Мета: Повторити і закріпити загальне правило додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток, формувати вміння розв’язати задачі на дві дії, в яких потрібно порівняти результати першої дії з одним із даних задач. Виховувати любов до тварин.Мета: познайомити учнів з дикими тваринами рідного краю взимку, способом їхнього життя і ознайомити із професіями працівників лісу; повторити додавання та віднімання круглих десятків; розвивати обчислювальні навички, пам’ять; вчити розв’язувати прості задачі; виховувати дбайливе ставлення до природи, любов до тварин.


Мета. Ознайомити учнів з усним відніманням круглих трицифрових чисел від розрядних трицифрових чисел; удосконалювати вміння учнів розв*язувати прості задачі на додавання і віднімання , використовуючи природничий матеріал; мовою математичних виразів розширити знання дітей про життя птахів; виховувати любов до птахів, бажання допомагати їм.


Мета уроку Вчити учнів читати і записувати шестицифрові числа. Закріплювати уявлення про класи одиниць і тисяч, їх розрядну структуру. Формувати вміння множити і ділити на 10, 100, 1000. Виховувати інтерес до вивчення космічного простору.Мета уроку: ознайомити зі змістом та ідеями доведення теоре¬ми про формулу плоті трикутника й наслідків з неї; сформувати вміння: відтворювати зміст вивчених формул; записувати формули відповідно до заданих позначень елементів трикутників; застосовувати вивчені формули до розв'язування задач


Мета. Закріплювати знання учнів отримані на попередніх уроках, удосконалювати вміння працювати над задачею, складати обернені задачі; розвивати обчислювальні навички, пам'ять, уважність, мислення; виховувати почуття взаємодопомоги, інтерес до вивчення математики, старанність, охайність під час письма в зошиті.


Мета: скласти та засвоїти таблицю додавання і віднімання числа 1, формувати вміння розв`язувати приклади і задачі з опорою та без опори на таблицю додавання і віднімання числа 1, розвивати обчислювальні навички, виховувати спостережливість, кмітливість, любов до математики.


Мета: Закріплювати знання табличних результатів дії множення і ділення під час виконання завдань різних видів; вправляти учнів у засвоєнні ділення і множення під час розв’язування задач; познайомити з міфічними героями; розвивати абстрактне мислення, уяву, фантазію; виховувати інтерес до математики.Мета: навчити усно додавати числа виду 38+4, закріплювати вміння розв'язувати задачі двома способами. Ознайомити учнів з економічними поняттями "гроші", "товар".


Мета: формувати здібність до вживання правила множення круглих чисел, розповсюдивши його на ширшу числову область; формувати здібність до роботи з багатозначними числами. повторить нумерацию многозначных чисел; закріпити правило множення на 10 и 100. розвивати логічне мислення виховувати інтерес до математики1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-68