Мета: обговорити фінальні події трагедії «Гамлет»; перевірити знання тексту IV та V дій п’єси; розвивати творчі здібності, логічне мислення; виховувати уміння співпереживати, співчувати.


Мета: продовжити роботу над текстом трагедії «Гамлет»; вчити розмірковувати над філософськими проблемами, порушеними у творі; пояснювати вчинки героїв; розвивати логічне мислення; виховувати уміння працювати в групі.


Мета: продовжити коментоване читання трагедії «Гамлет», роботу над опорними конспектами; поповнити афоризмами «Скарбничку мудрості»; розвивати усне зв’язне мовлення; виховувати прагнення замислюватися над ситуаціями вибору (проблемними ситуаціями).


Мета: ознайомити з історією створення трагедії «Гамлет»; пригадати визначення трагедії; з’ясувати, ким виступають у п’єсі її герої; вдосконалювати навички роботи з текстом; розвивати усне зв’язне мовлення; виховувати небайдужість до долі героїв твору.


Мета: ознайомити з особливостями театр ушекспірівської доби, з фактамибіографії В. Шекспіра, творчим спадком драматурга; з’ясуватисуть шекспірівського питання; розвивати уміння складати опорні конспекти, логічне мислення;виховувати допитливість, уміння працювати в парах.Мета: перевірити рівень знань за вивченою темою; розвивати письмове зв’язне мовлення; виховувати прагнення досягти найкращих результатів.


Мета: узагальнити та систематизувати знання за вивченою темою; перевірити отриманий рівень знань у формі літературної гри; вчити працювати в групі; виховувати інтерес до літератури.


Мета: вчити писати твір-лист до літературного героя; розвивати письмове зв’язне мовлення, творчі здібності.


Мета: підбити підсумки вивченняроману «Дон Кіхот»; ознайомитиз поняттями «вічного образу» умистецтві; вчити працювати зуривками критичних статей;розвивати логічне мислення;виховувати активну життєвупозицію, милосердя.Мета: порівняти характери головних героїв роману Сервантеса; зробити висновки про причини їхніх вчинків; встановлювати міжпредметні та міжлітературні зв’язки; розвивати уміння працювати з критичною літературою; виховувати навички дружної роботи у команді.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 61-70 71-73