Нестатеве розмноження організмів

Цілі уроку: ознайомити учнів з різними способами розмноження живих організмів, докладно розглянути способи нестатевого розмноження, розвивати вміння аналітично мислити, виховувати позитивнее ставлення до живих організмів.

О бладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами життєвих циклів живих організмів і зображень різновидів нестатевого розмноження.

Базові поняття й терміни: розмноження, нестатеве розмноження, вегетативне розмноження, спори, живці, простий поділ, брунькування, фрагментація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які основні властивості живих організмів вам відомі?

2. Чому розмноження є обов’язковою ознакою живих організмів?

3. Які способи розмноження ви вивчали в попередніх класах?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Наступність поколінь у природі здійснюється завдяки розмноженню організмів.Розмноження — це здатність організму залишати потомство, тобто відтворювати собі подібних. У природі існують два типи розмноження організмів: нестатеве і статеве.

Нестатеве розмноження — утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму, у ході якого не утворюються статеві клітини й не відбувається статевого процесу. У цьому випадку в розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, що передає свою спадкову інформацію дочірнім організмам. Нестатеве розмноження відбувається за рахунок мітозу.

Для рослинних організмів часто використовують також термін вегетативне розмноження, яким позначають варіант нестатевого розмноження у ході якого не утворюються спеціалізовані структури або органи, а нові організми утворюються з неспеціалізованих фрагментів організму багатоклітинної рослини.  

 

Заповнення таблиці

Основні типи нестатевого розмноження

Тип нестатевого розмноження

Характеристика типу розмноження

Організми, які використовують цей тип розмноження

Поділ

 

 

З однієї клітини шляхом мітозу утворюються дві або кілька дочірніх клітин, кожна з яких стає новим організмом. Якщо під час поділу утворюється дві дочірні особини, то такий поділ є простим, а якщо кілька — то множинним

Одноклітинні організми (бактерії, амеби, інфузорії). Простий поділ відбувається в амеби протея й інфузорії-туфельки, а множинний — у малярійного плазмодія (збудника малярії)

Брунькування

 

На тілі дорослої особини утворюється випинання — брунька, з якого потім і формується нова особина

Трапляється як у одноклітинних (дріжджі), так і в багатоклітинних (гідра, коралові поліпи) організмів

Фрагментація

 

Розподіл тіла багатоклітинного організму на дві або більше частин, кожна з яких утворює нову особину. Як варіант фрагментації можна розглядати невпорядкований поділ, коли організм ділиться на кілька нерівних за розміром частин (частіше за все це відбувається внаслідок механічного пошкодження)

Водорості, гриби, лишайники, плоскі й кільчасті черви, голкошкірі

Розмноження спорами

 

Розмноження відбувається спорами - спеціалізованими клітинами, що утворюються в материнському організмі. Кожна спора, проростаючи, дає початок новому організму. Деякі спори мають джгутики, з допомогою яких вони здатні активно пересуватись у вологому середовищі

Водорості, спорові рослини (мохи, хвощі, папороті), гриби

Розмноження з утворенням спеціалізованих багатоклітинних структур

 

Розмноження відбувається з допомогою спеціалізованих багатоклітинних структур, що утворюються в материнському організмі (гемули, статобласти тощо

Лишайники, губки, моховатки

 

У разі простого поділу клітини утворюються дві дочірні клітини, удвічі дрібніші за материнську. При цьому органели материнської клітини більш-менш рівномірно розподіляються між ними. Якщо ж певна органела наявна в материнській клітині в однині, то

вона потрапляє в одну з дочірніх клітин, а в іншій формується заново (наприклад, довгий джгутик у евглени зеленої). Дочірні клітини, що утворилися, живляться, ростуть і, досягнувши певних розмірів, також починають розмножуватися. Під час множинного

поділу спочатку багаторазово ділиться ядро материнської клітини, завдяки чому вона стає багатоядерною, а вже потім ділиться її цитоплазма й утворюється відповідна кількість дочірніх клітин.

Здатність до поділу (фрагментації) у деяких видів тварин дуже значна. Наприклад, багатощетинковий черв’як додекацерія може розпадатися на окремі сегменти. Кожен з них на передньому кінці починає відновлювати передній кінець тіла, а на задньому — хвостовий. Згодом ці відновлені ділянки відокремлюються від материнського сегмента й перетворюються на самостійні дочірні особини. Через деякий час материнський сегмент відокремлює від себе ще пару дочірніх особин, і лише після цього гине внаслідок виснаження поживних речовин.

У деяких одноклітинних тварин (наприклад, споровиків) спори — це утвори, оточені щільною оболонкою. Такого ж типу спори утворюють і деякі бактерії (відмінністю є те, що спори бактерій утворюються всередині клітини). Такі спори не є формою нестатевого розмноження, оскільки слугують лише для переживання несприятливих періодів і поширення.

Яке біологічне значення має нестатеве розмноження? У деяких груп організмів воно є єдиним способом розмноження. У видів, здатних до статевого розмноження, нестатевим шляхом можуть розмножуватися особини, які за тих чи інших причин опинилися ізольованими від інших. Нестатеве розмноження є більш енерге- тично вигідним — організмам не треба витрачати ресурси на формування двох статей, з яких нащадків залишає лише одна.

Види з короткими життєвими циклами завдяки цим формам розмноження за незначний проміжок часу можуть значно збільшувати свою чисельність. Крім того, за нестатевого або вегетативного розмноження нова особина зазвичай розвивається швидше, ніж за

статевого.

У результаті нестатевого розмноження дочірні особини за набором спадкової інформації здебільшого є точними копіями батьків. Людина використовує цю особливість у розмноженні культурних рослин, підтримуючи з покоління в покоління властивості певних

сортів.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль

знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Чим відрізняються між собою нестатеве і статеве розмножен-

ня?

2. Які характерні ознаки нестатевого розмноження?

3. Які способи нестатевого розмноження є у тварин?

4. Які способи нестатевого розмноження є у рослин?

5. Які переваги має нестатеве розмноження?

6. Які недоліки має нестатеве розмноження?

V. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: