Мета: охарактеризувати економічний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст. у складі Російської імперії; визначити, яке місце посідала економіка України в загальноімперській економіці; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з історичними джерелами, аналізувати матеріал, робити висновки та узагальнення, висловлювати свою точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів.


Мета: ознайомити учнів із завданнями і структурою курсу, методологією побудови підручника, додатковою навчальною літературою, електронними й Інтернет-ресурсами; охарактеризувати формування індустріального суспільства в українських землях, суперечливі процеси модернізації суспільного та повсякденного життя, піднесення визвольного руху та національної самосвідомості українського народу, України під час Першої світової війни та Української революції, український визвольний рух (1917–1921).


1-10 11-20 21-30 31-32