Загадка як вид усної народнї творчості. Види загадок

Мета: познайомити учнів із фольклорним жанром загадки, видами загадок, способами їх складання; розвивати допитливість, спостережливість, кмітливість, логічне мислення, творчі здібності під час самостійного складання загадок; виховувати повагу до народної мудрості, що відображена в загадках. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Обладнання: презентація, схема «Художня форма загадок», малюнки із 
зображенням тварин. 
Хід уроку 
І. Організаційний момент. 
Ось і пролунав дзвінок. 
Треба починати нам урок. 
Все готуємо швиденько 
І сідаємо рівненько. 
ІІ. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація. 
- Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитися зі світом мудрості й фантазії 
українського народу, що відобразився у фольклорних творах. Мудрість 
нашого народу підкреслюють цікаві міфи, легенди, казки, які нещодавно 
кликали нас у мандри, вчили бути добрими, сміливими, мудрими. 
- Чи знаєте ви, як раніше перевіряли на мудрість? А відповідь проста: робили 
Це за допомогою загадок, зовсім невеличких творів, але уявіть, яких 
непростих, якщо ними перевіряли на мудрість. 
На сьогоднішньому уроці ми потрапимо з вами у світ загадок, визначимо, як 
побудована загадка, на які теми раніше складали загадки, відгадаємо багато 
загадок, перевіривши себе на мудрість, і навіть побудемо в ролі творців- 
мудреців – спробуємо придумати свої загадки. 
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 
- Жанр загадки не є для вас зовсім новим. Загадки ви знаєте і любите відгадувати ще з дитячого садка. Зустрічалися з жанром загадки вже й на уроках літератури. Пригадайте, коли? (Загадки відгадувала Маруся з народної казки «Мудра дівчина»). 
- Так. Недаремно вона має таку назву, адже проста сільська дівчина відгадала всі панські загадки, виявивши розум, кмітливість, винахідливість. 
ІV. Вивчення нового матеріалу. 
1. Розповідь вчителя. 
- Згодом загадки втратили свою роль перевірки на мудрість і стали 
використовуватися як один із видів культурних розваг на весіллях, 
вечорницях, хрестинах. Після пісень, веселих жартів люди загадували один 
одному загадки. У наш час цей жанр фольклору також популярний у 
народі. Існують не тільки давні, а й нові загадки, що створюють наші 
сучасники. 
Український поет Дмитро Білоус навіть придумав вірш-загадку про 
загадку. 
Послухайте його уважно і подумайте, що представляє собою загадка , як 
вона побудована? 
Я вам нею натякаю, 
нею думать спонукаю, 
щоб кмітливий врахував, 
що я нею приховав, 
вас морочачи навмисне, 
і тоді відгадка зблисне. 
(Учні висловлюють свої припущення щодо змісту загадок, їх будови: у 
загадках 
приховується певний предмет, натякається на нього, застосувавши 
кмітливість, треба знайти відгадку). 
2. Читання визначення загадки за підручником. Виписування 
визначення в зошити. 
Загадка – влучне, образне запитання, в якому натякається на відповідь, або 
прихований опис предметів і явищ, який потребує відповіді. 
3. Доповнення вчителя про метафору в загадках. 
- Таким чином, у загадках специфічно описується предмет, явище, які треба 
розгадати через ознаки інших, подібних або протилежних. Такий опис 
називається метафоричним. 
Наприклад, наш народ придумав такий метафоричний опис риби в загадці: 
«Їхала пані в срібнім жупані, а на тім жупані – латка на латці». 
4. Робота за схемою «Художня форма загадок». 
- Які художні форми може мати загадка? Наведіть приклади. 
- За допомогою якого художнього засобу створюється метафоричний опис? 
- Як ви розумієте прямий опис у загадці? 
- Яка художня форма загадки, на вашу думку, є найцікавішою? 
5. Відгадування загадок за підручником. 
- Яка із загадок вам сподобалася найбільше? Чому? 
- Яку художню форму мають загадки? Даючи відповідь, звертайтесь до 
схеми «Художня форма загадок». 
6. Відгадування математичних загадок. 
Несподіванка на уроці – лист від пані Математики. 
- А тепер відгадайте мою загадку: 
Цариця цифр, знаків, чисел я, 
А звуся просто ... математика. 
- Діти, в моїх руках – лист від пані Математики, яку вже давно величають 
царицею наук. Прочитаймо, що вона нам пише. 

Доброго дня, дорогі п’ятикласники! 
Я вже давно знаю, що на уроках літератури ви вивчаєте цікаві фольклорні твори: казки, легенди, загадки. Мені особливо подобаються загадки, адже вони розвивають в людині допитливість, спостережливість, кмітливість. Тому я придумала і свої, математичні загадки, які з великим задоволенням надсилаю вам для розгадування.Їхній зміст пов’язаний із числами, математичними діями та величинами:часом, вагою, довжиною, об’ємом. Відгадки в моїх загадках – це, безперечно, числа. Сподіваюся, що ви вдало розгадаєте їх, добре помисливши і виявивши спостережливість та кмітливість. 
Бажаю вам успіхів! 
До побачення! 
Пані Математика. 
Об’єднання учнів у групи для відгадування математичних загадок. 
- Діти, щоб легше було відгадати математичні загадки, об’єднаймося у групи. 
(Учні за розрахунком об’єднуються у 3 – 4 групи). 
Учитель роздає кожній групі аркуші з математичними загадками, на 
розгадування однієї загадки відводить хвилину. 

Математичні загадки 
1 загадка. Оленка живе в будинку з татом, мамою, сестрою, одним 
песиком, двома котиками, двома папужками, чотирма рибками. Скільки 
мають ніг усі вони разом?(Разом 24:Оленка має дві ноги, тато – дві ноги, 
мама – дві ноги, сестра – дві ноги, один песик – чотири ноги, два котики – 
вісім ніг, два папужки – чотири ноги). 
2 загадка. Скільки місяців у році містять 30 днів? (11: у році є 12 місяців. 
Лише один із них містить менше, ніж 30 днів. Це місяць – лютий). 
3 загадка. Данило хоче наповнити водою з річки бочку, в яку вміщується 4 
відра води. За кожен похід від річки до бочки він несе одне повне відро. Але 
по дорозі він розхлюпує половину води. Скільки походів від річки до бочки 
йому треба зробити?(8: за два походи до річки Данило зможе принести 
лише одне відро води. Для того, щоб наповнити всю бочку, йому треба вісім 
разів піти до річки). 
4 загадка. Яка найменша можлива кількість дітей у сім’ї Тараса, якщо 
відомо, що кожен із дітей має принаймні одного брата і одну сестру? (Разом 
у сім’ї принаймні 4 дітей: дівчинка повинна мати сестру, отже, їх 
принаймні двоє; а хлопець повинен мати брата, отже, їх теж щонайменше 
двоє). 
- І математичні загадки зуміли разом відгадати! Молодці! 

V. Творча робота у групах – складання загадок. 
- Діти, давайте спробуємо придумати свої загадки. 
Учитель роздає кожній із чотирьох груп завдання на картках. 

1 група 
1. Придумайте загадку, використавши такі метафори: 
Очі – дві зірки, брови – два серпи, знаходяться – сяють. 
2. Запишіть її в зошит, правильно оформивши. 
2 група 
1. Придумайте загадку, використавши такі метафори: 
Крейда – білий зайчик, дошка – чорне поле, пише – скаче. 
2. Запишіть її в зошит, правильно оформивши. 
3 група 
1. Придумайте загадку, використавши такі метафори: 
Місяць-молодик – золотий серп, нічне небо – темний луг, знаходитися – 
загубитися. 
2. Запишіть її в зошит, правильно оформивши. 
4 група 
1. Придумайте загадку, використавши такі метафори: 
Небо – синій килим, зорі – жовті зерна, знаходяться – посіяні. 
2 .Запишіть її в зошит, правильно оформивши. 
Після виконання творчої роботи кожна група знайомить із складеню загадкою. 

VІ. Підсумок уроку. 
1.Бесіда. 
- Який твір називається загадкою? 
- Який художній засіб лежить в основі загадки? 
- Яку художню форму можуть мати загадки? 
- На які теми складали загадки? 
- Які якості допомагають людям придумувати ці твори? 
- Які здібності треба виявляти під час розгадування загадок? 
- Яка загадка вам сподобалася найбільше? Чому? 
- Чим математичні загадки відрізняються від фольклорних? А чим вони 
схожі? 
2. Заключне слово вчителя. 
- Молодці, діти! Сьогодні ви багато дізналися про загадки, їх художню 
форму, вчилися самостійно складати ці мудрі твори. На цьому наше 
знайомство із загадками не завершується, бо ми будемо ще вивчати й 
літературні загадки, створені Л. Глібовим та іншими письменниками. 
Продовжите роботу над загадками і вдома. 
VІ. Домашнє завдання. 
Обов’язкове: 
Вивчити напам’ять кілька загадок. 
За бажанням: 
Придумати різними способами загадки «Шкільне приладдя», «Тварини», 
«Квіти». 


Література 
1. Білоус Д. Г. Диво калинове; Чари барвінкові: Вірші: Для мол. та серед. 
шк. віку. – К., 1994. – 205 с. 
2. Добосевич А. С., Добосевич М. С., Кокорузь Р. Є., Трущак Х. Р. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру – 2005»: Інформаційний вісник. – Львів – 2005. – 67 с. 
3. Лукавенко Т. В. – Українська література: Різнорівневі завдання. 5 клас – Харків. – 2004. – 80 с.

Автор: Сташевська Ірина Євгенівна


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: