Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із живописом як видом образотворчого мистецтва; надавати початкові знання про види живопису; продовжувати ознайомлювати з технікою вітража; закріплювати навички створення вітражної композиції, роботи у техніці імітації вітража; формувати вміння передавати настрій за допомогою ліній; продовжувати навчати дітей роботи із ножицями; активізовувати спостережливість, фантазію, сенсорні вміння та навички; розвивати охайність; виховувати в учнів естетичне сприйняття навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості й уяву; виховувати любов до тварин.


Мета: завершити ознайомлювати учнів із законами перспективного передавання глибини простору; ознайомити з поняттям «фронтальна перспектива», її законами та використанням; поглиблювати знання про поняття «сценічний образ», «вигородка»; надавати відомості про роботу художника-декоратора; продовжувати закріплювати навички передавання простору за допомогою лінійної перспективи; формувати в дітей образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння аналізувати, уважність, спостережливість, окомір; навчати міркувати; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: продовжувати закріплювати знання учнів про архітектуру як вид візуального мистецтва, поглиблювати знання про архітектурні стилі; ознайомлювати учнів із виражальними засобами архітектурних стилів; збагачувати та закріплювати в дітей уміння сприймати, розрізняти та аналізувати характерні особливості архітектурних стилів; закріплювати навички зображення архітектурних об’єктів, передавати свій настрій та враження; розвивати дрібну моторику руки; виховувати в учнів почуття прекрасного, естетичне сприйняття навколишнього світу; розуміння та дбайливе ставлення до пам’яток архітектури; любов до національної історико-архітектурної спадщини.


Мета: продовжувати закріплювати знання учнів про архітектуру як вид візуального мистецтва, поглиблювати ознайомлення з видами архітектури; ознайомлювати учнів із виражальними засобами архітектури; збагачувати та закріплювати в дітей уміння сприймати, розрізняти та аналізувати характерні особливості архітектурної споруди; закріплювати навички зображення архітектурних об’єктів, передавати форму та будову будівель; розвивати дрібну моторику руки; виховувати в учнів естетичне сприйняття навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості; виховувати екологічну культуру.


Мета: закріплювати знання учнів про повітряну перспективу як засіб передавання простору; про графічні засоби передавання глибини простору на площині; розвивати в дітей комбінаторні здібності, навички та вміння передавати засобами графіки простір, освітлення, визначати тон; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати; навчати міркувати; формувати образне, логічне, просторове мислення; виховувати в учнів уважність; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: закріплювати розуміння учнями поняття «композиція», відомості про передавання глибини простору на площині; поглиблювати розуміння поняття «повітряна перспектива» та засоби передавання глибини простору на площині; розвивати навички та вміння передавати простір, освітлення, визначати тон; формувати образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати; виховувати в учнів уважність; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: продовжувати закріплювати знання та навички учнів щодо зображування об’ємних форм; надавати відомості про архітектурний малюнок як вид графіки; розглядати засоби виразності архітектурного малюнка; ознайомлювати з технікою гризайля; розвивати навички та вміння дітей працювати графічними матеріалами — олівцями, тушшю, фломастером; виховувати в учнів уважність, акуратність, точність у передаванні своєї думки графічними засобами.


Мета: закріплювати знання учнів щодо передавання форми предметів на площині; відпрацьовувати техніку передавання розподілення світла на різноманітних геометричних формах; продовжувати ознайомлювати з технікою тонування геометричних форм; розвивати навички та вміння дітей працювати графічними матеріалами; виховувати в учнів уважність, акуратність, точність під час виконання тонованого малюнка.


Мета: закріплювати знання учнів про передавання глибини простору на площині за допомогою кольору; розвивати комбінаторні здібності, навички та вміння передавати простір, освітлення, визначати тон; продовжувати формувати в дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати співвідношення кольорів; навчати міркувати; формувати образне, логічне, просторове мислення; виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: закріплювати знання учнів про лінійну перспективу як засіб передавання простору; розвивати в дітей комбінаторні здібності, навички та вміння передавати простір лінійними засобами; продовжувати формувати вміння аналізувати; навчати міркувати; розвивати окомір, дрібну моторику руки; формувати образне, логічне, просторове мислення; виховувати в учнів естетичне сприйняття навколишнього світу, стимулювати розвиток допитливості.


1-10 11-20 21-22