Тематичне оцінювання з тем «Закони в житті твоєї сім’ї» та «твої права у трудових відносинах»

Мета: узагальнити та перевірити засвоєння матеріалу теми; перевити рівень засвоєння та розвитку вмінь пояснювати поняття, пов’язані з цивільним, трудовим та сімейним правом; розв’язувати ситуації, що відбуваються в сімейних, трудових та цивільних відносинах, використовуючи законодавчі акти; формувати правову культуру у сфері цивільних, сімейних та трудових відносин.

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, вмінь та навичок.

ХІД УРОКУ

1-й варіант.

Захист проектів

Теми проектів:

1.  Ти і цивільно-правові відносини.

2.  Закони в житті твоєї сім’ї.

3.  Твої права у трудових відносинах.

2-й варіант.

Тестові завідання

1.  Укажіть, яка форма заповіту вимагається законодавством України:

А)  усна;

Б)  письмова;

В)  письмова нотаріальна;

Г)  письмова за допомогою комп’ютерного набору.

2.  Із наведеного переліку фізичних осіб оберіть тих, які, згідно із законодавством України, можуть бути суб’єктами підприємницької діяльності:

А)  юридичні особи;

Б)  тільки громадяни України;

В)  усі фізичні особи без обмежень;

Г)  фізичні особи, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності.

3.  Із наведеного переліку юридичних фактів оберіть ті, що є предметом цивільного права:

А)  купівля машини;

Б)  крадіжка мотоциклу;

В)  купівля квартири;

Г)  оренда приміщення.

4.  У якому віці особа має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком та іншими доходами?

А)  після 8 років;

Б)  після 5 років;

В)  після 2 років;

Г)  після 4 років.

5.  Предметом цивільного права є:

А)  соціальні відносини;

Б)  правові відносини;

В)  майнові відносини;

Г)  особисті немайнові.

6.  Угоди від імені неповнолітніх осіб до 5 років та в їх інтересах учиняють:

А)  органи опіки та піклування;

Б)  нотаріус;

В)  батьки (усиновлювачі);

Г)  піклувальники.

7.  Учасники цивільних правовідносин називаються:

А)  підприємцями;

Б)  об’єктами;

В)  представниками;

Г)  суб’єктами.

8.  За законом до спадкоємців першої черги належать:

А)  рідні дядько та тітка;

Б)  утриманці та діти спадкодавця;

В)  батьки, діти та чоловік (дружина) спадкодавця;

Г)  брати та сестри спадкодавця.

9.  Який шлюбний вік встановлено законодавством України?

А)  7 років для жінок і 8 років для чоловіків;

Б)  6 і 6 років відповідно;

В)  2 і 2 років відповідно;

Г)  8 і 7 років відповідно.

10. Як називається прийняття в сім’ю особи на правах сина та дочки, що здійснене на підставі рішення суду?

А)  Піклування;

Б)  усиновлення;

В)  патронат;

Г)  опіка.

ІІІ. Підбиття підсумків

Залежно від форми уроку вчитель разом з класом оцінює або якість проектів, або результати тестів та роботи із ситуативними задачами.

IV. Домашнє завдання

Повторити теми: «Галузі права, правопорушення та юридична відповідальність».


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: