Країни Америки. Склад території. Особливості економіко-географічного положення

Мета: актуалізувати знання учнів про склад регіону та історію освоєння, нерівномірність економічного розвитку країн; сформу­вати знання про місце і роль США в регіоні, особливості ЕГП, при­роди і населення США; розвивати вміння учнів визначати своєрід­ність ЕГП країни, оцінювати її природно-ресурсний потенціал та демографічну ситуацію; виховувати цікавість до вивчення теми.

Обладнання: політична карта світу, Північної Америки, фізична карта Північної Америки, атласи, діаграми, таблиці, підручники.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

• До яких історико-географічних регіонів відносять частину сві­ту — Америку?

• Коли й ким була відкрита Америка? Які країни брали участь у колонізації Північної Америки?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Європейці, що прийшли слідом за Колумбом, швидко побачили казкові можливості Нового Світу, і минуло зовсім небагато часу, як тисячі представників Старого Світу, покинувши будинки, сім’ї і свої заняття, почали переселятися до незнаних земель. Через п’ять століть ми можемо оцінити результат діяльності пе­реселенців і їх нащадків — країни Америки (розвинені і ті, що роз­виваються) стали потужною силою на світовій арені. Про їх різно­манітність, рівні розвитку, національні та інші особливості ви дізнаєтеся на найближчих уроках.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Склад регіону

Завдання 1. За картами атласа визначте склад країн субрегіо­нів Англо-Америки та Латинської Америки.

З точки зору соціально-економічної географії Америка складаєть­ся з двох великих історико-географічних регіонів — Англо-Америки (Північної Америки) і Латинської Америки. До складу Англо-Америки входять США, Канада і острівне володіння Данії — Ґренлан­дія, а також розташовані в Атлантичному океані острови — Бермуд­ські, Сен-П’єр і Мікелон. Латинська Америка включає всю групу держав, розташованих на південь від США — це Мексика, країни Центральної Америки (перешийок між материками), острови Вест-Індії і держави Південної Америки з прилеглими до неї островами.

2. Особливості економічного розвитку регіонів Америки

Рівні розвитку країн Англо-Америки і Латинської Америки ду­же різняться. Англо-Америка і особливо США — найпотужніший в економічному плані регіон світу, що посідає 1-е місце за виробни­цтвом продукції обробної і видобувної промисловості (41 %) і за ви­робництвом продукції сільського господарства (близько 40 %).

Країни Латинської Америки є такими, що розвиваються, хоч останнім часом тут можна виділити держави з більш високим рів­нем розвитку промисловості. Це так звані нові індустріальні краї­ни Латинської Америки: Мексика, Бразілія, Аргентина, Венесуе­ла. У цьому ж регіоні розташована одна з небагатьох держав, що зберегли соціалістичний лад,— Куба. Регіон долає важку спадщи­ну багатовікової колонізації — економічну відсталість, латифун­дизм, підлегле становище в системі міжнародного поділу праці.

Країни Латинської Америки відіграють роль аграрно-сировинних додатків розвинених держав, є важливою сферою вкла­дення капіталу і ринком збуту готової продукції.

3. Інтеграційні процеси в країнах Америки

Характерною ознакою Америки є наявність низки інтеграцій­них об’єднань.

Завдання 2. За картами атласа визначте, до складу яких регіо­нальних міжнародних організацій входять країни Америки.

Найбільшою міжнародною організацією є Організація амери­канських держав, що поєднує 30 країн регіону. У 1973 р. створене Карібське співтовариство (КАРІКОМ), його мета — спростити гос­подарські пов’язки між Карібськими країнами. Із 1983 р. на основі Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі утворена Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ). Найбільше економічно потужне об’єднання було створене в 1992 р., коли США, Канада й Мексика утворили Північноамериканську асоціацію вільної тор­гівлі (НАФТА). Інтеграційні процеси допомагають більш раціо­нально використати сировинні, фінансові, трудові та виробничі ре­сурси Америки.

4. Роль США в регіоні

Вирішальну роль в економічному і політичному житті регіону і всього світу відіграє наймогутніша в економічному і військовому аспектах країна — США. За підтримки держави міжнародні моно­полії США практично повністю контролюють країни Америки, проникаючи до їх економіки шляхом придбання акцій місцевих фірм, заснування філіалів своїх фірм, перенесення туди частини виробництв багатьох товарів, використання дешевої робочої сили і багатьох сировинних ресурсів. США використовують своїх сусідів для виконання певних функцій обслуговування: переробки приві­зної нафти, реекспорту нафтопродуктів, виробництва алюмінію, «квартирантства» найбільших монополій, що уникають великого оподаткування чи розукрупнення тощо. До портів Панами припи­сано більше американських торговельних суден, ніж до всіх портів США. Останнім часом багато держав регіону дедалі наполегливіше намагаються звільнитися від надмірної опіки США і збільшити свою частку прибутку від експлуатації власних ресурсів.

5. Освоєння регіону та формування території США(виступи учнів з повідомленнями)

До приходу європейців територію Північної Америки населяли індіанці, а Аляску — ескімоси. Наприкінці XV ст. берегів Північ­ної Америки досяг мореплавець Джон Кабот. Це поклало початок європейській колонізації материка, у якій брали участь іспанці, голландці й французи, однак найбільших успіхів досягли англійці. На початку XVII ст. Англія вже мала велику територію на східному узбережжі континенту.

У XVIII ст. в американських колоніях розгорнувся потужний рух, спрямований на здобуття самостійності. У ході війни за неза­лежність американська армія, яку очолював Джордж Вашинґтон і яка складалася з добровольців, здобула перемогу. 4 червня 1776 р. була прийнята Декларація незалежності США, а через 11 років — конституція нової держави.

У наступні кілька десятиліть територія країни збільшувалася як за рахунок покупок (Франція продала колонію Луїзіана, Ро­сія — Аляску й Алеутські острови), так і завдяки захопленням (у Мексики був відібраний штат Техас). У другій половині XIX ст. колонізація охопила Великі рівнини, гірський Захід і Тихоокеан­ське узбережжя.

Із часом загострилися суперечності між промисловою й фермер­ською Північчю й рабовласницьким Півднем, що призвели до гро­мадянської війни 1861–1865 рр. Перемогу здобули жителі Півночі, яких очолював президент Авраам Лінкольн. Це дало можливість об’єднати країну, призвело до знищення рабства й послужило по­штовхом до швидкого економічного розвитку.

У 1917–1918 рр. США брали участь у Першій світовій війні на боці Антанти. Після війни, що переважно велася на європейській території, США посіли провідне місце серед держав світу.

У 1929 р. в країні вибухнула жорстока економічна криза — «Ве­лика депресія», що супроводжувалася падінням виробництва, со­ціальними потрясіннями, ростом безробіття й злочинності. Кризу вдалося подолати за допомогою відомих під назвою «Новий курс» реформ, проголошених президентом Франкліном Рузвельтом, що чотири рази переобирався на цю посаду. Після Другої світової ві­йни США захопили світове лідерство, якому протистояв СРСР. Між цими країнами велася «холодна війна», що закінчилася з роз­падом СРСР в 90-х роках ХХ ст. США воювали у Кореї (1950–1953 рр.), потім у В’єтнамі (1965–1973 рр.), пізніше американська армія брала участь у військових операціях у Кувейті, на Балканах. Після жахливого терористичного акту 11 вересня 2001 року США ведуть активну боротьбу зі світовим тероризмом.

6. «Візитна картка»

Офіційна назва — Сполучені штати Америки.

Площа — 9,4 млн км2.

Населення — 308 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Вашинґтон.

Тип країни — високорозвинена економічно держава, країна «Великої сімки».

Державний устрій — президентська республіка, федеративна держава.

7. ЕГП

Завдання 3. За картами атласа охарактеризуйте ЕГП США.

США займають середню частину материка Північна Америка. Тут знаходяться 48 штатів і федеральний округ Колумбія, 49-й штат — Аляска — розташований на північному заході материка, межує з Канадою, а через Берінґову протоку — з Росією. Гавайські острови (Тихий океан) здобули статус 50-го штату США в 1959 р. Природно, що морські кордони США (близько 8000 км) значно довші за сухопутні.

Понад 200 років на території США не було війн, за винятком гро­мадянської війни Півночі і Півдня. Країна не зазнавала руйнівного впливу подій Першої і Другої світових війн, більше того, отримала з них гігантські прибутки як кредитор багатьох держав Європи.

Отже, ЕГП США вельми вигідне й сприяє економічному розви­тку держави.

  8. Природно-ресурсний потенціал

За кількістю і різноманітністю природних умов та ресурсів США є однією з найбагатших країн світу.

Рельєф країни дуже різноманітний. Рівнини і низовини вну­трішніх частин країни створюють сприятливі умови для сільсько­господарського освоєння. Всю західну частину країни займає гір­ська система Кордільєри, а вздовж Атлантичного узбережжя простяглися невисокі гори Аппалачі.

Головною перевагою клімату є достатнє зволоження рівнинних земель східної частини країни та їх розташування в помірному і субтропічному поясах. Природна родючість різноманітних ґрун­тів поліпшується за допомогою продуманої меліорації. Водні ре­сурси розподілені нерівномірно, однак система Великих озер, ріка Міссісіпі з притоками є величезним резервуаром прісної води.

США мають багаті і різноманітні ресурси корисних копалин.

Хоча держава і приватні особи витрачають на охорону навко­лишнього середовища величезні кошти, масштаби виробництва на­стільки великі, що екологічних проблем уникнути не вдається.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 4. За допомогою карт атласа, підручника, діаграми, таблиць визначте географію мінеральних ресурсів США. Результа­ти оформіть у вигляді таблиці.

Завдання 5. Зробіть припущення, які галузі господарства мо­жуть розвиватися в США на власних ресурсах.

VI. Підсумок уроку

• Америка складається з двох історико-географічних регіонів — Англо-Америки і Латинської Америки. Головним економіч­ним ядром Америки є США та Канада — економічно розвинені країни, члени «Великої сімки». Вирішальну роль в економіч­ному і політичному житті регіону і всього світу відіграє най­могутніша в економічному і військовому відношеннях краї­на — США.

• ЕГП США дуже вигідне, на всіх етапах воно сприяло розвитку країни.

• США мають величезний природно-ресурсний потенціал.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § __.

2. Випереджальне (окремим учням). Знайти статистичні дані та побудувати в зошитах стовпчикові або кругові діаграми, які ві­дображають частку США у світовому промисловому та сіль­ськогосподарському виробництві.

3. Випереджальне (окремим учням). Підготувати повідомлення про економічне партнерство США та України.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: