Мета: формувати в учнів поняття «юридична відповідальність», «крайня необхідність», «необхідна оборона»; ознайомити учнів з видами юридичної відповідальності, формувати вміння визначати наявність підстав притягнення юридичної відповідальності, аналізувати події суспільного життя з точки зору права.


Мета: формувати в учнів поняття правопорушення, ознайомити учнів з видами правопорушень, формувати вміння визначати, до якого виду правопорушень належать певні події, аналізувати події суспільного життя з позиції правознавства.


Мета: формувати в учнів поняття «правосвідомість», «правопорядок», «законність», «дисципліна»; ознайомити учнів, чим відрізняються та як співвідносяться ці поняття.


Мета: формувати вміння учнів аналізувати реальні події з точки зору наявності правовідносин та можливості своєї участі в них.


Мета: формувати в учнів поняття «правовідносини», «правоздатність», «дієздатність», ознайомити учнів зі структурою правовідносин, формувати вміння аналізувати факти життя з позиції наявності правовідносин та можливості своєї участі в них.


Мета: ознайомити учнів з системою права та правовою системою, формувати вміння учнів аналізувати правові норми з точки зору їх структури.


Мета: визначити поняття «право», відмінності права від інших соціальних норм; ознайомити учнів з функціями та джерелами права, виховувати в учнів повагу до права та моралі та права, формувати вміння учнів порівнювати факти, поняття та події соціального буття.


Мета: з’ясувати співвідношення понять «Особа — Людина — Громадянин — Громадянство»; сприяти усвідомленню учнями важливості належності до громадянства та виховувати почуття гордості за належність до українського громадянства.


Мета: ознайомити з поняттям «державний лад» (форма держави) та її складовими, формувати вміння учнів визначати форму держави; виховувати повагу до демократичного устрою держави.


1-10 11-20 21-30 31-32