Мета: охарактеризувавши причини, хід та наслідки радянсько-польської війни, визначити, яке місце посідала Україна у військово-політичних подіях даного періоду; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з історичними джерелами, аналізувати матеріал, робити висновки та узагальнення, висловлювати свою точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів.


Мета: охарактеризувати процес запровадження радянської державності на території України у 1919 р. та її характер; визначити основні складові політики радянського уряду на українських землях; розвивати навички роботи з джерелами інформації, вміння характеризувати історичні явища та діяльність історичних осіб, робити висновки, порівняння, висловлювати свою точку зору та аргументувати її; формувати в учнів негативне ставлення до насильницьких методів боротьби та управління державою.


Мета: охарактеризувати процес утворення ЗУНР , визначити історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР , дати характеристику історичній постаті Є. Петрушевича; удосконалити навички роботи з джерелами інформації, вміння характеризувати історичні явища та діяльність історичних осіб, робити висновки, висловлювати свою точку зору; на основі аналізу подій об’єднання УНР і ЗУНР виховувати в учнів національно-патріотичні почуття, почуття єднання українського народу.


Мета: охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику Директорії та порівняти її з політикою попередніх урядів; визначити причини військових поразок сил УНР та наростання нестабільності у внутрішньополітичному становищі України; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з історичними джерелами, аналізувати матеріал, робити висновки та узагальнення, висловлювати свою точку зору.


Мета: визначити основні положення Брест-Литовського мирного договору, причини падіння Центральної Ради, схарактеризувати внутрішню та зовнішню політику П. Скоропадського та причини падіння гетьманського режиму в Україні; вдосконалити навички роботи з джерелами інформації, вміння з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки та узагальнення; сприяти національно-патріотичному вихованню учнів.


Мета: охарактеризувати відносини між ЦР та більшовицьким урядом наприкінці 1917 — на початку 1918 рр.; визначити передумови, зміст та наслідки ІІІ та ІV Універсалів Центральної Ради; продовжувати розвивати вміння працювати з джерелами інформації, аналізувати матеріал, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; на основі розповіді про подвиг героїв Крут виховувати в учнів почуття гордості за український народ та національно-патріотичні почуття.


Мета: узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; повторити основні події Першої світової війни та початку Української революції; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами та поняттями.


Мета: визначити, як і за яких обставин була проголошена автономія України, а також розкрити зміст І та ІІ Універсалів та їх історичне значення; розвивати в учнів уміння працювати з текстовими джерелами інформації, порівнювати їх зміст, вміння аналізувати та систематизувати матеріал, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки; виховувати в учнів патріотичні почуття.


Мета: з’ясувати програмні засади діяльності Центральної Ради, а також розглянути перший етап Української революції та його особливості; розвивати навички аналізу історичних фактів, вміння працювати з джерелами інформації, аналізувати матеріал, виділяти головне, робити висновки; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати власну точку зору; сприяти формуванню національної свідомості учнів, їх історичної пам’яті, пошани до державотворчих традицій в Україні.


Мета: з’ясувати причини й ознаки назрівання економічної і політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях в роки Першої світової війни та її вплив на погіршення соціально-економічного становища українських земель; розвивати навички аналізу джерел інформації, вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свою точку зору; спираючись на раніше отримані знання, підвести учнів до усвідомлення того, що війна це страшнее лихо, яке руйнує продуктивні сили суспільства, призводить до страждань і трагедії народів.


1-10 11-20 21-30 31-32