Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися

Мета: систематизувати та узагальнити вивчений учнями впродовж навчального року учбовий матеріал, який стосувався знань про життєвий і творчий шлях письменника, зміст їх творів, понять з теорії літератури; розвивати культуру зв’язного мовлення, читацькі навички, збагачувати словник школярів; формувати естетичні смаки, кругозір, світогляд; виховувати почуття любові до книг, рідної мови, культури українців, їх звичаїв, обрядів, пошану до митців слова, відповідальність за доручену справу.

Тип уроку: закріплення набутих знань, вмінь та навичок, урок-гра «КВК».

Обладнання: виставка художніх творів та портретів тих письменників, творчість яких вивчалася впродовж навчального року, учнівські малюнки, музичне оформ-лення.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент.

Емоційна готовність учнів до уроку

ІІ. Підготовка до гри

Клас поділяється на дві команди, кожна з яких обирає капітана і придумує назву. Визначається журі, його склад. З’ясування порядку участі у змаганнях (проводиться жереб-

кування).

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

IV. Основний зміст уроку-гри

1. Розминка (беруть участь усі гравці команд)

1. Хто є автором твору Конотопська відьма»?

а) І. Вишенський; б) І. Котляревський; в) В. Герасим’юк;

г) Г. Квітка-Основ’яненко.

2. Художній твір, в якому зображений сильний тип української людини:

а) Т. Шевченко «Катерина»;

б) І. Котляревський «Наталка Полтавка»;

в) І. Багряний «Тигролови»;

г) Г. Сковорода «Бджола і Шершень».

3. Лірика Т. Шевченка, яка не належить до періоду арешту, заслання і після повернення із заслання митця:

а) «Садок вишневий коло хати»;

б) «Стоїть в селі Суботові»;

в) «Доля»; г) «Росли у купочці, зросли…».

4. Романтичний тип втілення теми жіночої долі, яскраво зображений Т. Шевченком у творі:

а) «Марія»; б) «Катерина»; в) «На панщині пшеницю жала»; г) «Наймичка».

5. Батьком української прози, одним із перших у Європі «творців людової повісті» І. Франко назвав:

а) Т. Шевченка; б) І. Котляревського; в) І. Вишенського; г) Г. Квітку-Основ’яненка.

6. Укажіть твір полемічної літератури:

а) І. Вишенський «Посланіє до єпископів»;

б) літопис Самійла Величка»; в) «Повість минулих літ»;

г) Т. Шевченко «Причинна».

7. У поезії «De libertate» Г. Сковорода прославляє:

а) П. Дорошенка; б) Б. Хмельницького; в) княгиню Ольгу; г) мудрість Святослава.

8. До української народної балади належить:

а) «Ой летіла стріла»; б) «За городом качки пливуть»; в) «Розвий, сосно, сімсот квіток»;

г) «Ой матінко, та не гай мене».

9. Хто із видатних митців не брав участі у перекладі Біблії української мовою?

а) Ф. Прокопович; б) І. Пулюй; в) І. Хоменко; г) П. Куліш.

10. До історичних належить твір художньої літератури:

а) біблійна легенда про перших людей Адама і Єву»; б) П. Куліша «Чорна рада»;

в) М. Шашкевича «Веснівка»; г) Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся».

11. Твір, що за жанровою спрямованістю є паліндромом:

а) В. Герасим’юка «Перший сніг»;

б) оповідання про Прохора чорнокнижця;

в) народна балада «Козака несуть»;

г) А. Мойсієнка «Хижих мечем мирим».

12. Взірцем інтимної лірики є поезія:

а) В. Забіли «Соловей»; б) М. Шашкевича «Веснівка»;

в) М. Сарми-Соколовського «Дзвін гетьмана Івана Мазепи»;

г) В. Герасим’юка «Чоловічий танець».

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

Завдання для ІІ команди

1. Першим твором нової української драматургії є:

а) Ф. Прокоповича «Володимир»;

б) І. Котляревського «Наталка Полтавка»;

в) Т. Шевченка «Назар Стодоля»;

г) М. Старицького «Остання ніч».

2. До родинно-побутової належить пісня:

а) «Лугом іду, коня веду»;

б) «А брат сестрицю та й розплітає»;

в) «Летять галочки у три рядочки;

г) «До бору, дружечки, до бору».

3. Верлібром написана поезія:

а) Т. Шевченка «Ісая. Глава 35»; б) В. Женченка «Стогін»;

в) В. Герасим’юка «Жива ватра»; г) М. Петренка «Небо».

4. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни зображені в:

а) «Українській мелодії» Є. Гребінки;

б) «Гайдамаках» Т. Шевченка;

в) «Конотопській відьмі» Г. Квітки-Основ’яненка;

г) народній баладі «Бондарівна».

5. До поетів романтиків належить:

а) П. Гулак-Артемовський; б) С. Климовський;

в) В. Женченка; г) В. Герасим’юк.

6. Мислителем, богословом, полемістом вважають:

а) Г. Сковороду; б) І. Вишенського; в) Ф. Прокоповича;

г) І. Величковського

7. Укажіть автора збірки «Сад божественних пісень»:

а) І. Величковський; б) М. Мірошниченко;

в) А. Мойсієнко; г) Г. Сковорода.

8. Визначить жанр твору І. Липи «Мати»:

а) посланіє; б) медитація; в) інвектива; г) притча.

9. Першиий твір написаний простонародною українською мовою:

а) «Наталка Полтавка» І. Котляревського;

б) «Лілея» Т. Шевченка; в) «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка;

г) «Бджола і Шершень» Г. Сковороди.

10. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка має ознаки:

а) орнаменталізму; б) романтизму; в) класицизму; г) сентименталізму.

11. Герой роману П. Куліша «Чорна рада», який є втіленням запорозької вольниці та козацького лицарства:

а) Петро Шрамень; б) Пугач; в) Я. Сомко; г) Кирило Тур.

12. Художній твір Т. Шевченка, в якому надається оцінка діяльності Б. Хмельницького:

а) «Великий льох»; б) «Чигрине, чигрине»; в) «Кавказ»; г) «Стоїть в селі Суботові».

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

2. Конкурс «Темна конячка» (Кожна правильна відповідь — 2 б.)

На дошці висять шість портретів, письменників закриті папером. На основі кількох підказок учні повинні вгадати, кого на них зображено та стисло прокоментувати власну думку.

Для І команди.

1. Портрет № 1. (Г. Квітко-Основ’яненко) Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Автор першої україномовної повісті нової української літератури, взірця сентименталізму. Написав твір, де зобразив картину життя українського суспільства за часів Великої Руїни.

2. Портрет № 2. (І. Багряний) Представник української еміграційної літератури ХХ ст. Автор авантюрно-пригодницького роману

3. Портрет № 3. (Марко Вовчок). Українська письменниця, якій Т. Шевченко присвятив твір «Сон» («На панщині пшеницю жала…»

Для ІІ команди.

1. Портрет № 1. (П. Куліш). Перший український літературний критик, перекладач Біблії, творів В. Шекспіра, Й. Гете; авторпідручників для школи, першого українського правопису, автор першого україномовного історичного роману.

2. Портрет № 2. (Г. Сковорода). Філософ, просвітитель, поет. Дотримувався християнських морально-етичних ідеалів. Більшість його творів містить біблійну основу та вчення про самопізнання і «сродний труд».

3. Портрет № 3. (І. Котляревський). Драматург і театральний діяч. «Копернік українського слова» (М. Рильський). Він перший в українській літературі взяв усе краще, життєздатне з книжної мови і поєднав це з багатством народної мови. Удосконалив техніку вірша і п’єси.

3. Конкурс «Відгадай твір»

За наведеними уривками визначити художній твір,якому вони належать.

Завдання для І команди

1. «Пісня та мила, пісня та люба — / Все про кохання, все про любов. / Як ми любились та й розішлися, / Тепер зійшлися навіки знов». / (Родинно-побутова пісня «Місяць на небі, зіроньки сяють»)

2. «Ой коню мій вороненький, / Товаришу мій вірненький! / Не плач, коню, надо мною, / Не бий землі під собою. / Біжи, коню, дорогою, / Степовою широкою». / (Народна балада «Ой на горі вогонь горить»)

3. «У давнину казали, начебто всю нашу землю створив великий, всемогутній Ягве. І коли він її створив, то далеко на сході посадив чудесний райський сад. І назвав його Едем. І вирішив Ягве: «Створю людину, подібну до себе» (Біблійна легенда про перших людей Адама і Єву)

4. «Було це в дні князювання Святополка в Києві; багато наруги чинив людям цей князь, без вини викорінив дощенту багатьох знатних людей і маєтки у них одняв. І за те попустив Господь, щоб невірні мали силу над ним: чимало тоді воєн було з половцями» (Оповідання про Прохора чорнорижця…»)

5. «Той безперервно стягає поля, / Сей іноземних заводить телят. / Ті на ловецтво готують собак, / В сих дім, як вулик, гуде від гуляк» (Г. Сковорода «Всякому місту — звичай і права»)

6. Батько-бо його, старий Улас, був собі скупенький, і коли, було, Микита, як озьме його за серце, стане батька прохати, щоб його оженив, то старий насупить брови, зирне на нього сторч та й скаже: «Нехай лишень виясниться, бач, нахмарило. Який тепер сякий-такий син жениться?») (Г. Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма»)

7. «У тому хуторі з’являвся часто чоловік, або краще диявол у людській подобі. Звідки він, чого приходив, ніхто не знав. Гуляє, пиячить і враз пропаде, як у воду, і слуху немає. Там, зирк — знову мов з неба упав, вештається по вулицях у селі». (М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»)

8. «Все йде, все минає — і краю немає, / Куди ж воно ділось? Відкіля взялось? / І дурень, і мудрий нічого не знає. / Живе… умирає… одно зацвіло, / А друге зав’яло, навіки зав’яло…» (Т. Шевченко «Гайдамаки»)

9. «Що ж робити, Катря моя кохана! Треба ждати! Я в свого пана вже третій рік добуваю, останній. Як послужить доля, то сього року буде велика здобич. Отаман мене не скривдить: чоловік він шановний.. Подякую йому за хліб, за сіль, нагледжу де хутором красний да й поклонюсь тоді твоєму батькові… Тільки люби мене вірно, моя дівчино!» (Марко Вовчок «Максим Гримач»)

10. «Честь і слава, військова справа, щоб і сама себе на сміх не давала, і ворога під ноги топтала. Про славу думає лицар. А не про те, ціла була голова на плечах. Не сьогодні, дак завтра поляже вона, як од вітру на степу трава; а слава ніколи не вмре, не поляже, лицарство козацьке всякому розкаже!» (П. Куліш «Чорна рада»)

11. «Оживуть степ, озера, / І не верстовії, / А вольнії, широкії / Скрізь шляхи святії / Простеляться…» (Т. Шевченко «Ісаія. Глава 35)

12. «Щоб не випасти із цього грішного світу, / хоч раз / змішай із ближніми / піт і кров» (В. Герасим’юк «Чоловічий танець»)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

Для ІІ команди

1. «А в покомунені часи / як в Українонці-Русі / біди спізнали храми всі / мене відступники й убивці / турнули так неначе з небесі» (М. Сарма-Соколовський «Дзвін гетьмана Івана Мазепи»)

2. «Моя дитина … вона найдорожча мені за життя. Вона ніжна, чула, ласкава, добросердна, а між тим навкруги світ такий зрадливий і жорстокий… Я бачу, я знаю, що вона погине в цьому життєвому вирі, коли буде пеститись тут біля мене. Я шпурнула в безодню свою дитину од невимовної любові до неї…» (І. Липа «Мати»)

3. «Дерево тремо об дерево, / доки не народиться вона. / Вона помирає тільки раз, / тому бережемо її» (В. Герасим’юк «Жива ватра»)

4. «Яка вона хорошая! Такої він, далебі, ще не бачив. Якесь дивне поєднання надзвичайної дівочої краси і суворості. Гнучка, як пантера і така ж метка, мабуть, а строга, як царівна. Він дивився на дівчину і почував себе ніяково, як школяр» (І. Багряний «Тигролови»)

5. «Я не хотів би світових утіх, / Що забавляють олухів великих, / Аби у мене був веселий в серці сміх / Серед моїх книжок, моїх палатів тихих» (П. Куліш «Троє схотінок»)

6. «Ти не лукавила зо мною, / Ти другом, братом і сестрою / Сіромі стала. Ти взяла / Мене, маленького, за руку / І в школу хлопця одвела / До п’яного дяка в науку» (Т. Шевченко

«Доля»)

7. «Ні, мамо, не можна нелюба любить! / Нещасная доля із нелюбом жить. / Ох, тяжко, ох, важко з ним річ розмовляти! / Хай лучче я буду ввесь вік дівувати!» (Є. Гребінка «Україн-

ська мелодія»)

8. «Ви пан, а я сирота; ви багатий, а я бідна; ви возний, а я простого роду; та й по всьому я вам не під пару» (І. Котляревський «Наталка Полтавка»)

9. «…був парубок моторний. / І хлопець хоть куди козак, / Удавсь на всеє зле проворний, / Завзятіший од всіх бурлак» (І. Котляревський «Енеїда»)

10. «Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думками, позбавляючись природженого діла. І немає більше радості, аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла і сама смерть його тоді, бо душа, володарка людини, втішається природженим ділом» (Г. Сковорода «Бджола та Шершень»)

11. «Вже не мені, брате, рожі не рвати, / Барвінку не щипати / А запашного та васильочка / В ручках не в’ялити. / А з хрещатого та й барвіночку / Не ходити у віночку» (Весільна пісня

«А брат сестрицю та й розплітає»)

12. «Хіба ти забув, що я твій батько, а ти мій син? Як можу я не пробачити тобі? Так, ти винен, але ти повернувся, покаявся. Ходім же мерщій до хати й забудьмо всі злигодні!» (Притча про блудного сина)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

4. Конкурс «Найкмітливіший»

Один представник від команди працює біля дошки над розгадуванням кросворда.

 

По вертикалі: 1. Вид вірша, яким написані програмові твори В. Герасим’юка. (Верлібр)

По горизонталі: 1. Митець козацького літопису. (С. Величко) 2. Старовинний пересувний театр ляльок в Україні, виник у зв’язку з розвитком шкільної драми. (Вертеп) 3. Символ українського способу життя у творі П. Куліша «Чорна рада». (Хутір) 4. Балада Т. Шевченка. («Лілея») 5. Справжнє прізвище Марка Вовчка. (Вілінська) 6. Назва народної балади. («Бондарівна») 7. Героїня твору І. Липи «У невідому путь». (Черепаха)

Для другої команди

 

По горизонталі: 1. Влучний вислів Г. Сковороди. (Афоризм) 2. Жанр твору І. Липи «Мати». (Притча) 3. Герой роману П. Куліша «Чорна рада» — носій ідеї державності України. (Сомко) 4. Комедія Т. Шевченка. («Сон») 5. Зорова поезія В. Женченка. («Стогін») 6. Різновид вірша І. Величковського. (Курйозний) 7. Вірш, рядки якого можуть читатися однаково зліва направо і навпаки, при цьому зміст тексту залишається незмінним. (Паліндром)

5. Конкурс капітанів

  •  Декламування будь-якої програмової поезії напам’ять.
  •  Міні-презентація програмового твору, що викликав найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

VI. Підбиття підсумків гри. Визначення переможців

VII. Домашнє завдання

Опрацювання списку літератури для читання влітку.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: