Система розділових знаків

Мета: повторити та узагальнити знання учнів про систему розділових знаків української мови, основні типи розділових знаків, їхні функції, удосконалювати пунктуаційні вміння; розвивати навички роботи з тестами, вміння робити лінгвістичний аналіз тексту, навички роботи з інформацією, збагачувати словниковий запас; виховувати дбайливе та уважне ставлення до рідної мови, гордість за її багатство.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексика: лексичне значення, походження та вживання термінів.

Орфографія: правопис особових закінчень дієслів.

Стилістика: ознаки стилів мовлення.

Тип уроку: узагальнення знань, удосконалення вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на розвиток пунктуаційної грамотності учнів

Дослідження-узагальнення Назвіть розділові знаки і їх функції, заповнивши схему.

Згадайте правила постановки розділових знаків, заповніть другу колонку таблиці.

Поясніть, які розділові знаки ставляться на місці цифр.

«Книги (1) морська глибина (2) хто в них пірне (3) аж до дна (4) той (5) хоч і труду (6) мав досить (7) дивнії перли виносить (8)» (І. Франко).

Коментар. 1 — тире, 2 — двокрапка, 3 — немає знака, 4 — кома, 5 — кома, 6 — немає знака, 7 — кома, 8 — крапка.

Проаналізуйте розстановку розділових знаків у реченнях. Поясніть, коли ми зустрічаємось із сполученням знаків. Сполучення яких знаків можливі?

Його непокоїло, коли діти на питання: «Яким ти хочеш вирости?» — відповідали: «Сміливим, хоробрим, дужим», — але майже ніхто не говорив: «Чесним і добрим» (І. Цюпа). В щирім серці, в чесних грудях — вірю, знаю! — квіти є! (В. Симоненко). Зі скреготом і брязкотом у двір, — якщо те, що залишилося, можна назвати двором, — в’їжджають два бульдозери (О. Довженко). Годинник бив — що з ним? — зовсім не в ту годину (І. Жиленко).

Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Обґрунтуйте свою точку зору. Назвіть основні ознаки цього стилю. Випишіть речення, у яких між підметом і присудком ставиться тире. Обґрунтуйте свій вибір.

Запишіть дієслова у дві колонки: 1) з літерами е, є; 2) з літерами и, ї.

Виділіть особові закінчення. Поясніть їх правопис.

Шепоч..мо, шука..ш, чист..мо, залиша..ш, вар..те, лет..мо, вел..ш, заспокою..ш, уч..те, злаз..мо, говор..ш, маха..те, стереж..ш, брин..ш, пита..мо, мовч..мо, визволя..те, розбива..мо, сол..ш, кот..мо, чеш..ш, захоч..мо, махн..те, город..ш, збира..ться, каж..мо, спрвад..мо, очіку..те, потривож..ш, пиш..ш, звар..те, чист..ш, змож..мо, онов..ться, унад..теся, вір..мо, бор..ться, туж..ш, зчеш..те, зневір..теся, виправ..ться, пошл..мо, скроп..мо, бач..ш, оглян..шся, сто..те, виточ..ш, доглян..те.

Напишіть невеличкий твір «Значення розділових знаків у текстах» в одному з жанрів: а) лінгвістична казка; б) параграф шкільного підручника.

Розробити шість тестових завдань із пунктуації.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: