Мета: охарактеризувати господарську діяльність та звичаї козаків, а також процес утворення козацької держави — Запорозької Січі, дати оцінку діяльності першого козацького гетьмана Дмитра Вишневецького; розвивати в учнів уміння аналізувати текстові та візуальні історичні джерела, робити висновки, узагальнення й порівняння, визначати причини історичних явищ і подій, давати характеристику історичним діячам і визначати їх роль в історії; на прикладах козацьких звичаїв виховувати в учнів почуття гордості за український народ та почуття патріотизму.


Мета: охарактеризувати становище української православної церкви в другій половині XVI ст., визначити суть Берестейської церковної унії, пояснити причини та наслідки утворення греко-католицької церкви; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні джерела, на основі чого робити певні висновки та узагальнення, визначати суть та значення історичних подій, брати участь у дискусії, аргументувати з посиланням на джерела інформації свою позицію.


Мета: розглянути, як процес Реформації в Європі впливав на духовне життя українських земель у XVI ст.; з’ясувати причини виникнення церковних братств та охарактеризувати їх діяльність; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні джерела, на їх основі робити певні висновки та узагальнення, визначати суть та значення історичних подій.


Мета: визначити передумови об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в одну державу та наслідки, які мала ця подія для українських земель; розвивати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, визначати їх причини та передумови, працювати з джерелами інформації і на основі їх робити певні висновки та узагальнення; виховувати почуття патріотизму та гордості за український народ, який за тяжких умов іноземного панування зумів зберегти притаманні йому особливості мови, культури та побуту.


Мета: з’ясувати політичне, економічне та соціальне становище українських земель у ХVI ст., соціальну структуру українського суспільства, причини виникнення українського козацтва; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні джерела, робити висновки, узагальнення й порівняння, визначати причини історичних явищ і подій; виховуватив учнів повагу до історії свого народу.


Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Історія України» у 8 класі, його хронологічними межами та періодизацією, змістом та побудовою підручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною та енциклопедичною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; визначити форми організації навчальної діяльності учнів на заняттях курсу, ознайомити з критеріями та засадами тематичного, семестрового й річного оцінювання; охарактеризувати становище українських земель у складі різних держав у XVI ст.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-56