Апостроф. М’який знак

Мета: повторити основні правила вживання м’якого знака й апострофа; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з поданими орфограмами в текстах, визначати їх роль, уживати апостроф і м’який знак; розвивати творчі вміння використання слів з апострофом і м’яким знаком у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до рідного краю, батьківської домівки.

Тип уроку: повторення набутих знань

Обладнання: підручник, таблиці, картки

Хід уроку 
І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчання

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Повторення та узагальнення вивченого *Що ви знаєте про правила вживання апострофа ? *Коли пишеться знак м’якшення ? *Словниковий диктант Записати слова під диктовку. Пояснити вживання апострофа Солов’їний, возз’єднання, жираф’ячий, духмяно, інтерв’ю, в’ється, верхів’я, святковість, рум’яний, пам’ятний, зв’язківець, солом’яний, плоскогір’я, переджнив’я, з’явитися, двох’ярусний, пів’ялини, пів’юрби, розім’яв, без’ядерний, дев’ятсот, рюкзак, рюш, ряска, рядок, буряк, бур’ян. 
*Утворити прикметники з суфіксом -ин-. Пояснити наявність чи відсутність м’якого знака в них. Приятелька, тітонька, білка, русалка, вихователька, Даринка, зозулька, галка, соломка, Рудько, Рудко, веселка, люлька, тітка. 
*Розподiльний диктант. Слова з м’яким знаком i без нього записати у двi колонки. Пiч, тiнь, радiсть, менший, п’ять, льох, ситець, сухар, польовий, мiський, сiльський, стiльцi, кiнчик, Харкiв, пральня, мiльярд, насип, цiль, Тетянцi, Юльцi, спiлцi, ополонці, змагаються, пишеш, медальйон, любов, смієшся, тонший, листя, мiзинчик. * Ф. хв. 
*До поданих слiв дiбрати спорiдненi, якi пишуться з апострофом. З’ясувати вживання апострофа. 
Солома, риба, перо, трава, двiр, хлопець, торф, їздити, їсти. *Самостійна робота ( картки ). 
* Поставити іменники в давальному чи місцевому відмінку однини. Записати їх. Пояснити наявність чи відсутність м’якого знака в них. 
Учителька, веселка, тарілка, сльозинка, перлинка, тополька, сходинка, лялька, Маринка, скринька, сопілка, криничка, хустинка. 
ІV. Підсумок уроку 
1. Яке значення має апостроф і м’який знак у мовленні? 
2. В яких випадках пишеться м’який знак? 
3. Коли м’який знак не пишеться? Навести приклади. 
4. Назвати правила вживання апострофа 
V. Домашнє завдання. Провідміняти три іменника ( вишенька, пір’їнка, яблунька ). 

*Переписати, на мiсцi крапок, де це потрiбно, вставляючи м’який знак. 

Який гiст.., така йому й чест... . Шануй бат..ка й нен..ку, буде тобi скрiз.. гладен..ко. Молодий умок - це весняний л..одок. Раннiй пiзн..ому не кланяєт..ся. Хто мовчит.., той тр..ох навчит.. . Так зробив, що пал..цi знат.. . Розвивайся, не згинайся, зеленен..кий дубе, бо iз тебе колисон..ка дитинон..цi буде. 

*Вiд поданих слiв утворити прикметники з суфiксом -ин. 

Донька, Галька, Галинка, Маринка, сопiлка, Санька, бiлка. 

*Поданi слова поставити в формi давального вiдмiнка однини. 

Ненька, матiнка, вишенька, голка, зупинка, Оленка, Оленька, гуцулка, квiтонька, сосонка, господинька, травинка, Юлька, вчителька. 

*Слова з апострофом та без нього записати в двi колонки. 

Слов’яни, присвята, святкувати, пов’язаний, дзвякнути, риб’ячий, мавпячий, без’ядерний, безiменний, з’єднати, зекономити, з’явитися, зйомка, пiв’юрти, Лук’янченко, Воробйов, гороб’ята, солов’їний, Соловйов, рясний, пiр’їна, любов’ю, морквяний, рум’яний, бюро, пюре, п’ятнадцять, верб’я. 

*Переписати речення, на мiсцi крапок ставлячи, де потрiбно, апостроф. 

Ой гори, гори, золотi верхiв..я! Та нащо ж я до вас так пориваюсь? (Леся Українка.) Ви, Зв..ягеля скелi, узгiр..я веселi! (Олена Пчiлка.) Кругом поле широкеє р..ястом зацвiло. (Левко Боровиковський.) Гуде в Задніпров..ї діброва. (В.Швець.) Винувато крізь поле Мар..їне шлях пульсує. (М.Шевченко.) 

*Переписати речення, на мiсцi крапок ставлячи, де потрiбно, апостроф. 

Iз темноти з..являються зiрки i мерехтять сторожко i тремтливо. (В.Мороз.) Тчуть у небі казкові узори волохаті сузір’я вгорі. (П.Вакуленко.) В травi росинки затремтiли, жемчужним полум..ям горять. (Д.Загул.) Садiв рум..яний цвiт обсипався духм..яно. (В.Сосюра.) 

*Написати слова, де треба, поставити м’який знак. 
Низ..кий, низ..ка, шіст..сот, шіс..тнад..цять, тон..ший, біл..шіс..т.., чукот..с..кий, плат..ня, на сторін..ці, у пляш..ці, у буд..ці, повіс..тю, міс..кком, син..ка, бояз..кіс..т.., Малан..чин, Тодос..чин, Парас..чин, мален..кий, голівон..ка, піс..ні, яс..ніс..т.., бат..ківс..кий, вол..єр, філ..м, карусел..ний, різ..блення, близ..ко, буд..-де, дес..-то, палац.., палец.., куз..ня, Талан..чук, Гет..ман..чук, до сон..ця, підеш.., граєш..ся, бан..щик, кубин..ці, крил..ця. 

*Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф. Два словосполучення введіть у речення. 
Медв..яні пахощі, картина Р..єпіна, народне прислів..я, на нашому подвір..ї, давнє повір..я , солов..інии спів, вересневе надвечір..я , прив..язати коня , вишити й матір..ю.

Автор: Оксана


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: