Мета: 1. З’ясувати причини виникнення козацтва, Запорозької Січі. Створити в уявленні учнів образ козака-захисника рідної землі. 2. Розвивати творче уявлення в учнів, уміння працювати з різноманітними джерелами, складати зв’язну оповідь; 3. Виховувати почуття гордості за свій народ, його героїчне минуле.


Мета:  ознайомити учнів з подіями, що передували процесу ліквідації Української козацької держави;  розвивати навички роботи з історичною картою; вміння визначати причинно-наслідкові зв’язки подій;  виховувати в учнів почуття патріотизму, інтересу і поваги до історичного минулого своєї держави.Мета: визначити суть, причини та наслідки Голодомору 1932-1933рр., вшанувати пам'ять його жертв.


Мета: показати небезпеку -Для. руських земель князівських міжусобиць, набігів поло­вців і монголо-татар; з'ясувати, чому рішення з'їзду князів у Любечі були не­довговічними; дати характеристику Володимира Мономаха як авторитетного князя, який «тримав руські землі воєдино»; на прикладі героїчної оборони Ки­єва від ординців продемонструвати учням відвагу і готовність русичів захища­ти рідну землю до загину; сприяти формуванню почуттів гордості та співпереживання.


Мета: розкрити провідну роль князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого в розбудові Київської держави;показати значимість запровадження християнст­ва в руських землях; ознайомити учнів з визначними пам'ятками історії та культури Києва; формувати навички роботи в парах, вміння робити порівняль­ний аналіз історичних осіб; сприяти формуванню естетичних смаків учнів.


Мета: познайомити учнів з основними подіями в У країні від часу проголошення незалежності; учні мають показувати на карті територію У країни після відновлення незалежності у 1991 р., робити власні висновки щодо історичних подій; виховувати в учнів почуття гордості за власну державу.


Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою «Україна в ХІХ –ХХ ст.»; визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, згадати основні події, поняття теми; закріпити набуті вміння: працювати в групах, складати хронологічні задачі, переповідати адаптований історичний текст, давати повну відповідь на запитання; виховувати в учнів зацікавленість історією власної держави.


Мета: з’ясувати, коли і як остаточно сформувалась територія У країни; дати уявлення про умови життя населення у роки повоєнної відбудови, про те, хто такі шістдесятники; сприяти усвідомленню учнями, що аварія на Чорнобильській АЕС стала однією з найбільших трагедій У країни мирного часу; розвивати вміння порівнювати, свідомо читати, сприймати, переказувати адаптований історичний текст, формувати навички роботи з фотодокументом, висловлювати власне ставлення до тих або інших подій.


Мета: познайомити учнів з боротьбою українського народу в тилу ворога; показати значення й роль боротьби партизанських загонів проти загарбників; дати уявлення про діяльність воїнів УПА ; охарактеризувати етапи визволення У країни; розвивати вміння складати розповідь, встановлювати хронологічну послідовність, робити висновки; виховувати в учнів повагу до подвигу нашого народу у боротьбі за визволення української землі.


Мета: познайомити учнів з трагічними сторінками історії Великої Вітчизняної війни; дати уявлення про життя населення на окупованих територіях; розвивати вміння працювати з історичними джерелами, наводити приклади участі родичів у Великій Вітчизняній війні; виховувати почуття поваги до захисників Вітчизни, до власної історії.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-45