Мета: узагальнити й поглибити знання учнів з теми; розвивати навички застосування навчальної інформації, роботи в групі; виховувати толерантне ставлення до думок інших; виховувати повагу до минулого свого народу.


Мета: висвітлити суть і значення розквіту Київської Русі у IX-XI ст., ознайомити із соціальним та господарським життям Київської Русі, розкрити значення розвитку ремісничих професій і їх вплив на розквіт держави; розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, оцінювати їх значення, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, розвивати навички ведення дискусії; виховувати інтерес до історичного минулого української землі та повагу до історичних пам’яток.


Мета: сприяти засвоєнню знань про діяльність княгині Ольги та її сина Святослава; розвивати вміння працювати з історичною картою; виховувати інтерес до минулого свого народу.


Учні мають знати: як відбувався процес формування території Київської Русі; хронологічні межі правління перших київських князів; характеризувати внутрішню та зовнішню політику київських князів; основні наслідки походів проти Візантії; звідки походить назва «Русь».


Мета: визначити територію, заняття й суспільні відносини союзів слов’янських племен, що стали базою, на якій виникла держава - Київ­ська Русь; розвивати в учнів навички роботи з першоджерелами, історичною картою, блок-таблицями, схемами; виховувати в учнях почуття національно-історичного патріотизму.Мета: сформувати в учнів цілісне уявлення про період виникнення та розквіту Київської Русі, формуючи компетентність з указаного періоду історії; формувати образні та логічні компетенції учнів; прищеплювати інтерес до вивчення історії Батьківщини.


1-10 11-20 21-30 31-36