Контрольна робота № 2 з теми: «Електричний струм» (частина 1)

Мета: оцінити знання, уміння та навички з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність:тексти контрольної роботи.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 

ІІІ. Виконання контрольної роботи

ПРИБЛИЗНИЙ ВАРІАНТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Рівень 1

1. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею вимірювання.

А Сила струму Кл

Б Кількість теплоти А

В Заряд Вт

Г Потужність Дж

2. Встановіть відповідність між назвою фізичною величини та її позначенням.

А Заряд U

Б Напруга P

В Сила струму q

Г Потужність I

3. За графіком залежності сили струму через резистор визначте силу струму, якщо напруга на резисторі 10 В.

А 2 Ом.

Б 4 Ом.

В 6Ом.

Г 8 Ом.

4. До двох однакових послідовно з’єднаних резисторів додали паралельно ще один R. Як змінився загальний опір?

А Збільшився у 1,5 рази.     Б Зменшився у 1,5 рази.

В Збільшився у 3 рази.        Г Зменшився у 3 рази.

 

5. Який заряд проходить через обмотку електродвигуна за 5 секунд, якщо сила струму через двигун дорівнює 10 А?

А 50 Кл.         Б 2 Кл.           В 5 Кл.           Г 0,5 Кл.

 

6. На якому рисунку амперметр та вольтметр правильно підключено для вимірювання напруги та сили струму через лампочку?

Рівень 2

7. Якщо напруга на резисторі 8 В, сила струму дорівнює 0,2 А. За якої напруги сила струму через резистор буде дорівнювати 0,3 А?

 

8. Накресліть у зошиті схему електричного кола, що складається із джерела струму, трьох ламп, ввімкнених паралельно, амперметрів, що вимірюють силу струму в кожній лампі, вольтметрів, що вимірюють напругу на кожній лампі, і в усьому колі, і вимикача, загального для всього кола.

 

Рівень 3

9. Які перетворення енергії відбуваються в електрофорній машині та фотоелементах, коли вони працюють як джерела струму?

 

10. Реостат виготовлено з нікелінового проводу, на керамічний циліндр діаметром 2 см було намотано впритул один до одного 150 витків проводу. Довжина намотка склала 15 см. Чому дорівнює напруга на реостаті, якщо сила струму дорівнює 4 А?

 

Рівень 4

11. Яку масу води можна нагріти від 25 °C до 75 °C за 2 хв 40 с електричним нагрівачем, ККД якого становить 75 %? Нагрівач виготовлено з 11 м нікелінового дроту з площею перерізу 0,5 мм2, живиться нагрівач від мережі 220 В.

 

ІV. Підбиття підсумків уроку

 

V. Домашнє завдання

Завдання за підручником. Повторити вивчений матеріал.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: