Розвиток Галицького і Волинського князівств

Мета: характеризувати політичний та соціально-економічний розвиток Галицького та Волинського князівств; з'ясувати стан культури в Київській Русі в період роздробленості; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні факти, працювати з картою та документами, визначати місце особистості в історичному процесі; виховувати в учнів національно-патріотичні почуття та повагу до минулого народу. 

Обладнання: карта,атлас, відеофільм, презентація, картки. 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 1мин 
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 15мин 
1. Графічний диктант 5мин 
Серед запропонованих тверджень є правильні й помилкові, Правильні твердження учні позначають знаком +, а. помилкові_-. Пропонується проводити з усім класом у письмовій формі. 

1) Роздробленню Київської Русі сприяло зростання феодаль¬ної власності на землю. 
2) Поштовхом до роздроблення став з'їзд князів у Любечі. 
3) Останнім князем єдиної Київської держави був син Воло¬димира Мономаха — Святослав? 
4) На правому березі Дніпра розташувалося Чернігово- Сіверське князівство? 
5) Роздроблення Київської Русі було закономірним явищем. 
6) Вотчина - це спадкова земельна власність князів, бояр та інших членів панівної верхівки у Київській Русі? 
7) Занепад торговельного шляху «із варягів у греки» вплинув на послаблення Києва як економічного центру КиївськоїРусі. 
8) За формою правління всі князівства Київської Русі були монархіями. 
9) Після 20років спільного управління державою між трьома братами Ярославичами стався розкол? 
10) Київське князівство було одним із найбільших, але мало¬заселених князівств Київської Русі? 
11) Один з перших літературних творів давньої України є « Слово о полку Ігоревім»? 
12) Узяття й пограбування міста Києва Андрієм Боголюбським відбулося в 1179 р. 1. Перша згадка назви «Україна» в письмових джерелах да¬тована 1178р. 
2. Володимир Мономах помер у віці 25 років? 
3. Найбільшими містами Київської Русі здавна були Київ,Чернігів, Переяслав. 
4. Чернігово-Сіверське князівство розташовувалося по бере¬гах річок Десна, Сейм, Сула, Дніпро, Прип'ять. 
5. У Чернігово-Сіверському князівстві нараховувалося біль¬ше ніж 50 міст. 
6. Половці- це тюрський кочовий народ? 
7. Восени у 1097р. у м. Любечі на Дніпрі зібрався з’їзд князів Київської Русі? 
8. Ростово-суздальський князь Юрій Довгорукий тричі захоплював Київ? 
9. Коаліція- це розєднання? 
10. Холоп- раб? 
11. У першій половині XII ст.. на території сучасної України існувало 5 земель-князівств? 
12. У Чернігові було побудовано один з кращіх соборів давньої Русі-Борисоглібський? 

2.Опитування. 5мин 
1)Повідомлення дати — 1132 рік та запис у літописі: «И роздерлася вся Руська земля...».Згадайте вивчене на минулому уроці. Про які події йдеться? 
2. Дайте визначення поняттю ПОЛІТИЧНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ 
3.Назвіть основні причини роздробленості. 
• Великі розміри території Русі. 
• зростання ролі міст як політичних і культурних центрів феодальних 
князівств. 
• Розвиток великого феодального землеволодіння (вотчин). 
• Натуральне господарство. 
• Слабкі економічні зв'язки між князівствами. 
• Відсутність чіткого порядку спадкування престолу. 
• Створення апарату примусу в кожному великому феодальному володінні. 
• Напади степових кочовиків. 
Занепад торгівлі з Візантією 
4.Які основні адміністративні одиниці утворилися на теренах Київської Русі? 
Удільні князівства 
5) Чому розпад Київської Русі є закономірним явищем?Період політичної роздробленості в історії Київської держави є закономірним етапом, що відображає не особливості розвитку руського суспільства, а загальноєвропейські тенденції. 
6 ) Назвіть позитивні й негативні наслідки роздробленості. 
3.Робота з картою 3мин 
Назвіть і покажіть на карті князівства, що існували на території сучас¬ної України у II пол. XII ст.У період політичної роздробленості на території України існували Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське (виділилося з Чернігівського), Переяславське, Волинське та Галицьке князівства . 
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 1мин 
Після розпаду Київської Русі, у результаті тривалих міжусобних війн між князями, Київ зазнає періоду занепаду і втрачає значення економічного й політичного центру Русі. Однак у період роздроб¬леності прискорилися державотворчі процеси і формування україн¬ської народності. Центр української державності переміщується із Середнього Подніпров'я на західноукраїнські землі. Осередком державності стали Галицьке та Волинське князівства. Видатний історик М. Грушевський уважав ці два князівства най безпосереднішими спадкоємцями політичної та культурної спадщини Києва. 

IV.Вивчення нового матеріалу 
1.Повідомлення теми уроку, запис числа 
2.Розповідь вчителя та показ на карті 


А зараз відпрацювання основного матеріалу нашого уроку ми продовжимо за допомогою заповнення таблиці я. у якої розглянемо розвиток Галицького та Волинського князівств. 
На дошці є зразок таблиці з якими аспектами ви повинні охарактеризувати князівства 
3.Складання таблиці 
1-В Волинське князівство с.129 та у зв’язку з тим, що у підручнику замало інформації, я підготувала вам додаткову інформацію 
2-В Галицьке князівство с.130-133 підручника 
Особливості розвитку Галицького та Волинського князівств 
Питання Галицьке князівство Волинське князівство 
1.Розташування 
2.Сусіди 
3.Міста 
4.Особистості(князі) 
5.Пам’ятники мистецтва 
Обидва князівства мали вигідне розташування й були недосяжними для кочовиків зі степу. Вони були густозаселеними. їхні міста розташовувалися на торговельних шляхах, що йшли із За¬ходу 

зі степу. Вони були густозаселеними. їхні міста розташовувалися на торговельних шляхах, що йшли із За¬ходу 

V. ФІЗИЧНА ХВИЛИНКА 
Хто ж там, хто вже так втомився 
І наліво нахилився? 
Треба дружно всім нам встати, вийти з-за парт 
Фізкультпаузу почати. 
Як виглядали перші князі? Давайте почнемо перевтілюватись. Найпершими князями були Аскольд і Дір. Князь мав поважний вигляд. Збираючись в дорогу накидав на плечі плащ (учні накидають уявний плащ), застібав фібулою, щоб тримався на міцних плечах, одягав високі шкіряні чоботи та шапку. Князь Святослав був войовничим князем, тому часто одягав обладунки, які були досить важкі. Одягав усе поступово, спочатку кольчугу, потім меч чіпляв до пояса, а насамкінець одягав шолом. А його мати княгиня Ольга носила довге жіноче вбрання (учні нахиляються, щоб показати довжину), також носила плащ. А тепер перевіримо чи дійсно ви перевтілювались у князів, чи все пропустили. Ви повинні обрати з переліку княжий одяг, а сигналом вашого вибору будуть підняті руки. Отож, перевіряємо, князь був одягнений в: кеди, високі шкіряні чоботи, плащ, спортивний одяг, шапку 

4 Перегляд фільму про Ізяслава Мстиславича 

5. Перегляд презентації про Ярослава Осмомисла 
Хочу звернути вашу увагу на одну з історичних постатей у Галицькому князівстві. Як ви вважаєте, хто це?Так. ( Хто заважав правити князю?) 

VІ ПІДСУМОК УРОКУ 
Таким чином ми закінчили розглядання Галицького та Волинського князівств. До тих князівств, що ми вже з вами вивчили та повторили на початку уроку НАЗВІТЬ ЇХ 
Додали ще два, ЯКІ? А зараз я хочу, щоб ми з вами побачили загальну картину розташування їх на території сучасної України. 
РОБОТА з картками-схемами 


VІІ Домашнє завдання 
1. Опрацювати відповідний параграф підручника. 

2. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення «Утворення Монгольської держави» та «Чингізхан».

Автор: Грачова Інна Василівна


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: