Мета: ознайомити учнів з поняттям «кримінальне право», «злочин», його складом та стадіями скоєння; виховувати розуміння небезпеки кримінальних правопорушень та непримиренність до них.


Мета: ознайомити учнів з поняттям екологічне право, екологічними правами та обов’язками громадян України, формувати відповідальне ставлення до природи, природних ресурсів та їх використання.


Мета: ознайомити учнів з поняттям «адміністративне право», видами адміністративних правопорушень та стягненнями, які застосовуються за їх скоєння; визначити особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.


Мета: ознайомити учнів з поняттям та джерелами фінансового права, видами податків в У країні, формувати відповідальність як платника податків, вміння визначати види податків, які мають бути сплачені.


Мета: ознайомити учнів з видами судів в У країні та їхніми функціями, з системою правоохоронних органів України, їхнім статусом, функціями, особливостями діяльності; формувати навички аналізу складних життєвих ситуацій з метою обрання правомірного варіанта їх розв’язання; виховувати повагу до судів та суддів та судових рішень, непримиренність до правопорушень, розуміння необхідності участі громадськості в правоохоронній діяльності.


Мета: пояснити учням завдання виконавчої влади та поняття «вертикаль виконавчої влади» та сприяти усвідомленню необхідності її створення; вчити учнів визначати найбільш доцільний шлях розв’язання життєвих проблем; формувати вміння аналізувати зв’язки між явищами політико-правового життя країни.


Мета: ознайомити учнів з функціями Верховної Ради України, її завданнями, структурою та порядком роботи, зі статусом, порядком обрання та припинення повноважень Президента України, його повноваженнями та функціями; виховувати в учнів повагу до органів державної влади та їх діяльності, до Президента України як глави держави; розвивати вміння працювати з нормативно-правовими актами, аналізувати їх, складати текстову таблицю.


Мета: ознайомити учнів з формами народовладдя, принципами та загальними засадами виборів, зі шляхами реалізації права на участь в управлінні державою; навчити учнів брати участь у референдумі, збирати та аналізувати інформацію, виховувати толерантність у ставленні до різних думок, повагу до рішення, прийнятого більшістю; формувати в учнів розуміння необхідності та доцільності участі кожного у виборах, залежності долі країни від активності кожного у виборчій кампанії.


Мета: ознайомити учнів зпоняттям «права людини», їхкласифікацією та основнимиетапами розвитку, з нормамиЗакону України «Прогромадянство»; виховувати вучнів розуміння важливостіналежності до громадянства та почуття гордості за належність доукраїнського громадянства; формувати вміння працювати з нормативнимиактами та використовувати їх для розв’язання життєвих ситуацій; виховуватиповагу до прав людини, розуміння необхідності їх дотримуватися.Мета: ознайомити учнів з основами конституційного права України, з історією становлення незалежності сучасної української держави, затвердженням її державного суверенітету; вчити учнів аналізувати нормативні акти, порівнювати їх, виховувати в учнів розуміння, що сучасна Україна є продовжувачем традицій та правонаступником держав, що існували на території нашої країни; визначати основні етапи розвитку української державності, роль державних утворень, що існували на території сучасної України, для розвитку нашої держави та її правової системи; давати характеристику основних історико-правових пам’яток України.


1-10 11-20 21-30 31-32