Мета: допомогти учням систематизувати знання за твором І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», осмислити конфлікт між дітьми та батьками, його причини й наслідки; з’ясувати різні точки зору, зіткнення яких допоможе знайти істину; розвивати вміння формулювати свої думки; сприяти вихованню тактовності під час дискусії.


Мета: удосконалювати вміння аналізувати та синтезувати факти, вчинки, давати оцінку образам та певним явищам літературного твору; розвивати навички виразного коментованого читання, усне зв’язне мовлення учнів; формувати світогляд школярів, виховувати почуття справедливості, дружніх стосунків.


Мета: ознайомити школярів із повістю «Кайдашева сім’я»; сприяти виробленню навичок визначати жанр, композиційні складові твору; виховувати високі морально-етичні риси простої людини.


Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях письменника, розкрити основні чинники формування його світогляду; дати чітке визначення місця письменника в розвитку української літератури; прокоментувати оцінку І. Франком його творчості; розвивати вміння критичного аналізу ідейно-художньої суті творів, виховувати співчуття до простих, знедолених людей.


Мета: дати загальну характеристику розвитку української літератури 70–90-х років ХІХ ст.; познайомити учнів із історико-культурними умовами розвитку української літератури в ІІ пол. ХІХ ст., зокрема, появою Валуєвського циркуляру та Емського указу; пояснити зв’язок літератури з національно-визвольним рухом свого народу; обґрунтувати подвижницьку діяльність інтелігенції на ниві просвіти, новаторство прози, розвиток драматургії і театру; проаналізувати новий етап у розвитку реалізму, натуралізму, пізній романтизм; розвивати вміння висловлювати думки, критично ставитися до прочитаного та прослуханого; виховувати зацікавленість історією рідного народу.


Мета: розкрити поняття «художня література», «літературний процес», «літературознавство»; познайомити учнів із найвідомішими українськими літературо знавцями; пояснити, з чого починається літературна творчість народів; прокоментувати зв’язок літератури як мистецтва слова з тенденціями свого часу; домогтися засвоєнню основних фактів розвитку літератури від найдавніших часів до середини ХІХ ст.; розвивати читацькі навички десятикласників; виховувати почуття до художньої літератури як мистецтва слова.


1-10 11-20 ... 301-310 311-320 321-326