Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

Мета уроку: узагальнити й закріпити знання учнів про хімічні властивості органічних сполук, їхній генетичний зв’язок; показати важливість вуглеводневої сировини як джерела для одержання органічних речовин різних класів; розвивати логічне мислення учнів.

Очікувані результати: учні повинні усвідомити важливість вуглеводневої сировини для економіки країни, учні повинні пояснювати взаємоперетворення органічних речовин.

Обладнання: підручники.

Тип уроку: урок удосконалення знань, умінь і навичок.

n  1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _________,

кількість присутніх на уроці ___________, відсутніх ___________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

n  2. Етап перевірки домашнього завдання

2.1. Перевірка письмового домашнього завдання біля дошки.

2.2. Фронтальне опитування за запитаннями з підручника.

n  3. Етап підготовки учнів до активного й усвідомленого засвоєння нового матеріалу

3.1. Повідомлення теми нового матеріалу.

3.2. Формулювання разом з учнями мети і задач вивчення нового матеріалу.

У процесі бесіди слід підвести учнів до розуміння важливості застосування природних вуглеводнів як сировини для органічного синтезу.

3.3. Показ практичного значення вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя

У зв’язку зі швидким розвитком хімічної й нафтохімічної промисловості потреба в нафті збільшується не тільки з метою підвищення вироблення палива і масел (мастил), але і як джерела важливої сировини для виробництва синтетичних каучуків і волокон, пластмас, ПАВ, мийних засобів, пластифікаторів, присадок, барвників тощо (на це витрачається понад 8 % від

об’єму світового видобутку).

n  4. Актуалізація опорних знань

Проблемне запитання

Як ви вважаєте, які органічні речовини і в який спосіб можна одержати з метану?

На дошці записуються всі запропоновані формули і схеми одержання. У ході уроку пропозиції учнів або підтверджуються, або спростовуються.

n  5. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Складання схеми синтезу органічних речовин різних класів на основі вуглеводневої сировини. (Бесіда.)

2. Одержання вуглеводнів і їх застосування. (Бесіда, рівняння на дошці.)

Головні моменти:

Лабораторні й промислові методи одержання алканів, алкенів, алкінів.

Застосування насичених та ненасичених вуглеводнів (етилену та ацетилену)

3. Одержання оксигеновмісних органічних сполук і їх застосування (насичені одноатомні спирти (метанол та етанол), багатоатомні спирти (гліцерол), карбонові кислоти, естери, жири,вуглеводи). (Бесіда (оглядово).)

4. Одержання нітрогеновмісних органічних сполук і їх застосування (аміни, амінокислоти, білки). (Бесіда (оглядово).)

Звернути увагу учнів

Продукти харчування, відповідно до державних стандартів, виготовляють лише з харчової сировини, а не з нафти або газу.

n  6. Узагальнення й закріплення знань

Самостійна робота (перевірка засвоєння знань, отриманих на уроці).

Складіть рівняння реакцій для здійснення ланцюга перетворень.

I варіант

С→CH4→СН3Cl→C2H6→CO2.

II варіант

CH4→С2Н2→C2H4→C2H5Cl.

III варіант

С2H6→С2Н4→C2H2→C2H2Cl4.

n  7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _________________________________________________

Робочий зошит _____________________________________________

Збірник завдань ____________________________________________

7.2. Індивідуальне завдання.

Напишіть можливі рівняння реакцій, за допомогою яких можна одержати етанол із вуглеводневої сировини (наприклад, з метану).


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: