Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення

Мета: повторити відомості про сполучники і сполучникові слова, що з’єднують складні речення; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою використання синонімічних відповідників сполучників і сполучних слів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Стилістика: синтаксична синоніміка.

Міжпредметні зв’язки: російська мова.

Тип уроку: урок розширення й поглиблення знань та розвитку практичних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Два — чотири — усі разом

Поміркуйте та визначте, в яких реченнях слово що є сполучником, а в яких — сполучним словом.

 

1. Не сумуй, моя тополе, що дощ, не сумуй посеред поля уночі (Т. Петровська). 2. Ми працю любимо, що в творчість перейшла (М. Рильський). 3. Могутні дуби, що густою лавою стояли понад озером, повилися густими тінями (С. Васильченко). 4. Треба показати, пояснити, що світ наш не замерзає і не згасає (О. Довженко).

IV. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Стилістичний експеримент

Замініть виділений сполучник (сполучне слово) будь-яким іншим, що підходить за змістом.

 

Зразок: Артисти помітили, як деякі глядачі посміхнулися. — Артисти помітили, що деякі глядачі посміхнулися. (Смислові відношення не змінилися. В обох реченнях підрядні частини є з’ясувальними).

1. Я пам’ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів з раннім плугом (М. Стельмах). 2. Земля прекрасна, тому що на ній живуть дзвінкоголосі малюки (Ю. Бедзик). 3. Я вхопив корзину, почимчикував у кінець городу, де сріблилася розлога, гілляста верба (В. Дрозд). 4. Над ставком, над садками миготіло, грало, лилося хвилями золоте марево, неначе на повітрі ворушилися якісь пасма тонких золотих ниточок (І. Нечуй-Левицький). 5. Коли б сталась перемога, то це було б лише від Бога! (Олександр Олесь).

Мовна трансформація

Перекладіть, запишіть речення українською мовою, продовжуючи кожне з них так, щоб утворилися складні речення. За потреби для зв’язку частин складних речень, використайте сполучники та сполучні слова з довідки.

 

1. Городок вплотную* окружали сосновые леса. 2. Влажное утро с трудом пробивалось сквозь осенний туман. 3. Вверху шумел ветер и срывал листя с деревьев. 4. Мы с Павлом разожгли костер. 5. В Одессе любят и ценят шутку.

Довідка: коли, як, який, а, яка, але, бо, де, та.

Самостійна робота з таблицею

Опрацюйте теоретичний матеріал, поданий у таблиці. Випишіть нову для вас інформацію.

 

Сполучники підрядності

Сполучні слова

Сполучники належать до службових частин мови

Сполучні слова належать до самостійних частин мови. Серед них:

відносні займенники (хто, що, який, чий, котрий, скільки);

прислівники (де, коли, куди, звідки як, доки, відколи, чому, навіщо)

На сполучники не падає логічний наголос: Брат повідомив, що приїде влітку

Сполучні слова часто логічно виділяються: Олег пригадував, що потрібно взяти із собою в похід.

Сполучники не бувають членами речення: Учитель записав у щоденник, що батько має прийти до школи.

Сполучні слова виконують роль членів речення: Учитель нагадав учням, хто поїде на олімпіаду з українознавства.

Сполучники можна замінити синонімічним сполучником: Одсіяють роки, мов (як, наче) хмарки над нами (В. Сосюра).

Сполучні слова можна замінити синонімічним словом: Ми попрямували

до лісу, що (який) виднівся за горою

У складнопідрядному реченні зі сполучником підрядну частину не можна перетворити на питальне речення: Чи ти чула, дівчинонько, як я тебе кликав? (Народна творчість).

У складнопідрядному реченні зі сполучним словом часто підрядну час-

тину можна перетворити на питальне речення: Тоді Довженко спитав, звідки я, з якої сім’ї, скільки у нас дітей, яка в нас річка(М. Вінграновський).

Сполучники й сполучні слова можуть бути синонімічними. Наприклад: що — щоб — як; який — що; який — де.

Порівняйте: 1. Ніхто того не бачив, що хлопчик сумував. 2. Ніхто того не бачив, щоб хлопчик сумував. 3. Ніхто того не бачив, як хлопчик сумував.

У цих реченнях з’ясувальні підрядні частини пов’язані з головними частинами синонімічними сполучниками. Вони мають одне значення: доповнюють головну частину. Проте кожна підрядна містить певний відтінок значення (зі сполучником щоб — непевність; зі сполучником як — спосіб дії).

 

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

 

Які синтаксичні засоби зв’язку можуть вступати у синонімічні відносини?

Чим відрізняються сполучники від сполучних слів?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

 

Складіть лінгвістичну казку з темою уроку.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: