Особливості персько-таджицької поезії

Мета: опрацювати матеріал про виникнення класичної персько-таджицької літератури; ознайомити з її головними темами й образами; розвивати уміння працювати в групі, виступати перед аудиторією; виховувати інтерес до східної літератури.

Обладнання: картки, схема, кросворди.

Восток — дело тонкое.

Із кінофільму «Белое солнце пустыни»

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання.

1. Визначити тему, ідею, художні засоби вірша Ду Фу «У свято піднявся на гору».

2. Порівняти переклади російською та українською мовами вірша Ду Фу.

3. Зачитати твір-мініатюру «Символ осені в поезії Ду Фу "У свято піднявся на гору”».

II. Мотивація навчальної діяльності

«Склади слово»

1. Ім’я китайського поета. (Фу)

Ф

2. Спрямованість «Пісні про хліб і шовк». (Антивоєнна)

А

3. Запитання, що не потребує відповіді. (Риторичне)

Р

4. Провідне почуття ліричного героя китайської поезії. (Сум)

С

5. Він був покровителем Лі Бо. (Імператор)

І

Фарсі — це мова, якою створювалась персько-таджицька література, розквіт якої припадає на X–XV ст., які називають золотою добою в історії культури Сходу.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Робота в групах

Завдання: опрацювати теоретичний матеріал, підготувати виступ-пояснення для класу, законспектувати виступи однокласників.

Картка № 1

Вторгнення військ Арабського халіфату у VII ст. в Іран, а пізніше і в Середню Азію завдало давній іранській культурі значного удару. Вогнем і мечем були насаджені нова релігія завойовників — іслам та арабська мова. Місцева аристократія пристосовувалася до завойовників, втрачаючи не тільки честь, але й рідну мову.

Для іранської словесності настали «віки мовчання». Література перестала існувати. Багато книг були спалені завойовниками, нові не з’являлись. Та все ж іранська література не щезла зовсім.

Картка № 2

Освічені іранці — письменники — зуміли засвоїти нову для них арабську традицію, сприйняти найбільш цінні елементи арабської поетичної культури. Разом із тим ці письменники змогли зберегти чимало самобутніх ознак давньої іранської традиції. Таким чином, іранська література не лише піднесла арабську літературу на новий щабель, але й підготувала ґрунт для подальшого виникнення літератури рідною мовою — фарсі.

Держава Саманідів культивувала рідну мову — фарсі. Після того, як до влади прийшли іранські династії, активно почала розвиватися література на фарсі. Аристократія на чолі з монархом оцінили роль поезії, що користувалася величезною популярністю у народу, як засобу укріплення своєї могутності й впливу.

Картка № 3

Поезія цього часу (X–XV ст.) зосереджує свою увагу (на відміну від давньоіранської літератури) не на прославленні божеств, а на зображенні людини — чи то як монарха та його оточення (панегірична поезія), чи як звичайної людини (гідної пошани особистості).

Картка № 4

Концепція людини в класичній поезії була принципово новою сходинкою в осмисленні гідності та самоцінності особистості. Разом із тим класика зберегла й синтезувала образи героя-богатиря та людини-брата, розробленого попередньою літературою. Класична персько-таджицька поезія в її кращих зразках відрізнялася філософічністю, вільнодумством, антиклерикальною спрямованістю. Основна ідея — усвідомлення людської гідності; центральний образ — вільна, автономна людська особистість.

Картка № 5

Значну роль у розвитку класичної персько-таджицької літератури відіграла арабська поезія. Вона збагачувала своїм досвідом персько-таджицьку літературу, але мусульманський Ренесанс (як називають розвиток культури цих народів у X–XV ст.) був не просто повторенням, а сааме відродженням рідної культури за допомогою такого явища, як літературний синтез.

Учні можуть виконати додаткові завдання: в тексті картки виділити ключові слова й словосполучення, які допоможуть краще зрозуміти та запам’ятати важливі факти.

2. Міні-кросворди «Золоті імена східної поезії

1) Кросворд

По горизонталі:

1. Як називається поезія, що оспівує монарха та його оточення? (Панегірична)

2. Хто сповідував магометанство? (Мусульмани) 3. Що було в центрі уваги персько-таджицької поезії? (Людина)

4. Як називався період X–XV ст. в історії розвитку східної культури? (Ренесанс)

5. Яка література чинила значний вплив на формування персько-таджицької поезії? (Арабська)

6. Сучасна назва Персії. (Іран)

По вертикалі: засновник персько-таджицької літератури — Рудакі.

2) Кросворд

По горизонталі:

1. Хто був у центрі уваги давніх перської і таджицької літератур? (Бог)

2. Хто завоював Іран у VII ст.? (Араби)

3. Мова, якою створювалися персько-таджицька література з X до XV ст. (Фарсі)

4. Віра, що була нав’язана арабами. (Іслам)

5. Як називають добу розквіту східної поезії у X–XV ст.? (Золота)

По вертикалі: співець кохання — Гафі з.

3) Кросворд

По горизонталі:

1. Арабський..., що завоював Персію у VII ст. (Халіфат)

2. Поезія, що оспівувала просту за походженням людину. (Лірична)

3. Знищення іранської літератури — «віки...» (мовчання).

4. Іранська династія, за часів якої почала відроджуватися культура. (Саманіди)

По вертикалі: поет, мудрець і вчений — Омар Хайям.

 IV. Підсумки уроку

«Мікрофон»

Сьогодні на уроці:

- я дізнався...

- я навчився...

- я зрозумів...

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал за вивченою темою.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: