Узагальнення та контроль знань з теми

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про особливості різних способів розмноження живих організмів та основні закономірності спадковості, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті. 

О бладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит. 

Базові поняття й терміни: статеве розмноження, нестатеве розмноження, поділ, фрагментація, брунькування, партеногенез, поліембріонія, статеві клітини, сперматогенез, овогенез, генетика, ген, алель, домінантні й рецесивні алелі, фенотип, генотип, узаємодія генів, хромосомна теорія спадковості, закони Менделя. 

Хід уроку 

І. Організаційний етап 

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми 

Питання для бесіди 

1. Які способи розмноження є у живих організмів? 

2. Чим між собою відрізняються статеве й нестатеве розмноження? 

3. Що вивчає генетика? 

4. Що таке ген? 

5. Які закони відкрив Г. Мендель? 

6. Які основні положення входять до хромосомної теорії спадко- 

вості? 

III. Контроль знань з теми Варіант І 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Тип розмноження, за якого утворюються диплоїдні спори: 

а) статевий; б) брунькування; 

в) вегетативний; г) нестатевий. 

2. Один з можливих структурних станів гена: 

а) алель; б) ген; 

в) екзон; г) термінатор. 

3. Під час полігібридного схрещування аналізуються ознаки: 

а) кілька; б) три; 

в) дві; г) одна. 

4. Розщеплення 13:3 характерно для взаємодії генів за типом: 

а) кросинговеру; б) епістазу; 

в) комплементарності; г) полімерії. 

5. Установіть відповідність. 

Партеногенез 


Поліембріонія 


Невпорядкований поділ 


Фрагментація 


А 
Губки 


Б 
Броненосці 


В 
Лишайники 


Г 
Віруси грипу 


Д 
Попелиці 


Відповідність 6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах: 

а) AaBBccdd ×aabbCCDd; б) AaBbccdd ×aabbCcDd; 

в) AABBccdd ×aabbCCDD; г) AABbccdd ×aabbCCDD. 
Послідовність 


Варіант ІI 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Спосіб розмноження без запліднення, властивий для броненосців: 

а) партеногенез; б) поліембріонія; 

в) поділ навпіл; г) брунькування. 

2. У самців голубів статеві хромосоми: 

а) XX; б) XY; 

в) ZZ; г) відсутні. 

3. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду: 

а) фенотип; б) генетика; 

в) біотехнологія; г) геном. 

4. Хромосомну теорію спадковості сформулював: 

а) Г. Мендель; б) Т. Гекслі; 

в) Т. Морган; г) М. Вавилов. 

5. Установіть відповідність. 

XX 


XY 


ZZ 


ZW 


А 
Самиця шимпанзе 


Б 
Самець собаки 


В 
Самиця шовковичного 

шовкопряда 


Г 
Самець горобця 


Д 
Самець бджоли 


Відповідність 6. Розмістіть стадії розвитку яйцеклітини в послідовності від останньої до першої: 

а) стадія росту; б) стадія формування; 

в) стадія розмноження; г) стадія дозрівання. 
Послідовність 


Варіант ІII 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Особина, яка має лише жіночі статеві залози: 

а) гермафродит; 

б) самиця; 

в) самець; 

г) нестатеве покоління життєвого циклу. 

2. А лель, що пригнічує дію іншого алеля: 

а) локус; б) інтрон; 

в) екзон; г) домінантний алель. 

3. Під час дигібридного схрещування аналізуються ознаки: 

а) кілька; б) три; 

в) дві; г) одна. 

4. Розщеплення 15:1 характерне для взаємодії генів за типом: 

а) кросинговеру; б) епістазу; 

в) комплементарності; г) полімерії. 

5. Установіть відповідність. 

Поділ 


Подвійне запліднення 


Звичайне запліднення 


Брунькування 


А 
Вірус сказу 


Б 
Бджола 


В 
Холерний вібріон 


Г 
Корал 


Д 
Кокосова пальма 


Відповідність 
6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах: 

а) AaBBccddEE ×aabbCCDdee; 

б) AaBBccddEe ×aabbCcDdee; 

в) AABBccddee ×aabbCCDDee; 

г) AaBBccddEE ×aabbCCDDEE. 
Послідовність Варіант ІV 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Тип розмноження, за якого в гідри утворюються бруньки: 

а) статевий; 

б) партеногенез; 

в) брунькування; 

г) нестатевий. 

2. У самців бджіл статеві хромосоми: 

а) XX; 

б) XY; 

в) ZZ; 

г) відсутні. 

3. Під час моногібридного схрещування аналізуються ознаки: 

а) кілька; б) три; 

в) дві; г) одна. 

4. Закон незалежного успадкування ознак сформулював: 

а) Г. Мендель; б) Т. Гекслі; 

в) Т. Морган; г) М. Вавилов. 

Брунькування 


Партеногенез 


Множинна 

фрагментація 


Поперечний поділ 


А 
Аутолітус 


Б 
Вірус СНІДу 


В 
Додекацерія 


Г 
Гідроїдний поліп 


Д 
Дафнія 


Відповідність 4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах: 

а) AaBBccdd ×aabbCCDd; 

б) AaBbccdd ×aabbCcDd; 

в) AABBccdd ×aabbCCDD; 

г) AABbccdd ×aabbCCDD. 
Послідовність 

Варіант V 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Спосіб розмноження без запліднення, властивий інфузоріям: 

а) партеногенез; б) поліембріонія; 

в) поділ навпіл; г) брунькування. 

2. У самиць дрозофіл статеві хромосоми: 

а) ZZ; б) XX; 

в) XY; г) відсутні. 

3. У людини хромосом: 

а) 46 пар; б) 24 пари; 

в) 23 пари; г) 4 пари. 

4. Прикладом цитоплазматичної спадковості є: 

а) куру; б) хвороба Дауна; 

в) строкатість листків рослин; г) дальтонізм у людини. 

5. Установіть відповідність. 

Регенерація 


Фрагментація 


Партеногенез 


Онтогенез 


А 
Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дроблення; складається з одного шару клітин 

Б 
Процес відновлення організмом утрачених або ушкоджених частин 

В 
Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті 

Г 
Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини 

Д 
Форма вегетативного розмноження, що здійснюється шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла 


Відповідність 


6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах: 

а) AaBBccddEE ×aabbCCDdee; 

б) AaBBccddEe ×aabbCcDdee; 

в) AABBccddee ×aabbCCDDee; 

г) AaBBccddEE ×aabbCCDDEE. 
Послідовність 

Варіант VІ 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Тип розмноження, за якого в попелиць зародки розвиваються з незапліднених яєць: 

а) статевий; б) партеногенез; 

в) брунькування; г) нестатевий. 

2. Наука, що вивчає закономірності мінливості та спадковості: 

а) генетика; б) біотехнологія; 

в) паразитологія; г) імунологія. 

3. У дрозофіли хромосом: 

а) 46 пар; б) 24 пари; 

в) 23 пари; г) 4 пари. 

4. Закон розщеплення сформулював: 

а) Г. Мендель; б) Т. Гекслі; 

в) Т. Морган; г) М. Вавилов. 

5. Установіть відповідність. 

Поділ 


Подвійне запліднення 


Звичайне запліднення 


Брунькування 


А 
Вірус грипу 


Б 
Яблуня 


В 
Гідра 


Г 
Збудник чуми 


Д 
Курка 


Відповідність 


6. Розмістіть стадії розвитку сперматозоїда в послідовності від першої до останньої: 

а) стадія росту; б) стадія формування; 

в) стадія розмноження; г) стадія дозрівання. 
Послідовність 

ІV. Домашнє завдання 

Повторити матеріали теми.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: