Індія

Мета: сформувати в учнів загальні уявлення про культурні і соціально-економічні особливості Індії; розвивати вміння само­стійно працювати з географічними джерелами географічних знань; виховувати самостійність, творчість, аналітичне мислення.

Обладнання: політична карта Євразії, комплексна карта Євра­зії, атласи, фотографії, зображення краєвидів, історико-культурних об’єктів, національних костюмів Індії.

Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів (у формі уроку-конкурсу).

Хід уроку

I. Організаційний момент

ІІ. Виступи доповідачів

Обираються двоє суддів, визначається кількість доповідачів.

Учасники конкурсу роблять свої виступи, тривалість яких не повинна перевищувати 10 хвилин. Максимальна оцінка виступу, з урахуванням усіх критеріїв, — 9 балів. Після виступу кожний до­повідач відповідає на три питання, правильні відповіді оцінюються в 1 бал.

ІII. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Сьогодні ми поговоримо про країну, чия найдавніша цивіліза­ція збагатила своїми досягненнями все людство. Європейці почали колонізувати Індію ще в XVI ст. — портуґальці, голландці, фран­цузи, англійці були зачаровані її легендарними багатствами. Ан­глійці здобули перемогу над суперниками в ході тривалих війн, і з середини XIX ст. до 1947 р. Індія фактично була сировинним до­датком Британської імперії.

У житті Індії сьогоднішній день тісно переплітається з днем за­втрашнім і днем минулим подібно до того, як на індійській дорозі кондиційований туристський автобус сусідить з парою волів, за­пряжених в арбу.

    IV. Вивчення нового матеріалу

Приклад виступу

Республіка Індія розташована в Південній Азії на півострові Ін­достан, що за формою нагадує трикутник, неначе відгороджений від іншої Азії високою стіною Гімалаїв. Індія омивається водами Індій­ського океану, до складу її території входять також численні остро­ви — Лаккадівські, Андаманські і Нікобарські. Індія межує з Па­кистаном, Афганістаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Банґладеш і М’янмою. Найдовшим є кордон з Китаєм, що проходить головним Гімалайським хребтом. Через Індію проходять міжнародні торгові шляхи, що поєднують Азію, Європу, Африку і Австралію.

Велика частина території Індії — рівнини і плоскогір’я. На пів­ночі країни знаходяться знамениті Індо-Ґанґська низовина (колис­ка давньої цивілізації) і найвища гірська система світу — Гімалаї.

Індія має у своєму розпорядженні величезні запаси залізних руд і значні — марганцевих, кам’яного вугілля і нафти, і того, що особливо приваблювало сюди європейців,— золота і коштовного, напівкоштовного, виробного каміння.

Для Індії характерний субекваторіальний мусонний клімат. Зе­мельні ресурси — природне багатство країни, оскільки значна час­тина ґрунтів має високу родючість. Велика кількість тепла і вологи дозволяє збирати 2–3 врожаї на рік. Річки Індії мають величезний енергетичний потенціал і є джерелом зрошування.

Таким чином, Індія за природними характеристиками — одна з найбагатших країн світу. Це виправдовує одне з її визначень ко­лоніального періоду — «перлина Британської корони».

Кількість населення Індії перевищила мільярдний рубіж і про­довжує швидко зростати. Демографічна політика скорочення наро­джуваності, що проводиться в країні, дає незначні результати, зде­більшого через релігійні переконання населення.

Понад 80 % населення сповідує індуїзм — давню релігію корін­ного населення Індостану, що заклала основи кастової системи. До­сить широко сповідуються також іслам, сикхізм, буддизм і христи­янство.

Індія — найбільш багатонаціональна країна світу, серед етніч­них груп якої переважають народи індоєвропейської сім’ї — хін­дустанці, маратхі, бенґальці, біхарці, пенджабці та ін. Офіційних мов у країні дві — хінді і англійська.

Трудові ресурси Індії значні, однак в їх складі переважає неква­ліфікована робоча сила. Велика частка безробітних, понад 300 млн осіб, живуть за межею бідності.

Найбільш густо заселені приморські території. Частка міського населення становить 27 %. Найбільші міста — Мумбаї, Колкота, Делі, Мадрас.

Індія — аграрно-індустріальна країна, що розвивається і за аб­солютними розмірами ВВП входить до числа першої п’ятірки кра­їн світу (3,3 трлн дол., 2008 р.). Однак з розрахунку на душу на­селення показники Індії відповідають показникам відсталих бідних держав.

Нарівні з розвитком традиційних для економіки країни галу­зей (сільське господарство, легка промисловість) досить швидкими темпами розвиваються видобувна промисловість і різні галузі об­робної. Зараз Індія є одним з найбільших світових виробників і екс­портерів вугілля, марганцевої та залізної руд. У країні створені підприємства чорної металургії, важкого і транспортного машино­будування, виробництва електроустаткування, побутової електро­ніки, хімікатів.

Індія першою серед країн, що розвиваються, почала займатися атомною енергетикою, розвивається також аерокосмічна галузь — проведено запуск штучного супутника Землі.

Зараз у структурі ВВП Індії на промисловість припадає 39 %, на сільське господарство — 22 %, на сферу послуг — 39 %. У тери­торіальній структурі господарства Індії зберігається традиційний «каркас», що спирається на чотири найбільші промислові цен­три — Мумбаї, Колкоту, Мадрас і Делі.

Країна експортує тканини і готові швейні вироби (29 % експор­ту), коштовне каміння і ювелірні вироби (18 %), сільськогосподар­ські і продовольчі товари (16 %), машини (7 %), руди, медикамен­ти. На частку Індії припадає 21 % світового експорту чаю. Індія має багато спільного з новими індустріальними країнами: вона не тільки постійно нарощує експорт елементарних промислових това­рів, але й досягла помітних успіхів у виробництві обчислювальної техніки.

В імпорті Індії переважають паливні ресурси (17 %), машини та обладнання (15 %).

Найбільші торговельні партнери Індії: США, ФРН, Японія, Ве­лика Британія, Китай, Росія.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Відповіді на питання, підготовлені учнями другої групи. Приклади питань

• Чому в Індії, незважаючи на велику кількість опадів, що при­носяться мусонами, необхідне штучне зрошування?

• Які види транспорту мають найбільше значення в економіціІндії?

• У яких сферах можлива взаємовигідна співпраця Індії і України?

VI. Підсумок уроку

Судді виставляють бали, мотивуючи свої оцінки. Учитель виді­ляє найбільш цікаві виступи, відзначає успіхи і невдачі. Оскільки учні користувалися різними джерелами, тобто їх виступи різнять­ся, можна ввести номінації «кращий економічний огляд», «краща доповідь про культуру», «за артистизм» тощо.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § __.

2. Позначити на контурній карті: а) найбільші міста Індії та їх промислову спеціалізацію; б) сільськогосподарські зони та основні культури, які там вирощують; б) найбільші морські порти.

3. Скласти кросворд «Країни Азії» (не менше 15 запитань).

4. Випереджальне (окремим учням). Скласти повідомлення про формування території США.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: