Кримінальний процес та його учасники

Мета: дати учням уявлення про основні етапи розгляду кримінальної справи, учасників кримінального процесу та їхні права та обов’язки, принцип презумпції невинуватості, процедуру розгляду кримінальної справи; характеризувати учасників кримінального процесу; розповідати про права та обов’язки потерпілого і підсудного; формувати свідоме ставлення щодо важливості права людини на захист у суді.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: урок — рольова гра.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань учнів

Заслуховування та обговорення творів-розсудів «Чи справді наша міліція нас береже?»

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Бесіда з елементами опитування

1)  Що таке правоохоронні органи?

2)  Наведіть приклади правоохоронного органу.

3)  Назвіть функції правових органів.

4)  У парах змоделюйте ситуацію поведінки неповнолітнього при затриманні, арешті, допиті.

5)  Які функції виконує міліція?

6)  Коли і яким чином громадяни можуть звернутися до міліції?

7)  Які права та обов’язки має міліція?

8)  Які права та обов’язки мають неповнолітні під час затримання, арешту та допиту?

Робота в групах

Складіть поради одноліткам, як уникнути випадків потрапити до міліції.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Вправа «Відкритий мікрофон»

•  Чи були у вашому житті або житті ваших друзів випадки, коли ви ставали жертвою злочину? Чи зверталися ви чи ваші близькі або друзі у зв’язку з цим до міліції?

У ч и т е л ь.

На підставі звернення особи, що потерпіла від злочину, міліція відкриває кримінальну справу.

 

Основними етапами розгляду кримінальної справи є попереднє (досудове) слідство, яке закінчується або припиненням кримінальної справи (через недостатність улік, недоведеність злочину), або переданням справи до суду, і суд, який виносить вирок з приводу покарання злочинця.

Робота з правовим документом

Кримінально-процесуальний кодекс

Ст. 4. Обов’язок порушити кримінальну справу і розкрити  злочин.

Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів щодо встановлення події злочину, осіб, винних у скоєнні злочину, і до їх покарання.

Ст. 5. Недопустимість притягнення як обвинуваченого інакше, ніж на підставах і в порядку, встановлених законом.

Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше, ніж на підставах і в порядку, встановлених законом.

Ст. 6. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі.

Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю:

1)  за відсутності події злочину;

2)  за відсутності в діянні складу злочину;

5)  щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння одинадцятирічного віку.

У цьому процесі беруть участь багато людей, серед яких

потерпілий, свідки, слідчий, прокурор, судя,  захисник.

Що стосується особи, яка скоїла злочин, то вона під час досудового слідства є підозрюваною, наприкінці його — обвинуваченою, під час суду — підсудною, по закінченні суду — засудженою або виправданою. Кожний етап кримінальної справи та дії її учасників регулюються Кримінально-процесуальним кодексом України.

Під час досудового слідства допитуються підозрюваний, потерпілий та свідки (за їх наявності), збираються докази, проводяться слідчі експерименти та експертизи.

Якщо під час досудового слідства зібрано достатньо фактів, щоб звинуватити підозрюваного у скоєнні злочину, справа передається до суду.

Під час всіх етапів всі учасники кримінальної справи повинні дотримуватись таких принципів:

1.  Недоторканність особи та її особистого життя.

2.  Здійснення правосуддя тільки судом.

3.  Презумпції невинуватості.

4.  Здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед за коном і судом.

Рольова гра «суд з кримінальної справи»

Мета: дати уявлення про судовий процес у кримінальній справі та про права та обов’язки її учасників.

ХІД ГРИ

Розподіл на групи

• 1 –2 групи — учасники судового процесу.

•  3-я група — експерти.

Підготовка до основної частини

•  Групи  1–2  отримують  статті  Кримінально-процесуального

кодексу та ситуативні задачі і готуються на їх підставі розіграти  судовий  процес,  розподіливши  ролі  (потерпілий,  підсудний,  свідок(ки)  (за  бажанням),  суддя,  прокурор,  захисник) та їхні дії.

•  Група 3 також отримує текст статей Кримінально-процесуального кодексу й опрацьовує їх, щоб потім проаналізувати змодельовані групами –2 ситуації.

Основна частина

Групи 1–2 демонструють підготовлені ситуації, після чого група експертів оцінює переглянуте.

Підбиття підсумків

Клас повинен коротко вказати основні етапи судового процесу, права та обов’язки його учасників.

V. Домашнє завдання

1.  Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.  Підготувати повідомлення про юридичні професії.

Додаток 1

Ситуативна задача

На лаві підсудних 7-річний хлопець, який звинувачується в тому, що вкрав з сейфу в домі своєї тітки коштовності на значну суму. Є свідки, які бачили, як підсудний ховав вкрадене.

Додаток 2

Основні етапи судового процесу

1.  Початок: оголошення судді про початок судового процесу, представлення учасників.

2.  Представлення попередніх аргументів сторін (прокурор та адвокат по черзі представляють свої аргументи).

3.  Допит обвинуваченого та свідків, пред’явлення доказів.

4.  Остаточні аргументи сторін (прокурор та адвокат виступають з остаточними аргументами щодо справи).

5.  Останнє слово підсудного.

6.  Винесення вироку.

Права та обов’язки учасників судового процесу

Суддя

1.  Веде засідання.

2.  Пояснює сторонам та свідкам їхні права та обов’язки.

3.  Ставить запитання підсудному та свідкам.

4.  Приймає чи відхиляє клопотання щодо запитань обвинуваченому або свідкам.

5.  Виносить вирок.

Прокурор

1.  Виступає на боці звинувачення.

2.  Представляє докази обвинувачення, в тому числі й показання свідків.

3.  Ставить запитання підсудному та свідкам.

4.  Бере участь у дебатах.

Адвокат

1.  Виступає на боці захисту.

2.  Ставить на засіданні питання підсудним, потерпілому, свідкам, експерту, спеціалісту, позивачу і відповідачу.

3.  Подає докази, в тому числі й показання свідків.

4.  Заявляє клопотання і відводи, оскаржує дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду.

5.  Бере участь у дебатах.

Підсудний (відповідач)

1.  Має право знати, у чому його обвинувачують.

2.  Має право давати показання з пред’явленого йому обвинувачення або відмовитися давати показання й відповідати на запитання.

3.  Має право на останнє слово.

Потерпілий

1.  Надає показання у справі.

2.  Відповідає на запитання сторін.

3.  Має право подавати скарги на вирок або ухвалу суду.

Свідок

1.  Дає показання про обставини, які підлягають встановленню за даною справою, в тому числі про факти, що характеризують особу підсудного, або про взаємовідносини з ним (не можуть бути доказами дані, повідомлені свідком, джерело яких невідоме).

2.  Має право давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, й користуватися допомогою перекладача.

3.  Має право відмовитися давати показання щодо себе, членів сім’ї та близьких родичів.

4.  За надання заздалегідь неправдивих показань свідок несе кримінальну відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України.

Додаток 3

Конституція України

Ст. 55

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом…

Ст. 62

Особа вважається невинуватою у скоєнні злочину і не може бути піддана  кримінальному  покаранню,  доки  її  вину  не  буде  доведено в законному порядку і встановлено обвинувачувальним вироком суду.

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у скоєнні злочину…

Ст. 63

Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачуваний та підсудний має право на захист.

Кримінально-процесуальний кодекс

Ст. 53. Обов’язок роз’яснення і забезпечення прав особам, які беруть участь у справі.

Суд, прокурор, слідчий та особа, яка провадить дізнання, зобов’язані роз’яснити особам, що беруть участь у справі, їх права і забезпечити можливість здійснення цих прав.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: