Тиск газів і рідин

Мета уроку: пояснити тиск газів і рідин з погляду молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

План уроку

 

Контроль знань

5 хв

1. Що таке тиск? Назвіть одиниці виміру тиску.

2. Як можна збільшити або зменшити тиск?

3. Навіщо для проїзду по багністій місцевості роблять настил із хмизу?

Демонстрації

4 хв

1. Тиск газів.

2. Тиск рідин

Вивчення нового матеріалу

26 хв

1. Спостерігаємо прояви тиску газу.

2. Досліджуємо тиск рідин

Закріплення вивченого матеріалу

10 хв

1. Контрольні питання.

2. Навчаємося розв’язувати задачі.

3. Поміркуй і відповідай

 

 

Вивчення нового матеріалу

1. Спостерігаємо прояви тиску газу

На початку уроку учням необхідно нагадати, що тиск газу на стінки посудини обумовлено ударами молекул і залежить від їх числа (густини газу) і швидкості руху (температури).

Переконатися в цьому можна на такому досліді: будемо сипати на аркуш тонкого картону рівномірним потоком пісок. Ми побачимо, що аркуш картону при цьому деформується — точно так само, як якби на нього діяла постійна сила, хоча насправді деформація картону обумовлена окремими ударами піщин.

Тиск газу в замкнутій посудині всюди однаковий. Пояснюють це хаотичністю руху молекул, що обумовлює однакову густину газу в повному обсязі й однакову в середньому загальну силу їхніх ударів на одиницю площі. Проілюструвати вищесказане можна за допомогою такого досліду: під ковпак повітряного насоса поміщають гумову кульку, частково заповнену повітрям, і відкачують насосом повітря з-під ковпака, у результаті чого кулька збільшується в об’ємі.

Накачуючи або відкачуючи газ, що перебуває в посудині, ми збільшуємо масу газу або, навпаки, зменшуємо її. При цьому змінюється густина газу — збільшується або зменшується. Одночасно із густиною змінюється й тиск газу.

Однак змінити тиск газу можна й в інший спосіб — змінюючи температуру. Наллємо в казан трохи води, що при ввімкненні пальника повністю перетворюється на пару. На казані є манометр, за яким можна визначити, що при збільшенні температури тиск пари зростає.

 

Із наведених міркувань можна зробити такий висновок для тиску газу постійної маси:

  • при постійній температурі газу його тиск збільшується при зменшенні об’єму й зменшується при збільшенні об’єму; при постійному об’ємі газу його тиск збільшується при збільшенні температури й зменшується при зниженні температури.

2. Досліджуємо тиск рідин

Рідина завжди набуває форми посудини, у якій перебуває, зберігаючи свій об’єм. Візьмемо посудину, у дні й стінках якої є однакові отвори, закриті гумовими плівками, і наллємо в цю посудину воду.

Ми побачимо, що всі плівки вигнулися назовні.

Виходить, налита в посудину рідина тисне не тільки на дно посудини, але й на її стінки.

Рідина перебуває під дією сили ваги, й на нижні шари діє вага верхніх її шарів. Чим глибше розміщений шар рідини, тим більшим виявляється тиск, зумовлений дією ваги вище розташованих шарів рідини. Найбільший тиск буде біля дна посудини.

Таким чином, сили тиску в рідинах — це сили пружності, що виникають у результаті деформації шарів, які розташовані нижче, шарами, що перебувають над ними.

  • Тиск, здійснюваний рідиною, що перебуває в стані спокою, називають гідростатичним.

Тиск рідини на дно посудини  , де P — вага рідини, S — площа дна посудини.

Вага рідини  , де m — маса рідини, що виражається через її густину ρ й об’єм V формулою  . Об’єм рідини можна виразити через площу дна S й висоту стовпа рідини h формулою  . Звідси випливає, що

 

 .

 

Таким чином,

  • гідростатичний тиск на будь-якій глибині усередині рідини залежить тільки від густини рідини, прискорення вільного падіння й глибини, на якій визначається тиск.

 .

Формула   стосується тільки тиску, створюваного самою рідиною, і не враховує тиски атмосфери на поверхню рідини.

За цією формулою можна розрахувати тиск рідини, налитої в посудину будь-якої форми.

 

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

  1. Які спостереження вказують на те, що газ тисне на стінки посудини, у якій він міститься?
  2. Чому гази створюють тиск?
  3. Як залежить тиск газу від його об’єму й температури?
  4. Яка причина виникнення тиску рідини на дно й стінки посудини?
  5. Від яких величин й як залежить тиск рідини на дно посудини?

 

Закріплення вивченого матеріалу

1. Навчаємося розв’язувати задачі

1. На якій глибині створюваний водою тиск дорівнює атмосферному? Для розрахунків прийміть атмосферний тиск рівним 105 Па.

Розв’язок. З формули  одержуємо

 

  

 

Таким чином, десятиметровий шар води створює приблизно такий самий тиск, як оточуючий Землю шар повітря, що має десятки кілометрів у товщину.

2. Акваріум, що має форму куба, повністю заповнений водою. У скільки разів відрізняється сила тиску води на дно акваріума й на бічну стінку?

Розв’язок. Скористаємося формулою гідростатичного тиску рідини   й визначенням сили тиску  . Тиск на бічну стінку акваріума зростає пропорційно збільшенню глибини. Звідси випливає, що середній тиск дорівнює середньому арифметичному між мінімальним (  ) і максимальним (  , де a — довжина ребра куба) значеннями.

Середній тиск на бічну стінку дорівнює:

Тиск на дно:  .

Обчислюємо значення сили тиску:

  .

З урахуванням того, що  , остаточно одержуємо:

 .

 

2. Поміркуй і відповідай

1. Опишіть простий спосіб видалення вм’ятини на кульці для настільного тенісу.

2. Чому не можна допускати нагрівання газових балонів?

3. Занурте палець у склянку з водою, не торкаючись дна. Чи зміниться при цьому сила тиску на дно склянки?

Домашнє завдання-1

1. У-1: § 12 (п. 3), § 13 (п. 1).

2. Сб-1:

рів1 — № 16.1, 16.2, 16.3, 16.13, 16.15.

рів2 — № 16.19, 16.20, 16.21, 16.31, 16.32.

рів3 — № 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.49.

Домашнє завдання-2

1. У-2: § 18 (п. 1-3), 19 (п. 1, 3).

2. Сб-2:

рів1 — № 16.1, 16.2, 16.5, 16.6, 16.7.

рів2 — № 16.8, 16.9, 16.12, 16.13, 16.14.

рів3 — № 16.15, 16.17, 16.23, 16.24, 16.25.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: