Після цього уроку учні зможуть: • показувати на карті провідні країни Азії на початку ХХ ст.; • визначати особливості соціально-економічного розвитку Японії, Індії, Китаю на початку ХХ ст.; • порівнювати державний устрій та особливості політичного життя цих країн; • хронологічно зіставляти події та явища теми; • тлумачити й застосовувати поняття і терміни: «імперіалізм», «нація», «національний рух», «традиційне суспільство».


Після цього уроку учні зможуть: • показувати на карті провідні країни Європи на початку ХХ ст.; • визначати особливості соціально-економічного розвитку провідних країн світу (США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Росії та Австро-Угорщини) на початку ХХ ст.; • порівнювати державний устрій та особливості політичного життя розвинених країн; • хронологічно зіставляти події та явища теми.


Після цього уроку учні зможуть: • характеризувати основні цінності та здобутки людства на початку XX ст.; • описувати становище у світі на початку ХХ ст.; • складати «демографічний портрет» людства.


1-10 11-20 21-23