Мета: познайомити учнів з подіями в Україні в 20–30-х рр. ХХ ст.; пояснити причини перемоги більшовиків і входження України до складу СРСР , дати уявлення про життя українців у 20–30-х роках, голодомор 1932–1933 рр.; продовжувати розвивати вміння зі складання хронології подій, переповідати адаптований історичний текст; давати стислу оцінку події.Мета: познайомити учнів з подіями в У країні під час П ершої світової війни 1914–1918 рр., показати героїзм Українських січових стрільців; дати уявлення про перебіг подій в Україні протягом 1917–1920 рр., пояснити причини виникнення Центральної Р ади; розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність історичних подій, виділяти головне, ставити запитання до тексту.


Мета: на прикладах діяльності Володимира Антоновича, Івана Франка та Лесі Українки ознайомити учнів з піднесенням українського національного руху; показати значення діяльності українських меценатів; розвивати вміння складати розповідь, працювати в групах, виділяти головне; виховувати почуття зацікавленості історією власної держави.


Мета: дати загальне уявлення про події в Україні в ХІХ ст.; розкрити тяжке становище українців у складі Австрійської та Російської імперій; на прикладі діяльності І . Котляревського та Т . Шевченка показати прагнення українського народу до визволення, охарактеризувати стан освіти на українських землях в першій половині ХІХ ст.; розвивати вміння працювати з картою, встановлювати хронологічну послідовність історичних подій, складати план розповіді про подію.


Мета: узагальнити та систематизувати знання за темою «Козацька Україна», встановити рівень навчальних досягнень учнів; розвивати вміння визначати головне й другорядне, систематизувати матеріал, складати розповідь.


Мета: дати короткий огляд розвитку культури України у XVIII ст., сформувати уявлення учнів про стан культури на прикладах діяльності її видатних діячів Григорія Сковороди і Самійла Величка; учні мають наводити приклади видатних культурних пам’яток; визначати належність зображених на ілюстраціях історичних пам’яток козацькій добі; виховувати в учнів естетичні смаки.


Мета: познайомити учнів зі спробами П. Полуботка та К. Розумовського відновити державні права України, розповісти про ліквідацію гетьманського устрою та Запорозької Січі у кінці XVIII ст.; розвивати вміння визначати тривалість подій, стисло характеризувати історичні постаті, використовуючи текст, висловлювати ставлення до подій, працювати в групах.


Мета: ознайомити учнів з короткою історією козацької держави др. пол. ХVII ст. після смерті Б. Х мельницького, визначити поняття «Руїна»; уміти складати невелику розповідь про діяльність І . М азепи, стисло характеризувати постать гетьмана; висловлювати ставлення до подій.


Мета: дати уявлення про Національно-визвольну війну українського народу проти польського панування; скласти історичний портрет Б. Хмельницького на основі історичних джерел; розвивати просторові вміння, стисло характеризувати історичну постать, порівнювати історичні факти; виховувати повагу до минулого власного народу.


Мета: показати жахливі наслідки нападів турок і татар на українські землі; показати виключну роль козацтва у захисті українців; скласти історичний портрет Конашевича-Сагайдачного; розвивати просторові вміння; складати елементарні хронологічні задачі.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-45