Цивільне право

Мета: ознайомити учнів з поняттям «цивільно-правові відносини», учасниками цивільних правовідносин; формувати навички аналізу правових ситуацій з точки зору цивільного права, можливості участі в них, розвивати вміння складати порівняльні таблиці; виховувати почуття відповідальності за свої рішення у цивільно-правових відносинах.

Обладнання: таблиці «Правоздатність та дієздатність», «Рівні дієздатності».

Основні поняття: правоздатність, дієздатність, фізична особа, юридична особа.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Запитання

1. Які галузі права відомі?

2. Норми якої галузі права регулюють відносини, що виникають під час купівлі-продажу, дарування, спадкування?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Поняття цивільно-правових відносин

Бесіда з учнями та розповідь вчителя

Назвіть правовідносини, з якими ви стикаєтеся найчастіше.

У ч и т е л ь. Цивільне право регулює майнові та особисті немайнові відносини.

Майнові відносини — це конкретні вольові економічні відносини з приводу належності, використання, переходу майна та майнових прав. Термін «особисті права» вживається для визначення права на життя, здоров’я, честь та гідність, ім’я, ділову репутацію, авторські права. Методом цивільного права є метод рівності сторін, що передбачає горизонтальні відносини і рівність суб’єктів.

 Цивільне право — це галузь права, яка регулює майнові та особисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників цих відносин.

Система цивільного права — це структура, елементами якої є цивільно-правові норми та інститути, розміщені в певній послідовності. До загальних частин цивільного права належать поняття цивільного права як галузі законодавства, науки, як галузі права, норми про суб’єкти та об’єкти цивільного права, угоди, представництво і довіреність, позовну давність.

Особлива частина цивільного права складається з таких інститутів: право власності та інші речові права, зобов’язальне право, авторське право, право на відкриття і на винаходи, спадкове право, положення про правоздатність іноземних громадян та юридичних осіб на території України, застосування цивільних законів іноземних держав та міжнародних договорів.

Особливості цивільно-правових відносин:

• рівність учасників;

• певна свобода діяльності учасників цивільно-правових відносин;

• вольовий характер відносин (для участі в них у більшості випадків потрібна воля, бажання учасників). Джерела цивільного права — Цивільний кодекс України, Закони («Про власність», «Про заставу» тощо), Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України.

Цивільна правоздатність та дієздатність

Бесіда з учнями й складання таблиці

«Цивільна дієздатність та правоздатність» Юридичними особами називають підприємства, організації, установи, які створені і зареєстровані у встановленому порядку, мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачами та відповідачами в суді, господарському або третейському суді.

Ознаки юридичної особи: • наявність власної назви;

• наявність банківського рахунка;

• наявність власного відокремленого майна;

• можливість самостійної участі у цивільно-правових відносинах;

• можливість виступати позивачем та відповідачем у суді.

Власність

Бесіда

1. Яка речі належать вам особисто, вашій родині?

2. У який спосіб ви стали власниками цих речей?

3. У чому полягає ваше право власності?

4. Запропонуйте шляхи, якими можливе набуття власності.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Розв’язання задач

Визначити, чи мають місце у пропонованих ситуаціях цивільно-правові відносини та чи правомірно здійснено правочини.

1. 15-річний учень придбав у магазині фотоапарат, використавши для цього гроші, які він заробив під час канікул.

2. 20-річний студент взяв у борг у свого товариша 3 000 гривен, оформивши відповідну розписку.

3. Громадянин К. перейшов дорогу у невстановленому місці та був оштрафований за це.

4. 10-річний четверокласник отримав у спадщину від бабусі квартиру в центрі Києва.

5. Першокласниця купила у шкільному буфеті тістечко.

V. Домашнє завдання

Опрацювати § 22 підручника


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: