Українські землі в 1915—1917 рр.

Мета:       розглянути перебіг воєнних подій на західноукраїнських землях у 1915—1917 рр.; простежити бойовий шлях легіону УСС, показати мужність і героїзм «усусів»; продовжувати формування навичок роботи з кар­тами атласу, використовуючи їх як джерело знань.

Основні поняття:«польський мішок», Четверний союз, Брусиловський прорив, русофільство, Лютнева революція у Росії.

Основні дати: квітень—серпень 1915 р.— наступ німецько-австрій­ських військ у Західній Україні; квітень 1915 р.— бої «усусів» за гору Маківка; 4 червня — 13 серпня 1916 р.— наступ російських військ на Південно-Західному фрон­ті (Брусиловський прорив); серпень—вересень 1916 р.—бої«усусів» на горі Лисоня; лютий 1917 р.— Лютнева революція в Росії, повалення самодержавства; червень 1917 р.— невдалий наступ російських військ; 7 листо­пада 1917 р.— більшовицький переворот у Росії.

Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.

Структура уроку

I.  Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

III.Вивчення нового матеріалу

1.Воєнні дії на західноукраїнських земляху 1915—1917 рр.

2.Бойовий шлях Легіону УСС.

IV.Підсумки уроку

V.Домашнє завдання

 

ХІД УРОКУ

 

І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

II- АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання.

Учитель здійснює перевірку заповнення таблиці «Хід воєнних Дій...» за 1914 р.

Бесіда.

1. Розкажіть, використовуючи карту атласу [1, с. 1], про Галиць­ку битву.

2. Розкрийте суть політики російської адміністрації на західне; українських землях по відношенню до: а) української інтелігенції б) греко-католицької церкви.

3. Дайте визначення термінів «оборонці», «пораженці».

4. Які політичні сили, і зокрема політики, й чому виступали : перемогу Росії у війні?

5. Доведіть або спростуйте тезу, що український національний рух під час війни зазнав розколу.

 

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.     Воєнні дії на західноукраїнських землях у 1915—1917рр.

Випереджальне завдання.

Під час подальшого розгляду матеріалу продовжити заповненні таблиці «Хід воєнних дій...» за 1915—1917 рр., використовуючи: карту атласу [1, с. 3].

 

Розповідь учителя.

У лютому—березні 1915 р. російські війська вели важкі бої в Карпатах. 9 березня капітулював австро-угорський гарнізон Перемишля. Російські війська захопили 120 тис. полонених, серед здобутих трофеїв виявилося 900 гармат.

Тим часом німецьке командування зосереджувало на Східному фронті за рахунок перекидання частин із Західного великі військові сили, готуючись розгромити російські війська і, отже, вивести Росію з війни. Головний удар передбачалося завдати в Гали чині. Для цього було створено нову, 11-ту німецьку армію під командуванням генерала Макензена. Разом з нею діяла 4-та австрійська армія. У районі прориву, на 35-кілометровій ділянці фронт між містами Горліце і Громнік, Макензен створив значну перевагу: в живій силі — вдвічі, в артилерії — у 6 разів, зокрема у важкій — у 40 разів.

Увечері 18 квітня 1915 р. німецька артилерія почала масований обстріл позицій російських військ, який тривав майже добу. 9 червня російські війська залишили Львів, а на кінець червня — переважну частину Галичини. Російське командування, щоб уникнути оточення і розгрому своїх військ у «польському мішку» — між Віслою і Бугом, почало їх відводити Латвії і Білорусії. Під німецько-австрійську окупацію потрапили й українські землі — Східна Галичина, Північна Буковина і п'ять повітів Волині.

Робота з картою.

Розглядаючи воєнні події 1916—1917 рр., учні працюють з кар­тою «Україна в Першій світовій війні (1916—1917 рр.)» [1, с. 3].

1.   Визначте за картою, де наприкінці 1915 р. пролягала лінія
фронту. (Тернопіль — Рівне — Пінськ — Новогрудок.)

Принагідно нагадується, що у вересні 1915 р. утворено було Чет­верний союз.

2.   Які країни увійшли до Четверного союзу?

Розповідь учителя.

У 1916 р. найбільш активні й широкі воєнні дії мали місце на Південно-Західному фронті, де розгорнувся успішний контрнаступ. Під керівництвом командуючого фронтом генерала О. Брусилова було проведено ретельну й добре замасковану підготовку прориву по всьому фронту (він отримав назву Брусиловського). Після тривалої артиле­рійської підготовки чотири російські армії перейшли в наступ і не­забаром прорвали фронт австрійських військ. 8-ма російська армія зайняла м. Луцьк, а 4 червня —- м. Чернівці. За три дні наступу було взято в полон 100 тис. чоловік.

 

Робота з картою

1.      Де проходила лінія фронту наприкінці 1916 р.? (Десятин - Галич — Золочів — Пінськ.)

2.   Порівняйте її з лінією фронту на кінець 1915 р. і зробіть висновкі

Розповідь учителя.

Багатим на військово-політичні події виявився 1917 р. У Рос перемогла Лютнева буржуазно-демократична революція, внаслідок якої було повалено самодержавство і до влади прийшов Тимчасовий уряд (ТУ). З'явилась перспектива покінчити з війною. Але ТУ стоя на позиціях продовження війни до «переможного кінця».

Робота з картою.

1. Визначте, коли розпочався наступ російських військ у 1917 і

2. Чим він закінчився?

3. Чому ви зробили такий висновок? (Лінія фронту на 28 липні пролягала набагато східніше: Сучава — Хотин — Тернопіль — Броди, ніж це було до червневого наступу.)

Розповідь учителя.

Організований ТУ наступ призвів до розгрому російських військ у Галичині і на Буковині. Вже вкотре західноукраїнські землі сталі ареною кривавих битв.

Після бурхливих подій у Росії, які згодом докладно розглядатимуться, 25 жовтня (7 листопада за новим стилем) 1917 р. до владі у Петрограді внаслідок перевороту приходять більшовики. ТУ було повалено, у грудні уряд В. Леніна починає мирні переговори.

Слово учителя.

Перша світова війна, однак, завершилась тільки в листопаді 1918 р

2. Бойовий шлях Легіону УСС.

Бесіда.

1. За яких обставин і коли був створений Легіон УСС?

2. З якою метою було його створено?

3. Як ставилась австрійська влада до створення Легіону УСС?

4. Назвіть імена видатних ватажків «усусів».

5. Згадайте, коли і де «усуси» пройшли бойове хрещення.

Розповідь учителя.

Австрійське командування не поспішало вводити «усусів» у бій, скільки не було впевнене в їхній лояльності.

Відтепер, після успішного випробування, австрійське команду­вання направляло «усусів» на найнебезпечніші ділянки фронту. В 1915—1916 рр. вони брали участь у боях із частинами російської армії під Галичем, Бережанами, біля містечка Козова. Та найбільшу мужність і героїзм «усуси» засвідчили в боях за гори Маківка та Лисоня.

Учням пропонується уважно роздивитися карту «Бій за гору Ма­ківка (28 квітня — 2 травня 1915 р.)» .

Дата

Подія

Кінець серпня 1914 р.

Формування першої (Д. Вітовський) і другої (Е. Коник) сотні у Львові

3 вересня 1914 р.

Складення січовиками присяги

27—28 вересня 1914 р.

Перші бої січовиків на Ужоцькому і Верецькому перевалах

Жовтень 1914 р.

Участь УСС у контрнаступі австрійських військ

Січень 1915 р.

Участь УСС в австро-німецькому наступі в Карпатах

29 квітня — 2 травня 1915 р.

Бій на г. Маківка

Кінець червня 1915 р.

Бої за Галич

28 серпня — 2 вересня 1915 р.

Бої стрільців у межиріччі Серету і Стріпи

17 серпня 1916 р.

Поразка полку УСС під Потуторами, стрільці не стримали російського наступу

Вересень 1916 р.

Розгром УСС під Бережанами (г. Лисоня). Із полку залишилося 150 осіб

Вересень 1916 р. — лютий 1917 р.

Період переформування і поповнення підрозділів стрільців. Культурно-освітня діяльність стрільців на Волині

Липень 1917 р.

Похід до р. Збруч

Січень—листопад 1918 р.

Похід на Правобережжя. Бої з більшовиками під Херсоном і Олександрівськом. Участь у німецько-австрійській окупації. Повернення на Буковину

 

 

Під час кривавих боїв за гору Маківка в Карпатах, що тривали протягом квітня 1915 р., «усусам» випало стати головною ударною силою. Саме в боях за Маківку стався перелом у військових операціях на користь німецько-австрійських союзників. «Усуси» перейшли в наступ і в червні першими увійшли до Галича.

У липні 1915 р. з двох підрозділів — Легіону УСС та створеного «куреня» — був сформований 1-й полк УСС на 2200 бійців, яким командував отаман Г. Коссак. Зазнавши в боях великих втрат, полк був відведений у тил на переформування і лише на початку травня

1916 р. повернувся на фронт.

Протягом серпня—вересня полк витримував артилерійський во­гонь і безперервні атаки російських військ під час Брусиловського прориву. Ще одна гора — Лисоня, на якій закріпилися «усуси», стала місцем їхньої героїчної слави. Опинившись в оточенні, полк УСС перестав існувати. Залишки «усусів» удруге було відправлено на переформування й поповнення, взимку 1917 р. вони знову були в окопах. На початку 1918 р. у Києві було завершено створення ку­реня УСС — найбоєздатнішої частини тодішніх українських військ на чолі з Є. Коновальцем. Це була перша спроба організувати україн­ську національну армію.

IV.     ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя.

У 1915—1917 рр. на українських землях тривали воєнні дії. У цей період відзначився своєю мужністю і героїзмом Легіон УСС.

 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати конспект і текст підручника.

2.Завершити заповнення таблиці «Хід воєнних дій...» за 1915—1917 рр.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: