Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне мовлення

Мета: дати учням поняття про монологічне й діалогічне мовлення, ознайомити з основними правилами спілкування, формувати вміння складати й розігрувати діалоги відповідно до запропонованих ситуацій із дотриманням правил спілкування, вміння підтримувати діалог на певну тему, правильно інтонувати репліки діалогу; виховувати чемність, толерантість, поважливе ставлення до співрозмовників; розвивати мислення й мовлення, зокрема діалогічне; уточнювати та збагачувати словниковий запас учнів, удосконалювати граматичний лад їхнього мовлення. 
Обладнання: підручник. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 
ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчання 
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

-Які види мовленнєвого спілкування ви пам’ятаєте ? 
-Що називається діалогом ? 
-Що називається монологом ? 

ІV. Вивчення нового матеріалу 
* Робота з підручником ст. 28 
Вправа 29 ( усно ) 
*Пояснення вчителя. 
Мовлення буває усне і писемне. Коли ми слухаємо або говоримо, то вдаємося до усної форми мовлення, коли пишемо або читаємо – до писемної. 
Необхідно пояснити п’ятикласникам, що мовлення iснує у формi дiалога або монолога. 
Дiалог - розмова двох або кiлькох осiб. Монолог – висловлювання однiєї особи. 
Дiалог здiйснюється за умови безпосереднього контакту осiб, якi спiлкуються, кожен iз спiврозмовникiв то говорить, то слухає. Тому дiалогiчне мовлення складається з чергування висловлювань обох (або кiлькох) спiврозмовникiв. Висловлювання учасників діалога називаються репліками. Дiалогiчне мовлення iснує в уснiй формi. В писемнiй формi дiалог використовується здебiльшого в художнiх творах . 
Cлід пояснити учням, що репліку, яка започатковує спілкування, називають реплікою-стимулом, вона спонукає співрозмовника до відповіді або дії. Репліку, що звучить у відповідь, називають реплікою-реакцією. 
Потрібно пояснити, що, вступаючи у спілкування, співрозмовник має конкретну мету – щось повідомити, одержати інформацію, спонукати, переконати. 
Досягненню мети спілкування сприяє встановлення між співрозмовниками взаєморозуміння й приязного ставлення одне до одного. Саме для встановлення контакту використовуються формули мовного етикету (слова ввічливості). 

V. Виконання вправ на закріплення. 
*Вправа 30 усно, 31 письмово ( ст. 31 опрац. ) 
*Вправа 32 усно, 34 письмово, або 
* Розбившись на пари, скласти й розіграти діалоги, можливі за окреслених нижче ситуацій. Особливу увагу звернути на вживання етикетних формул (слів увічливості). 

*Ділог між п'ятикласником і його першою вчителькою. Мета учня-мовця – привітати вчительку зі святом Першого вересня, подякувати за науку, висловити готовність надати в разі потреби будь-яку допомогу. 

*Розмова між п’ятикласником та «новачком», який щойно прийшов до класу. Мета мовця – підтримати нового однокласника, допомогти призвичаїтись, підказати, де й як ознайомитися з розкладом уроків, одержати підручники тощо. 

VІ. Підбиття підсумків уроку. 

-Які дві форми має мовлення ? 
-Що ми називаємо діалогом і монологом ? 
-Назвіть умови спілкування 

VІІ. Домашнє завдання. Вправа 37, повторити ст. 28-31

Автор: Оксана


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: