Козак-лицар: літературний та історичний аспект

Навчальна мета: порівняти змалювання козацтва у романі "Чорна рада " П. Куліша із зманюванням західноєвропейського лицарства та козацтва в історичній літературі, з’ясувати різницю між сферою літератури та історії. 
Розвиваюча мета: розвивати вміння пов’язувати історичні факти з їх літературним відображенням, а також розвивати міжпредметне асоціативне мислення. 
Виховна мета: виховувати прагнення пізнати історію країни, розуміння закономірностей історичний процесів. 
Методи: бесіда. 
Епіграф: "Може, найважнішим з наших завдань, як національної спільноти, було, є і буде: пізнавати себе” (Є. Маланюк) 
Обладнання: ілюстрації до теми уроку (козаки, рицарі), тексти, методичні картки. 
Тип уроку: урок-дослідження. 
Хід уроку 
I. Вступне слово вчителя 
Вчитель: Ви знаєте, що українському козацтву, яке було унікальним явищем світової історії, належить чи не найвидатніше місце в історичному розвитку України. Воно протягом століть відігравало провідну роль у всіх сферах історичного буття народу, взявши на себе найважливіші завдання, що стояли перед українською нацією, будучи провідною силою в їх здійсненні. 
II. Активізація раніше засвоєних знань, умінь та навичок 
Вчитель: Згадаємо, що ж ми знаємо про козаків. Нагадають про них і малюнки. 
Запитання для бесіди: 
- Назвіть визначні події з історії козаччини. 
- Які ви знаєте звичаї козаків? 
- Яких дослідників козацтва ви знаєте? 
- Хто з письменників писав про козаків? 
- Якими зазвичай зображено козаків у цих творах? 
Вчитель: На думку багатьох учених, козацтво у своїй суті близьке до західноєвропейського лицарства. Щоб пригадати, хто ж такі лицарі, розгляньте малюнки. 
Запитання для бесіди: 
- Назвіть основні риси, якими повинен володіти лицар. 
- Якими зображуються лицарі у художніх творах? 
III. Оголошення теми та мети уроку 
Вчитель: - Як бачимо, тема козацтва, лицарства завжди була у центрі уваги дослідників та письменників. Сьогодні і ми будемо досліджувані тему „Козак -лицар: літературний та , історичний аспект”. Метою уроку буде порівняння змалювання козацтва у романі „Чорна рада" П.Куліша із змалюванням західноєвропейського лицарства та козацтва в історичній літературі, з'ясування різниці між сферою літератури та історії. За епіграф візьмемо слова С.Маланюка: „Може, найважнішим з наших завдань, як національної спільноти, було, є і буде: пізнавати себе" 
IV . С'прийняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу 
Вчитель: - Для цього розподілимо вас на три дослідницьких групи. Кожна отримає свою тему для дослідження, матеріал та запитання на картці. На виконання цього завдання вам дається 5 хвилин. 
Бесіда за картками. 
Вчитель: Тепер давайте зведемо роботу дослідницьких студій до спільного знаменника. 
Запитання для бесіди: 
- То чи відповідає змалювання козаків Кулішем історичній правді? 
- Який із образів - Петра Шраменка чи Кирила Тура приваблює вас більше? 
- Як ви думаєте, кому більше симпатизує сам автор? 
- Як у цьому проявляється ставлення автора до історичного матеріалу? 
- Як досягає автор привабливого змалювання козаків? 
- Малюючи козаків лицарями, чи не прагне автор у чомусь переконати нас? 
- Чи звертається він до наших сердець чи до розуму? 
V . Підсумок уроку 
Вчитель: Тепер, підсумовуючи, визначмо різницю між сферою літератури та сферою історії у висвітлення козацтва. (Відповіді учнів) Звернемося тепер до епіграфу уроку: „Може, найважнішим з наших завдань, як національної спільноти, було, є і буде: пізнавати себе". (Є.Маланюк.) Як ми тепер дізналися, пізнання може бути художнім, а може бути історичним. Між ними існує різниця в предметі та методах, але мета у них одна - пізнання себе, свого народу, його історії. 
VI. Домашнє завдання та підготовка до його виконання 
Вчитель: Підготуватися до написання твору на одну із тем: „Українські козаки: хто вони?”, „Зображення козацького лицарства в романі „Чорна рада” П.Куліша”.

Автор: Людмила Паршутіна


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: