Мета: з’ясувати передумови та визначити основні положення й наслідки українсько-російського договору 1654 р., а також дати історичну оцінку подіям Національно-визвольної війни у 1654–1655 рр.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами і на основі їх робити висновки та узагальнення, давати оцінку історичним подіям і висловлювати свою точку зору щодо них, працювати з картою, складати хронологічну таблицю.


Мета: охарактеризувати міжнародне становище та зовнішню політику Української козацької держави — Гетьманщини; розвивати в учнів уміння здобувати історичну інформацію в процесі гри, аналізувати й систематизувати матеріал, працювати з різними видами історичних джерел, робити висновки, узагальнення та порівняння.


Мета: охарактеризувати основні воєнно-політичні події Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої у 1652–1653 рр., дати їм історичну оцінку; розвивати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, працювати з картою, джерелами інформації, виділяти головне та другорядне, робити висновки й порівняння; на прикладах героїчної боротьби українського народу виховувати в учнів національно-патріотичні почуття.


Мета: охарактеризувати політичний, адміністративно-територіальний устрій, армію, фінансову та судову систему Української гетьманської держави, а також з’ясувати зміни, які відбулися в соціально-економічному житті українців; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, працювати з різними видами історичних джерел, робити висновки, узагальнення та порівняння, вести дискусію, висловлювати свою точку зору й аргументувати її.


Мета: охарактеризувати основні воєнно-політичні події Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої у 1649–1651 рр. і дати їм історичну оцінку; розвивати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, працювати з історичними джерелами, виділяти головне й другорядне, робити висновки та порівняння.


Мета: охарактеризувати й дати оцінку основним подіям Національно-визвольної війни 1648 — поч. 1649 років, визначити їх значення; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати та порівнювати їх, робити висновки, визначати значення історичних подій, висловлювати свою думку щодо них, складати хронологічну таблицю.


Мета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування, дати характеристику історичної постаті Богдана Хмельницького та його сподвижників; розвивати в учнів уміння аналізувати та порівнювати історичні джерела, зіставляючи історичну інформацію, робити висновки, виділяти головне, визначати причини історичних подій, визначати місце історичних діячів та їх роль в історичному процесі.


Мета: повторити та узагальнити матеріал теми, а саме: соціально-економічний розвиток українських земель, становище українського козацтва, церковне та культурне життя на українських землях в першій половині XVIІ ст.; підготуватися до тематичного оцінювання; розвивати в учнів уміння аналізувати та узагальнювати матеріал, робити висновки, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами.


Мета: охарактеризувати розвиток українського мистецтва, а саме: музики, театру, архітектури та живопису в першій половині XVII ст.; розвивати в учнів уміння на основі джерел інформації аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, на конкретних прикладах матеріальної та духовної культури розкривати характерні ознаки української культури.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-56