлювати.


1-10 11-20 21-30 31-33