Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні; характеризувати внутрішньополітичне становище України у другій половині 80-х рр. XX ст.; аналізувати та порівнювати явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр., визначаючи причини активізації соціально-політичного життя населення; зіставляти різні точки зору щодо процесів перебудови в Україні та давати їм власну оцінку; визначати зв’язки між процесами «перебудови» радянського суспільства та особливостями політичного та соціально-економічного життя українського суспільства.


Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні; характеризувати внутрішньополітичне становище України у другій половині 80-х рр. XX ст.; визначати зміни, пов’язані з процессами «перебудови» суспільного життя; аналізувати та порівнювати явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр., визначаючи причини активізації соціально-політичного життя населення; порівнювати різні точки зору щодо процесів перебудови в Україні і давати їм власну оцінку.


Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні; складати синхроністичну таблицю подій в Україні, в Європі, у світі; на основі різних джерел інформації: характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80-х рр. XX ст.; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з процесами «перебудови» суспільного життя.


Після цього уроку учні зможуть: узагальнювати та систематизувати матеріал теми; пояснювати на основі карти основні тенденції економічного і соціального розвитку України у 60–80-ті роки XX ст.; характеризувати внутрішньополітичне та соціально- економічне становище України у другій половині 60-х — першій половині 80-х років XX ст.; визначати, пояснювати на прикладах поняття «застій»


Після цього уроку учні зможуть: на основі різних джерел інформації: характеризувати особливості опозиційного руху 60– 70‑х рр.; порівнювати основні вимоги першої та другої хвиль дисидентського руху.


Після цього уроку учні зможуть: на основі різних джерел інформації: характеризувати й пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку культури другої половини 60-х — середини 80-х рр. XX ст.; визначати власну позицію щодо питання про системну кризу радянського суспільства, зв’язки між цими процесами та особливостями політичного життя й суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя в Україні.


Після цього уроку учні зможуть: пояснювати основні тенденції соціального розвитку України у 60–80-ті роки XX ст.; на основі різних джерел інформації: характеризувати внутрішньополітичне становище України у другій половині 60-х — першій половині 80‑х років XX ст.; визначати, пояснювати на прикладах поняття «застій», давати власну оцінку цьому періоду життя України; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з кризовими процесами у суспільстві періоду застою; аналізувати різні точки зору щодо оцінки періоду застою і його проявів в Україні; висловлювати й аргументувати власну точки зору щодо кризи суспільної свідомості та початку формування подвійної моралі радянського суспільства.


Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність та зв’язки між головними подіями періоду «застою» в Україні; на основі різних джерел інформації: характеризувати соціально-економічне становище України у другій половині 60‑х — першій половині 80-х років XX ст.; визначати, пояснювати на прикладах поняття «застій», давати власну оцінку цьому періоду життя України.


Після цього уроку учні зможуть: характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 50-х років XX ст.; описувати прояви процесів лібералізації в різних сферах життя українського суспільства, зіставляти різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та давати їм особисту оцінку; визначати сутність і значення дисидентського руху


Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність та зв’язки між головними подіями періоду «застою» в Україні; порівнювати реформи М. Хрущова з реформами другої половини 60-х рр.; визначати причини і наслідки реформ; пояснювати на основі карти основні тенденції економічного і соціального розвитку України у 60–80-ті роки XX ст.


1-10 11-20 21-30 31-35