Мета: ознайомити учнів з таблицею додавання і віднімання числа 3; повторити способи утворення й назви чисел другого десятка; вдосконалювати набуті навички; складати та розв’язувати задачі, приклади; формувати обчислювальні навички; розвивати математичну мову, увагу, пам’ять,спостережливість; виховувати любов до природи.


Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися –самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії; загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури; соціальної – проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням інтересів та потреб інших; громадянської – виробляти навички екологічно мислити; компетентності з ІКТ – виробляти навички володіти і оперувати інформацією


Задачі уроку: Познайомити учнів з прийомом письмового додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток. Формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка. Розвивати пам'ять, логічне мислення, увагу. Виховувати бажання приходити на допомогу тим, хто її потребує. Формувати інформаційну компетенцію.


Мета. Удосконалювати вміння учнів виконувати письмове додавання двоцифрових чисел, знаходити довжину ламаної лінії, перетворювати іменовані числа. Розвивати мислення, пам’ять, увагу; формувати життєві компетентності. Виховувати самостійність, старанність.


Мета: Повторити компоненти дій додавання, віднімання, множення, діленння; закріплювати та удосконалювати навички табличного множення і ділення, розв’язання простих та складених задач; формувати навички швидких обчислень у межах вивченого матеріалу; викликати цікавість до уроків математики; ознайомити з народними символами України та традиціями українського народу; прищеплювати любов до народної творчості. Розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, кмітливість, творчі здібності учнів. Виховувати патріотичні почуття, національну свідомість, любов до Батьківщини.


Мета: Ознайомити учнів із задачами на знаходження невідомого від’ємника; довести до свідомості учнів, що такий тип задач розв’язується дією віднімання. Формувати вміння коментувати розв’язування виразів із двоцифровими числами без переходу через десяток. Розвивати логічне мислення, мовлення з використанням математичних термінів. Виховувати толерантні стосунки між учнями.


Мета. Вправляти учнів у розв’язуванні прикладів і задач на додавання і віднімання круглих десятків. Формувати уміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка. Розвивати логічне мислення. Виховувати любов до живої природи.


Мета: ознайомити учнів із задачами,як містять збільшення (зменшення) числа в кілька разів;закріплювати знання таблиці множення числа 5.


Мета: Закріплювати в учнів уміння письмово додавати й віднімати двоцифрові числа; складати й розв’язувати задачі на дві дії; розвивати логічне мислення, схильність до аналізу й синтезу; виховувати уважність, старанність.


Мета. Вправляти учнів у засвоєнні таблиці множення числа 2, вчити розв’язувати задачі на множення; розвивати навички самостійної роботи, викликати інтерес до вивчення математики.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 51-60 61-68