Лабораторна робота № 9 «Дослідження явища електролізу»

Мета: сформувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи, зошит з друкованою основою для виконання лабораторних робіт.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Виконання лабораторної роботи

Правила з техніки безпеки для учнів у кабінеті фізики:

 • Лабораторне обладнання розміщуйте на своєму робочому місці акуратно, щоб запобігти падінню приладів або їх перекиданню.
 • Чітко дотримуйтеся порядку виконання лабораторної роботи та правил техніки безпеки.
 • Будьте уважні й дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.
 • Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.
 • Не починайте роботу без дозволу вчителя.
 • При проведенні дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів.
 • Стежте за справністю кріплень використовуваного обладнання, користуйтеся тільки справними приладами й обладнанням.
 • Після завершення лабораторної роботи ретельно приберіть своє робоче місце.
 • Із класу виходьте тільки з дозволу вчителя.
 • При отриманні травми або поганому самопочутті повідомте про це вчителя.

 

Пропонується дослідити виконання закону Фарадея для електролізу.

Порядок дій учня:

 • За допомогою терезів знайдіть масу катода m1.
 • Зберіть електричне коло за схемою:

 • Зверніть увагу на те, що електрод, масу якого ви виміряли, є катодом та підключається до «–» джерела струму.
 • Опустіть електроди у ванну з розчином CuSO4, замкніть коло та одночасно запустіть секундомір. Протягом експерименту підтримуйте силу струму незмінною.
 • За 15 хвилин припиніть дослід, висушіть катод фільтрувальним папером та виміряйте його масу m2.
 • Обчисліть масу міді m, яка виділилася на електроді. Обчисліть електричний заряд, який пройшов через електроліт.
 • Знову опустіть електрод у ванну, замкніть ключ та включіть секундомір.
 • Повторіть вимірювання маси ще 4 рази через кожні 5 хвилин, обчислюючи кожного разу масу міді та електричний заряд.
 • Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю:

 • Побудуйте графік залежності маси міді, яка виділилася на катоді, від заряду m(q).
 • Знайдіть на графіку середню точку, запишіть значення mсер и qсер. Обчисліть середнє значення електрохімічного еквіваленту міді за формулою Знайдіть табличне значення kтабл.
 • Порівняйте kвим та kтабл. Поясніть можливу певну відмінність значень.
 • Обчисліть абсолютну та відносну похибки експерименту за формулами:Побудуйте графік залежності маси міді від часу протікання електричного струму m(t).

 

IV. Підбиття підсумків уроку

 

V. Домашнє завдання

Завдання за підручником. Повторити § 19–20.

Завдання за задачником. Розв’язати № 11.40, 11.46.

Додаткове завдання. Електричну лампу включили послідовно з електролітичною ванною, наповненою слабким розчином NaCl. Дослідіть експериментально, як буде змінюватися яскравість горіння лампи, якщо збільшувати концентрацію розчину.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: