Підсумковий урок за темою «Країни Європи»

Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання за ви­вченою темою; визначити рівень оволодіння знаннями, уміннями та навичками; розвивати вміння працювати з картами атласа, викону­вати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уваж­ність, організованість, відповідальність, зосередженість.

Обладнання: атласи, роздавальні матеріали із завданнями.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації, контро­лю та корекції знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

ІІІ. Основна частина (проводиться на розсуд учителя)

Приклади завдань для перевірки знань

1. Найбільша країна Європи за кількістю населення:

а) Франція; б) Україна; в) Німеччина; г) Велика Британія.

2. Основою промисловості країн Західної Європи є:

а) гірничодобувна промисловість; б) виробництво мінеральних добрив; в) виплавлення міді; г) машинобудування.

3. З перелічених країн до складу Європейського Союзу входять:

а) Македонія, Сербія і Чорногорія; б) Білорусь, Молдова, Укра­їна; в) Литва, Латвія, Естонія; г) Албанія, Хорватія.

4. На вирощуванні ячменю та хмелю спеціалізується:

а) Німеччина; б) Нідерланди; в) Франція; г) Італія.

5. Найбільша частка експортної продукції Росії припадає на:

а) паливно-енергетичну сировину; б) продукцію машинобуду­вання; в) сільськогосподарську продукцію; г) продукти харчу­вання.

6. Рослинництво є провідною галуззю сільського господарства в:

а) Німеччині; б) Італії; в) Великій Британії; г) Швейцарії.

7. Найбільша країна Європи (без Росії) за площею:

а) Іспанія; б) Україна; в) Франція; г) Польща.

8. Для населення більшості країн Європи є характерними:

а) перший тип відтворення, високі показники густоти населен­ня та рівня урбанізації; б) другий тип відтворення, висока гус­тота населення; в) перший тип відтворення, низький рівень ур­банізації; г) другий тип відтворення, низькі показники густоти населення та рівня урбанізації.

9. З перелічених країн не входять до складу ЄвропейськогоСоюзу:

а) Норвеґія, Ісландія; б) Німеччина, Франція; в) Швеція, Ірлан­дія; г) Словаччина, Словенія.

10. Картопля є головною експортною сільськогосподарською куль­турою:

а) України; б) Німеччини; в) Румунії; г) Білорусі.

11. Найбільша частка експортної продукції Молдови припадає на:

а) хімічну продукцію; б) продукцію машинобудування; в) сіль­ськогосподарську продукцію; г) рибу та рибні консерви.

12. Найбільша питома вага електроенергії, що виробляється на АЕС у:

а) Польщі; б) Норвеґії; в) Ісландії; г) Франції.

13. Визначте правильність наведеного твердження: «Демографічну ситуацію в Росії фахівці визначають як кризову у зв’язку з при­родним зменшенням кількості населення».

а) Так; б) ні.

14. Визначте правильність наведеного твердження: «Франція посі­дає перше місце у світі за кількістю іноземних туристів, що від­відують країну щорічно».

а) Так; б) ні.

15. Прочитайте текст і визначте, про яку європейську країну йде мова: «Це країна вулканів, гейзерів і льодовиків. Навіть сама назва країни в перекладі означає «крижана країна».

16. Прочитайте текст і визначте назву однієї з європейських сто­лиць: «Це один із найбільших фінансових, торговельних і куль­турних центрів не тільки Європи, але й усього світу. Місто часто називають «Північною Венецією». Дослівно назва міста пере­кладається як «дамба на річці Амстел».

17. Установіть відповідність між морськими портами та країнами:

а) Ліверпуль, Ґлазґо, Брістоль; б) Росток, Вісмар, Любек, Кіль; в) Ґданськ, Ґдиня, Щецін; г) Барселона, Валенсія, Тарраґона.

1) Польща;

2) Німеччина;

3) Нідерланди;

4) Велика Британія;

5) Іспанія.

18. Установіть відповідність між центрами туризму та країнами:

а) Ярославль, Загорськ, Кострома; б) Краків, Сопот, Зельона-Ґура; в) Карлові Вари, Прага; г) Цюріх, Женева.

1) Франція;

2) Росія;

3) Польща;

4) Швейцарія;

5) Чехія.

19. Установіть послідовність країн Європи за площею території по­чинаючи з найбільшої:

а) Естонія; б) Андорра; в) Румунія; г) Франція.

20. Установіть послідовність розташування країн Європи із заходу на схід:

а) Австрія; б) Швейцарія; в) Франція; г) Угорщина.

21. Обчисліть природний приріст населення Італії, обравши з таблиці необхідні дані:

 

Площа, тис. км2

301,2

Населення, млн осіб

60,2

Народжуваність, ‰

9,1

Смертність, %

10,0

Урбанізація

67

22. Обчисліть густоту населення Франції, обравши з таблиці необ­хідні дані:

 

Площа, тис. км2

544,0

Населення, млн осіб

65,4

Народжуваність, ‰

12,3

Смертність, %

9,2

Урбанізація

75,0

23. Визначте ознаки схожості господарського розвитку країн — су­сідів України. Чим це можна пояснити?

24. Оцініть значення зв’язків України з державами-сусідами. До­ведіть свою думку на конкретних прикладах.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: