Персько-таджицька поезія. Рудакі

Мета: познайомити учнів з життям та творчістю Рудакі, на практиці перевірити знання, здобуті самостійно; розви­вати навички самостійної роботи з поетичним текстом; виховувати любов до поезії.

Обладнання: роздруковані тексти, ілюстрації, літературознавчі довідники.

Зміст уроку

І. Актуалізація опорних знань.

ІІ. Вступне слово вчителя про місце східної літератури у розвитку світового мистецтваСередньовіччя. Інформація-довідка:

Бейт (араб.) — дворядкова строфа, яка містить закінчену думку.

Газель (від араб, газаль — ліричний вірш). Складаєть­ся з кількох дворядкових строф-бейтів. Зміст Г., як правило, — оспівування коханої жінки, спогад про молодість.

Рубаї — одна з найбільш складних жанрових форм персько-таджицької поезії. Обсяг їх — 44 рядки, в яких три римуються: 1-й, 2-й, 4-й. Іноді можуть мати риму й усі чотири. Співаються один за одним, розмежовуються паузами (як куплети).

IIІ. Вивчення нового матеріалу

  • Розповідь вчителя «Життя та творчість Рудакі.»

Ми познайомились з визначеннями жанрів персько-тад­жицької поезії такими як рубаї, газелі, касиди, маснаві, бейти.

Започаткувались вони у IX ст., а блискучого розвитку набули в творчості Абу Абдалла Джафара сина Мухамма-да — так значився в одному з стародавніх джерел Рудакі (бл. 860—641 р).

Народився поет у невеличкому гірському селищі поблизу Самарканда. Ставши поетом, він обирає собі за псевдонім не гучне ім'я покровителя-царя, а назву маленького сели­ща Рудак, що нагадувало йому про батьківщину.

За легендою, хлопчик народився сліпим, але дуже та­лановитим. Він мав здібності до музики (абсолютний слух) і поезії, чудову пам'ять. У 8 років знав напам'ять майжевесь Коран, чим викликав захоплення односельців. Розпо­відають, що один із мандрівних музикантів Бахтіяр, ми­луючись дзвінким голосом хлопчика,, навчив його грати на цанзі (лютні), але відомих пісень було мало, потрібно було писати вірші, виконувати їх у супроводі музичного інструменту.

Слава про юного співця досягла й Бухари. Його запро­шують «на знайомство», і він залишається придворним поетом | радником.

Життя Рудакі змінюється. До нього тягнеться молодь, бо, по-перше, це освічена й добра людина, по-друге, він дійсно Поет. Рудакі чудово володіє арабською мовою, але пропагує рідну мову — фарсі.

Та пошана й багатство не принесли йому спокою душі. Через деякий час він потрапляє в немилість. Є версія, що поет не народився сліпим, а був осліплений, можливо, сином Насира II за те, що перейшов на сторону учасників бухарського заколоту проти тирани. Його вигнали з палацу.

Таке траплялось не з одним іранським поетом. Колись ця трагедія торкнулася й іншого поета — Фірдоусі, який у сатиричному посланні підняв тему конфлікту між мит­цем і владарем. Ця тема стала провідною в класичній поезії. Помер Рудакі на батьківщині, в рідному краї.

Із 300 000 (за іншими версіями — 1 300 000) двовіршів, що йому приписують, до нас дійшли лише окремі вірші та фрагменти, котрі можна згрупувати за такими основни­ми темами: філософська, пейзажна, інтимна лірика. (Учи­тель читає декілька зразків поезії Рудакі, коментує їх), Зараз ви ближче познайомитесь з творчістю Рудакі, побу­дете сам-на-сам з його віршами. Уважно перечитайте зміст карток і виконайте завдання.

 

  •  Завдання до самостійного читання (у кожного учня є текстова роздруківка або можна використати матеріал підручника).

Вказати № картки, звідки наведено приклад:

 а) бейт;

6) газель;

в) навести приклади філософської, інтимної чи пей­зажної лірики.

г) назвати вірш, у якому звучить протест проти соці­альної несправедливості.

ґ) в якому вірші звучить гімн молодості, вічній красі?

  • Перевірка самостійної роботи.
  • Виразне читання поезій.
  • «Вільне письмо»

Чим мене вразила поезія Рудакі?

 

ІV.Узагальнення знань

Назвіть факти біографії Рудакі, які найбільше запам’ятались.

- Що таке бейти, рубаї, газелі?

- Чи можна вважати актуальними теми, які підіймає поет в своїх творах?

  • Коло думок

- Що б ви сказали Рудакі, коли б зустрілись з ним?

 

V. Підсумок уроку

 

Ви познайомились з творами Рудакі в перекладах В. Мисика (укр.) та С. Ліпкіна (рос.),Ці вірші були написані народною мовою, таким чином Рудакі пропагував і поширював її, і тому саме він -    є родоначальником персько-таджицької літератури.

До нас дійшли уривки семи дидактичних (повчальних) поем-маснаві, відомі назви двох із них «Сонцеворот» — по­етичний варіант «Сіндбад-наме», твору про жіночу хит­рість, та «Каміла і Дімна» — поетичний переклад одно­йменного пехлевійського твору, що зберігся арабською мовою. Ця поема налічувала 12 000 бейтів. Довгі роки з неї відомий був лише один:

Того, хто все життя прожив, а тями не набрався, Ніякий вчитель не навчить, хоч як би не старався.

Сучасні дослідники знаходять нові перлини в творчій спадщині Рудакі (вже близько 120 бейтів, тобто одна сота частина поеми). Але й за цими уривками можна впізнати поета.

На практиці ви познайомились з темами його творчості, проблемами, які хвилювали автора.

Рудакі не був філософом, що пояснював світобудову, він був поетом, що відчував світ і мріяв про його вдоско­налення.

Під впливом його поезії творила плеяда митців, що жили в двох тогочасних літературних осередках — середньо­азіатському (Бухара і Самарканд) і хорасанському (Балх і Мерв).

Рудакі та його послідовники майже не звертались до релігійних мотивів, до містичних образів. У їхній поезії втілена народна мудрість, відчувається живе сприйняття природи, радість буття. Вона насичена свіжими образами, простими за формою, дотепними і глибоко змістовними.

V. Домашнє завдання

Прочитати статтю підручника. Написати твір-мініатюру за однією з бейт.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: