Культурне й церковне життя України у другій половині ХІV - першій половині ХV ст.

Мета: визначити історичні умови і стан розвитку культури, значення мови, яка поряд з релігією залишається духовною опорою нації; на конкретних прикладах навчального матеріалу охарактеризувати основні досягнення в галузі освіти, книгодрукування, архітектури, показати, що культура України була проміжним етапом між культурою Київської держави і культурою національного пробудженняXVII ст.; розвивати вміння аргументувати власну думку, комунікативні навички, стимулювати творчу активність; виховувати естетичні смаки учнів, повагу до культурних надбань українського народу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: карта.

Епіграф:

Культура не існує сама по собі, її плекає та творить народ.

Хід уроку

І.  Актуалізація опорних знань

1) Які найважливіші події та явища відбулися в житті українського народу в XIV-XV ст.?

2) Що ви розумієте під словом «культура»?

II.  Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Проблемне завдання

Довести, що українська культура середньовіччя зазнала духовного впливу Сходу та Заходу.

ІІІ. Інтерактивна вправа

Учитель. Культура народу тісно пов’язана з його життям. Тому, перш ніж вивчати культуру, необхідно знати умови її розвитку. Вони були складними.

Метод «Навчаючись - учусь»

Учням роздаються картки: кожна картка містить по одному положенню питання «Умови розвитку української культури в ІІ половині XIV-XV ст.».

1-а картка. Установлення литовського і польського володарювання на українських землях.

2-а картка. Спустошливі набіги татар.

3-я картка. Початок поширення на українські землі католицизму та латиномовної культури внаслідок підпорядкування Польщею Галичини.

4-а картка. Утрата українським православ’ям зовнішньої підтримки внаслідок падіння Візантійської імперії.

5-а картка. Проникнення в Україну через Польщу ідей Відродження.

6-а картка. Переселення на українські землі іноземців, які привносили власні культурні традиції.

Учні знайомляться з інформацією, ставлять питання вчителеві, якщо щось незрозуміло. Потім обмінюються інформацією з однокласниками. Після обміну розповідають, про що вони дізналися.

 

Самостійна робота

З метою набуття навичок співпраці та спілкування учні працюють зтекстом підручника в малих групах.

Завдання 1

1) Яке місце в українській культурі XIV-XV ст. посідали проблеми української мови?

2) Чим пояснити її поширення за часів Литовсько-Руської держави?

Завдання 2

1) Як характеризувався стан освіти в українських землях?

2) У чому полягало значення діяльності Юрія Дрогобича?

Завдання 3

1) Де і коли було видано першу українську друковану книгу?

2) Назвіть пам’ятки українського літописання XIV-XV ст.

Завдання 4

1) Назвіть архітектурні пам’ятки.

2) Назвіть характерні ознаки архітектури цього часу.

3) Який жанр переважав в українському живописі?

Завдання 5

У чому полягали особливості становища православної церкви на українських землях?

Опрацьовані питання учні висвітлюють перед іншими групами, роблять висновки.

ІV. Підсумок уроку

Розв’язання проблемного завдання, поставленого на початку уроку, здійснюється методом «Прес».

V.  Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготуватися до уроку-узагальнення.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: