Трудове право

Мета: ознайомити учнів з основами трудового права, порядком прийому та звільнення з роботи; розвивати вміння складати порівняльні таблиці; виховувати повагу до праці, розуміння важливості праці для формування сутності людини та її розвитку.

Обладнання: Конституція України, витяги з К одексу законів про працю України, схеми «Види трудових договорів за їх строками», «Документи, які подаються при прийомі на роботу».

Основні поняття: трудовий договір, прогул.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Запитання

1. Які групи прав людини ви знаєте?

2. Які права відносяться до кожної з груп?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Трудове законодавство України

Розповідь вчителя

1. Відносини, які регулюються трудовим правом (відносини, які стосуються найманої праці).

2. Джерела трудового права (Кодекс законів про працю України, закони України). 3. Неприпустимість погіршення становища працівника порівняно з нормами законодавства.

Трудовий договір

«Мозковий штурм»

1. Висловіть думку щодо того, які умови цікавитимуть працівників на роботі.

2. Розподіліть наведені умови на групи — умови, які можуть бути загальними для всіх, хто працює на підприємстві (початок та закінчення змін, загальний вихідний день тощо), та індивідуальні, що стосуються конкретного працівника (посада, заробітна плата, строк роботи Трудовий договір — це договір між працівником та роботодавцем, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену в договорі, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати належні умови праці.

Завдання

Ознайомтеся зі ст. 24 Кодексу законів про працю та висловіть думку, чому саме в цих випадках передбачено обов’язкове укладання трудового договору в письмовій формі.

Укладання трудового договору

Розповідь вчителя з використанням рольових ситуацій

1. Види трудових договорів (на невизначений термін, строковий, на час виконання певної роботи).

2. Вік, з якого можливе укладання трудової угоди.

Завдання

1. Уявіть себе директорами підприємств.

2. Назвіть ті документи, які вони бажали б отримати від працівника, якого приймають на роботу.

Коментар вчителя з використанням схеми «Документи, які подаються під час прийому на роботу» на с. 203 підручника.

Документи, необхідні для прийому на роботу: (паспорт (або свідоцтво про народження — до 16 років), трудова книжка, за потреби — документ про наявність кваліфікації або необхідної освіти (посвідчення водія, диплом лікаря тощо), дозвіл батьків (для осіб до 16 років). Неприпустимість вимагання будь-яких інших документів, а також відомостей щодо партійності, національності, прописки під час влаштування на роботу.

Порядок припинення трудового договору

1-й варіант.

Розповідь вчителя1. Порядок звільнення за ініціативою працівника (строк подання заяви, право відкликати заяву про звільнення). 2. Порядок звільнення за ініціативою адміністрації (підстави, порядок

звільнення тощо). 3. Обов’язки адміністрації при звільненні працівника (вчасно розрахуватися з працівником та видати трудову книжку, відповідальність адміністрації за затримку звільнення або видачі трудової книжки).

2-й варіант

Завдання групам

Ознайомтеся зі ст. 36, 40, 41 КЗпП і визначте, в яких випадках трудовий договір може бути припинений.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Назвіть види трудових угод.

2. Назвіть документи, які необхідно надати для вступу на роботу.

3. Назвіть підстави звільнення з роботи за ініціативою адміністрації.Розв’язання юридичних задач.

Встановити, чи допущено порушення в цих ситуаціях.

1. 17-річний випускник школи звернувся з проханням прийняти на роботу токарем. Директор фірми запропонував йому подати паспорт, трудову книжку, характеристику зі школи та документ про закінчення середньої школи. Крім того, він попередив, що має намір призначити хлопцеві випробування строком на 1 місяць.

2. 23-річна громадянка Л. працювала на фабриці ткалею. Після трьох років роботи вона подала заяву про звільнення. Через десять днів її викликав начальник відділу кадрів та запропонував переписати заяву про звільнення, указавши причину звільнення. У разі відмови зробити це вона не може бути звільнена.

V. Домашнє завдання

Опрацювати § 27 підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: