Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»

Мета: допомогти учням усвідомити жанрову та стильову своєрідність твору, його проблематику; розвивати навички визначати риси жанру, стилю, проблематику твору, уміння виокремлювати ключові епізоди; виховувати любов до літератури, естетичні смаки.

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

Тип уроку: комбінований.

                                                                                   Тут поєдналося все: краса і потворність

                                                                                    життя, істина і брехня, ілюзія

                                                                                    і правда, а текст насичений яскравими

                                                                                     парадоксами, які передають вишукано-

                                                                                      химерний хід думок естета і гедоніста.

                                                                                                                               Н. Соловйова

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. «Тут поєдналося все: краса і потворність життя, істина і брехня, ілюзія і правда, а текст насичений яскравими парадоксами, які передають вишукано-химерний хід думок естета і гедоніста»,— пише про роман О. Уайльда літературознавець Н. Соловйова (звернення до епіграфа уроку). Яке враження справив роман на вас, які проблеми ви в ньому побачили — поговоримо сьогодні на уроці.

ІIІ. Оголошення теми й мети уроку

ІV. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда

♦ Опишіть (усно) свої враження від прочитаного роману «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда.

♦ Які епізоди вас вразили найбільше? Чому?

2. Складання «сюжетного ланцюжка» твору

Очікувані відповіді

Художник Безіл Холлуорд пише портрет юного красеня Доріана Грея → під впливом слів лорда Генрі бажання Доріана, щоб старів його портрет, а не він сам, і готовність за це віддати «все» → здійснення бажання Грея → життя в насолоді → самогубство Сибіли Вейн → відображення змін на портреті → убивство Безіла Холлуорда → шлях насолоди, розпусти й деградації, вплив на інших людей Доріана → самогубство Алана Кембела → знищення портрета і смерть Доріана Грея.

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Словникова робота

У ч и т е л ь. Ми матимемо справу з багатьма поняттями, значення яких і з’ясуємо за словниками.

Естетизм — 1) збірна назва літературно-мистецьких течій, які у своїх маніфестах і творах висувають на перше місце естетичні програми та естетичні особливості мистецтва («парнасці», символісти, «неокласики» та ін.); 2) філософська теорія, яка обстоює пріоритет

мистецтва, його художню автономність, вічну красу і силу.

Естет — людина, яка звертає особливу увагу на естетичні явища, будує життя за принципами прекрасного.

Гедонізм (у перекладі з грецької — насолода) — філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, сенсом життя.

Гедоніст — людина, яка живе, намагаючись отримати якомога більше насолоди від життя.

Парадокс — міркування, яке різко відрізняється від традиційного, загальноприйнятого, а іноді й суперечить здоровому глузду; інколи — різновид дотепу.

Денді — представник вищого світу з витонченими манерами, вишуканим одягом, який володіє знаннями з мистецтва та інших галузей, популярних у світському товаристві.

2. Виступ учнів із повідомленнями про виникнення задуму роману «Портрет Доріана Грея»; історію написання роману

3. Слово вчителя

Важливою художньою особливістю твору О. Уайльда є тісний зв’язок історії Доріана Грея з найвідомішими шедеврами світової літератури. Так, відомий мотив таємничої залежності долі людини від її портрета чи іншої речі, яка дає їй містичну владу над світом і, у свою чергу, робить своїм рабом (О. де Бальзак «Шагренева шкіра» та ін.); мотив подвійного існування героя, який має одне — моральне — обличчя для людей і зовсім інше — огидне — для себе (проза Е. Т. А. Гофмана, Г. К. Андерсена та ін.); мотив «учитель» (точніше «лжевчитель») — учень (твори Аристофана, Бальзака та ін.).

Саме тому «Портрет Доріана Грея» нерідко називають «літературним романом».

Але письменник іде до створення особливого типу прози — «інтелектуального роману». Його ознаками є зосередженість персонажів на розв’язанні релігійних, філософських, естетичних проблем, а також «цитування», що полягає у світовому запозиченні митцями різноманітних елементів текстів інших авторів, проте, на відміну від звичайного цитування, вони роблять у них зміни, необхідні для реалізації власного художнього завдання. Це переосмислення «чужих текстів» нагадує гру. «Інтелектуальний роман» О. Уайльда весь пройнятий складною морально-етичною проблематикою, а також

питаннями, що стосуються культури в найширшому розумінні цього слова: крім літератури, тут ідеться про музику (Шуберт, Вагнер), живопис, ювелірне мистецтво, історію костюма, садівництво та ін.

О. Уайльд є новатором і в цьому: він поєднує «інтелектуальний роман» з елементами масової літератури (детективом, «сенсаційним романом», фантастикою).

Своєрідним є і стиль роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Передусім, це чудова мова з бездоганним синтаксисом та еквілібристикою слів. У творі багато описів чудових речей, екзотика коштовностей, блискуча мовна гра. Твір поглинає читача феєрвер-

ком думок, красою афоризмів, різкими контрастами.

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

♦ Визначте проблематику роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».

Очікувані відповіді

• Співвідношення насолоди й моралі (етики й естетики).

• Роль і вплив краси в житті.

• Роль мистецтва.

• Доброчесність і гріх.

• Добро і зло.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Аналітичне коментування

У ч и т е л ь. Прокоментуйте висловлювання О. Уайльда й висловіть свою думку про те, як воно співвідноситься з романом «Портрет Доріана Грея»: «…Мистецтво — не іграшка і не забаганка, а неодмінна передумова людського життя… Це наочне виховання моралі. Навчитися любити природу простіше за допомогою Мистецтва. Воно ушляхетнює кожну польову квітку. І хлопчина, що бачить, якою дивовижно прекрасною є пташка, вирізьблена з дерева чи намальована на полотні, можливо, не жбурне… каменюки в живого птаха. Нам необхідна духовність у повсякденному житті…»

VII. Домашнє завдання

Знати зміст твору, характеризувати його проблематику, жанрові та стильові особливості.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• Найбільше в романі мене вразило…

 


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: