Вікторина: Біографія Тараса Григоровича Шевченка

Біографія Т.   Г.   Шевченка

  1.   Хто  були  батьки  Т.   Г.   Шевченка,  коли вони  народилися?

  2.   Коли батьки Тараса Шевченка переїхали  жити в село Моринці і де вони там жили?

  3.   Де  і  коли  народився  Тарас  Шевченко?

  4.   Назвіть  братів  і   сестер  Тараса?

  5.   У   якому  селі  пройшли  дитячі  роки Тараса?

  6.   Які  були  умови  життя  сім’ї  Т.  Г.   Шевченка?

  7.   Коли  померли  батьки  поета?

  8.   Де  поневірявся  Тарас  Шевченко,  осиро -тівши?

  9.   Чим  захоплювався  Тарас?

  10.  Куди  їздив  Тарас  на  торговицю  з  чума-ками?  У  якому  творі  Т.   Г.   Шевченка є   згадка  про  це?

  11.  Коли  і  в  кого  почав  навчатися  грамоти малий  Тарас?

  12.  У   якому році Т.  Г.   Шевченко «пас ягнята  за  селом»?

  13.  Хто  був  першим  учителем  малювання

Тараса  Шевченка?

  14.  З   ким дружив Тарас Шевченко у  дитин -стві?

  15.  Як  Тарас  Шевченко  опинився  у  Вільно?

  16.  Хто був учителем малювання Т.   Г.   Шев-ченка  у   Вільно?

  17.  Хто допомагав Т.  Г.   Шевченкові вивчити  польську  мову?

  18.  Коли і  як Т.  Г.   Шевченко вперше прибув  до  Петербурга?

  19.  Як Т. Г.  Шевченко потрапив до Ширяєва?

  20.  Що  дало  Т.   Г.   Шевченкові  навчання  в   маляра  Ширяєва?

  21.  Зустріч  із  ким  відіграла  велику  роль

у   житті  Тараса  Шевченка?

  22.  У   якому творі розповідає Т.  Г.   Шевченко  про  свою  зустріч  із  Сошенком?

  23.  Якими творами Т. Г.  Шевченко привернув

до  себе увагу письменників та   художни-ків  Петербурга?

  24.  Твори  яких  письменників  читав  Тарас  Шевченко  до  викупу  з  кріпацтва?

  25.  Хто і про кого сказав: «Это самая крупная  свинья  в  торжковых  туфлях»?  У   якому

творі  Т.   Г.   Шевченка  є  згадка  про  це?

  26.  За  яких  обставин  Т.   Г.   Шевченка  було  звільнено  з   кріпацтва?

  27.  У якій повісті описано викуп Т.   Г.   Шев-ченка  на  волю?

  28.  Коли  і  де  відбулася  лотерея?

  29.  Що  написав  Тарас  Шевченко  братові  Микиті про своє визволення з кріпацтва?

  30.  Що  робив Т.  Г.   Шевченко після викупу?

  31.  Які нагороди одержував Т.  Г.   Шевченко,  навчаючись  в   Академії  мистецтв?

  32.  Як  називалася  перша  поетична  збірка

Т.  Г.   Шевченка?  Які  твори  ввійшли  до  цієї  збірки?

  33.  Як  громадськість  зустріла  вихід  «Коб -заря»?

  34.  Де  ще  були  друковані  твори  Т.  Г.   Шев-ченка  на  початку  його  творчості?

  35.  З   ким  дружив  Т.   Г.   Шевченко  під  час  навчання  в  Академії  мистецтв?

  36.  Назвіть роки, коли Т.  Г.   Шевченко побу-вав на  Україні після звільнення з  кріпа -цтва.

  37.  У   яких  місцях  побував  Т.   Г.   Шевченко  під  час  першої  подорожі  Україною?

  38.  Чому  і  коли  повернувся  Т.   Г.   Шевченко  до  Петербурга?

  39.  Що  робив  Т.  Г.   Шевченко  після  закін-чення  Академії  мистецтв?

  40.  Де  побував Т.  Г.   Шевченко під час другої  подорожі  Україною?

  41.  Які  наміри  мав  Т.  Г.   Шевченко  після  закінчення  Академії  мистецтв?

  42.  З ким приятелював Т.  Г.  Шевченко, пере-буваючи  на   Україні  1845–1846  років?

  43.  Як  було  організовано  Кирило-Мефодіїв -ське  товариство?

  44.  Яку  мету  ставило  Кирило-Мефодіївське  товариство,  яка  в   ньому  була  участь

Т.  Г.   Шевченка?

  45.  Як  було  викрито  Кирило-Мефодіївське  товариство?

  46.  Де  і  коли  було  заарештовано  Т.  Г.   Шев-ченка?

  47.  Що  було  знайдено  в   Т.  Г.   Шевченка  під  час  арешту  на  переправі  в   Києві?

  48.  Як було покарано Т.  Г.  Шевченка за участь  у   Кирило-Мефодіївському  товаристві?

  49.  У  чому  справжня  причина  заслання  Т.  Г.   Шевченка?

  50.  Скільки  років  і  коли  саме  перебував  Т.  Г.   Шевченко  на  засланні?

  51.  З ким зустрічався Т. Г.  Шевченко в Орен-бурзі?

  52.  Куди направили Т.  Г.   Шевченка з  Орен-бурга?

  53.  Як  жилося  Т.  Г.   Шевченкові  в  Орській  фортеці?

  54.  Як  Т.  Г.   Шевченко  вирвався  з  Орської  фортеці?

  55.  Як  називалася  шхуна,  на  якій  плавав  Т.  Г.   Шевченко?

  56.  Т.  Г.   Шевченко більше двох місяців про-плавав  на  шхуні  «Константин».  Яким

морем  ходила  ця  шхуна?

  57.  З ким дружив Т. Г.  Шевченко під час екс-педиції  по  Аральському  морю?

  58.  Як  Т.  Г.   Шевченко  попав  на  Кос-Арал  і   які  поезії  там  написав?

  59.  З   якою метою був Т.   Г.   Шевченко в  Орен-бурзі  і  з  ким  він  там  зустрічався?

  60.  Чому  і  як  покарали  Т.  Г.   Шевченка  за  порушення  заборони  писати  і  малю-вати?

  61.  Як  Т.  Г.   Шевченко потрапив до  Новопет-ровського  укріплення?

  62.  Хто  були  перший  і  другий  коменданти  Новопетровського  укріплення?

  63.  Хто  був  першим  ротним  командиром  рядового Шевченка в  Новопетровському

укріпленні?

  64.  Як  жилося Т.   Г.   Шевченку в  Новопетров-ському  укріпленні?

  65.  З ким зустрічався Тарас Шевченко в Ново-петровському  укріпленні?

  66.  Хто  клопотався  про  помилування  Т.  Г.   Шевченка  після  смерті  Миколи  І?

  67.  Як звільнився Т.  Г.  Шевченко із заслання  і   куди поїхав з   Новопетровського укріп -лення?

  68.  З ким зустрічався Т.  Г.  Шевченко в Астра -хані  і   як  виїхав  у   Нижній  Новгород?

  69.  Як  зустрів  Нижній  Новгород  Т.  Г.   Шев-ченка?

  70.  З  ким зустрічався Т.  Г.   Шевченко в  Ниж-ньому  Новгороді?

  71.  Хто  така  Катерина  Піунова?

  72.  У кого гостював Т.  Г.  Шевченко в Москві,  повертаючись  із  заслання  в  Петербург?

  73.  Коли  і  як  прибув  Т.  Г.   Шевченко  після  заслання  в  Петербург?

  74.  Хто  були  найближчими  друзями  Т.  Г.   Шевченка в  Петербурзі після повер-нення  із  заслання?

  75.  Як жив Т. Г.  Шевченко в Петербурзі після  заслання?

  76.  Хто така Ликерія Полусмак і які стосунки  з   нею  мав  Т.  Г.   Шевченко?

  77.  Коли  і  з  якою  метою  виїхав  Т.   Г.   Шев-ченко  в   Україну?

  78.  Де  побував Т.  Г.   Шевченко в  Україні під  час третьої подорожі, із ким зустрічався?

  79.  Де  мріяв  оселитися  Т.  Г.   Шевченко  в   Україні?

  80.  За  що  заарештували  Т.   Г.   Шевченка  на  Черкащині?

  81.  Негритянський актор-трагік, хто такий?

  82.  У   яких  колах  Петербурга  перебував  Т.  Г.   Шевченко  в  останні  роки  свого  життя?

  83.  На  якому  році  життя  помер  Тарас  Шев -ченко  і  де  його  було  поховано?

  84.  Де  перепоховано Т.   Г.   Шевченка в  Укра-їні?

  85.  Як  громадськість  вшанувала  пам’ять  Т.  Г.   Шевченка?

  86.  Хто з російських поетів назвав Т. Г.  Шев-ченка  «Русской  земли  человек  замечательный»?

  87.  Назвіть річку, біля якої поховано поета?

  88.  Попередня  назва  Тарасової  гори.

  89.  Коли  встановили  перший  пам’ятник  на  могилі  Т.  Г.   Шевченка?

  90.  Коли встановили другий пам’ятник і  хто  його  автор?

  91.  Хто автор сучасного пам’ятника на могилі  Т.  Г.   Шевченка?

  92.  Укажіть  особливості  епохи,  за  якої  жив  і   творив  Т.   Г.   Шевченко.

  93.  У   яких умовах народ відзначав Шевчен-ківські  дні  в  дожовтневу  добу?

  94.  У   яких  містах  і   країнах  створені  музеї  Т.  Г.   Шевченка?

  95.  Кого  в  минулому  називали  Кобзарями?

  96.  Чому ми  називаємо Т.  Г.   Шевченка Коб-зарем?

  97.  До претендентки на  яку роль поет і  худож-ник Т.  Г.   Шевченко ставив такі вимоги:

«Тільки  українка,  не  панського  роду,  сирота  і   наймичка»?

  98.  Він першим переклав Біблію українською  мовою,  створив  перший  в   Україні  фоне-тичний  правопис,  був  єдиним,  у  кого  на весіллі Т.  Г.  Шевченко був за боярина.

  99.  Які вам відомі кінофільми про Т.  Г.   Шев-ченка?

 100.  Прізвище  українського  актора,  який  зіграв  роль  Т.   Г.   Шевченка  у  фільмі

«Сон»?

 101.  На якій грошовій купюрі зображено порт-рет  Т.   Г.   Шевченка?

 102.  Назвати  широковідомі  навчальні,  культурні  заклади,  географічні  місця,

що  носять  ім’я  Т.   Г.   Шевченка?  (Не  менше  ніж  п’ять).

 103.  Чи  знаєте,  хто  з  поетів  сказав  про  Т.  Г.   Шевченка:  «Він  був  селянський

син і  став князем в   царстві Духа. Він був  кріпак  і  став  великою  силою  людських

культур…»?

 104.  Скількома  мовами  перекладено  твори  Т.  Г.   Шевченка?

 105.  Хто  написав  про  Т.   Г.   Шевченка:  «Він  вийшов  з   народу,  жив  з  народом  і  не

тільки  думкою,  а   й  обставинами  життя  був  з   ним  міцно  і  кровно  зв’язаний»?

106.  У   скількох  країнах  світу  встановлено  пам’ятники  Т.  Г.   Шевченкові  і  в  яких

столицях?

 107.  Скільки  пам’ятників  Т.  Г.   Шевченкові встановлено  в  Україні,  у  якій  області

найбільше?

 108.  Коли  відкрито  пам’ятник  Т.  Г.   Шевчен-кові  в   Києві  і  хто  його  автор?

 109.  Як вшановують пам’ять Т.  Г.   Шевченка в   Україні?

 110.  Як  народи  світу  вшановують  пам’ять  Тараса  Шевченка?


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: