Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією

Мета: повторити та узагальнити знання учнів про доповідь, правила її складання, вимоги до проголошення, ознайомити з прийомами встановлення й збереження контакту з аудиторією, учити складати і виголошувати підготовлені доповіді; розвивати навички публічного виступу, мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення, творчі й організаторські здібності; збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, повагу до рідної мови, її краси та багатства.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційно-мотиваційний етап

ІІ. Інформаційний етап

Аудіювання тексту

 

Прослухайте текст. Під час слухання зробіть виписки з теми «Прийоми збереження контакту з аудиторією».

Усне спілкування поділяють на публічне і приватне. Особливим різновидом усного спілкування є публічний виступ. Одна з найпоширеніших форм публічних виступів — доповідь. Тлумачний словник визначає доповідь як публічну промову, виступ. Одна з головних умов успішності доповіді — вміння доповідача встановлювати та зберігати контакт з аудиторією. Контакт з аудиторією необхідний для привертання уваги слухачів, для того, щоб мовлення сприймалося легко і з інтересом, і для того, щоб впливати на слухачів (для цього ми, власне, і говоримо!). Контакт з аудиторією починається з паузи (перед початком

виступу, поки люди не зосередилися). Помилка оратора: спиняти аудиторію, потребувати тиші, робити зауваження тим, хто спізнився. Однією з важливих складових є вміння оратора встановити зоровий контакт із аудиторією. Зоровий контакт — це не лише спосіб зв’язку з аудиторією з метою донести до неї необхідну інформацію, але й спосіб отримати зворотний зв’язок від аудиторії — наскільки аудиторія зрозуміла сказане (можливо, необхідно щось повторити).

Якою б цікавою не була тема, увага аудиторії з часом розсіюється. Її необхідно підтримувати за допомогою таких ораторських прийомів:

1) Прийом питання-відповідь. Оратор ставить запитання і сам дає відповідь, висуває можливі сумніви і заперечення, з’ясовує їх і приходить до загального висновку.

2) Перехід від монологу до діалогу (полеміки) дозволяє залучати до процесу обговорення окремих учасників, активізувати тим самим їх інтерес.

3) Прийом створення проблемної ситуації. Слухачам пропонується ситуація, яка вимагає питання «Чому?», що стимулює їхню пізнавальну активність.

4) Прийом новизни інформації, гіпотез змушує аудиторію робити припущення, розмірковувати.

5) Показ практичної значимості інформації.

6) Використання гумору дозволяє швидко завоювати аудиторію.

7) Короткий відступ від теми дає можливість слухачам «відпочити».

8) Уповільнення темпу з поступовим пониженням сили голосу сприяє привертанню уваги до головних моментів виступу (прийом «тихий голос»).

9) Прийом градації — наростання змістового та емоційного значення слова. Градація дозволяє посилити, додати емоційної виразності фразі, сформульованій думці.

Важливий критерій оцінки того, хто виступає перед аудиторією, — техніка мови. Її складові:

1) Дикція (від лат. diction — «вимова») — це вимова звуків. Існує ціла низка спеціальних вправ, які формують чітку дикцію (проголошення в різному темпі скоромовок, а також спеціальної техніки дихання).

2) Темп (від лат. tempus –«час») — це швидкість нашої мови, той час, за який ми вимовляємо текст. Нормальний темп української мови — 120 слів за хвилину. (Це означає, що одна сторінка комп’ютерного тексту, який надруковано через 1,5 інтервалу, повинна читатися за 2–2,5 хвилини).

3) Тембр — додаткове артикуляційно-акустичне забарвлення голосу, його колорит. За тембром голосу встановлюють його тип: бас, баритон, тенор, сопрано, колоратурне сопрано тощо. Тип голосу може бути загальним, але в кожної людини свій тембр, свій тембровий відтінок.

4) Інтонація (від лат. intonare — «голосно вимовляти») — важливий змістовно роздільний засіб мови.

Майстерність оратора проявляється в посиленні впливу жесту, міміки.

Від значимих жестів, що сприяють успіху мови, необхідно відрізняти беззмістовні, механічні (крутити головою, поправляти волосся, одяг, крутити ручку тощо). Стверджують, що вдалий і найдосконаліший жест той, який не помічають слухачі, тобто який органічно зливається зі змістом мови.

Основною ознакою почуттів того, хто говорить, є вираз обличчя. Міміка оратора стимулює емоції аудиторії, вона здатна передати гаму переживань: радість і жаль, сумнів, іронію, рішучість. Вираз обличчя повинен відповідати характеру мови. Обличчя і весь зовнішній вигляд промовця повинні виражати доброзичливе і навіть приязне ставлення. Аудиторія не любить сердитих чи байдужих (За Г. Баран; 498 слів).

ІІІ. Процесуально-діяльнісний етап

Розробка карти повідомлення

1-й етап. На окремому аркуші напишіть тему, мету свої доповіді. Перегляньте свій реферат. Проаналізуйте, які питання ви повинні висвітити під час доповіді. Складіть план.

2-й етап. Напишіть першу фразу, враховуючи, що мета її — привернути увагу слухачів. Запам’ятайте: першу й останню фрази бажано вчити напам’ять, бо саме вони найчастіше стають місцями, де спотикається доповідач.

3-й етап. Складіть згідно з планом текст доповіді. Обов’язково враховуйте відведений для виступу час (оптимально 5–7 хвилин).

4-й етап. Напишіть заключну частину, що містить висновки. Продумайте останню фразу.

5-й етап. Прочитайте напівголосно свою доповідь, визначте час.

6-й етап. Відредагуйте текст доповіді, враховуючи слабкі місця, що ви помітили під час читання, і час, що потрібен для виголошення.

Слухання й аналіз доповідей

Прослухайте доповіді своїх однокласників. Проаналізуйте їх, заповнивши лист оцінювання.

 

Критерії оцінювання

 

 

 

Оцінка текстового матеріалу доповіді

Матеріал науковий, але викладений доступно

 

 

 

Основні ідеї розкриті

 

 

 

Використання різноманітних джерел

 

 

 

Наведення цікавих фактів

 

 

 

Наведення прикладів практичного значення розробки теми

 

 

 

Чітке формулювання висновків

 

 

 

Виголошення доповіді

Чітка, грамотна мова відповідача

 

 

 

Вільне викладання з використанням цитат

 

 

 

Вміння встановити й зберегти контакт з аудиторією

 

 

 

 

Загальна оцінка

 

 

 

 

ІV. Контрольно-рефлексивний етап

V. Домашнє завдання

 

Доопрацювати доповідь із метою усунення виявлених помилок.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: