Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи

Мета: узагальнити та систематизувати навчальний матеріал із вивченої теми, скорегувати знання учнів, підготувати їх до виконання контрольної роботи.

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач.

Обладнання та наочність: картки із задачами, які розв’язуються на уроці.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань та умінь

Запитання для фронтального опитування

Що називають електричним струмом?
Сформулюйте умови виникнення та існування електричного струму.
Які речовини називають провідниками? Діелектриками?
Перелічіть дії електричного струму. Наведіть приклади.
Що називають джерелом струму. Наведіть приклади.
За рахунок якої енергії може здійснюватися розділення різнойменних зарядів у джерелі електричного струму?
Що визнають за напрямок струму в електричному колі?
Що називають силою струму? Як виміряти силу струму у колі?
Що називають напругою? Як виміряти напругу на ділянці кола?
Що називають електричним опором? Як виміряти опір?
Сформулюйте закон Ома для ділянки кола.
Що називають питомим опором речовини?
За якою формулою розраховують опір провідника?
Сформулюйте закони послідовного та паралельного з’єднання провідників.
Що таке потужність електричного струму? Як виміряти потужність електричного струму?
Як обчислити роботу електричного струму?
За якою формулою можна обчислити потужність струму?
Сформулюйте закон Джоуля—Ленца.
Назвіть електричні пристрої, робота яких ґрунтується на тепловій дії струму.
Що таке коротке замикання?

ІV. Розв’язання задач

Електронагрівник виготовлено з нікелінового дроту площею перерізу 0,1 мм2. Чому дорівнює довжина цього дроту, якщо за напруги на ньому 220 В сила струму дорівнює 4 А?
Дуговий ліхтар, що потребує для свого живлення напруги 40 В і сили струму 10 А, увімкнутий у мережу з напругою 120 В. З’єднувальні дроти виготовлені з константанового дроту перерізом 2 мм2. Визначте довжину цього дроту.
Опір резисторів дорівнює відповідно 20, 40, 60, 50 Ом. Сила струму в другому резисторі дорівнює 1,2 А. Знайдіть сили струму в інших резисторах на напругу на кожному резисторі.
Підйомний кран піднімає вантаж масою 8,8 т на висоту 10 м за 49 с. Знайдіть силу струму, споживаного краном, якщо напруга 220 В, а ККД дорівнює 8%.
Скільки витків ізольованої нікелінової дротини потрібно накрутити на порцеляновий циліндр діаметром 1,5 см для того, щоб виготовити нагрівник, у якому за 10 хвилин закипає 2 л води, початкова температура якої 20 °С? Діаметр дроту 0,2 мм, напруга в мережі 220 В. Вважайте, що ККД нагрівника дорівнює 60%.

V. Підбиття підсумків уроку

 

VI. Домашнє завдання

Завдання за підручником. Виписати, вивчити формули з теми.

Додаткове завдання. Накресліть електричну схему, за якою з’єднані електричні прилади у вашій квартирі або будинку.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: