Контрольна робота (тест) 2

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень одинадцятикласників зі стилістики та пунктуації складних речень; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; оцінити рівень пунктуаційної грамотності учнів.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

IV. Виконання тестових завдань закритої форми

Варіант 1

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Складним є речення:

А Верби, схилившись над тихим Дінцем, розчісують коси зелені.

Б На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч.

В Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує малечі.

Г Пішла дорога то маленькими сосновими лісками, то болотами, то полями.

2. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки не розставлено):

А Сині роси зблискували на травах і сонце купалося на левадах.

Б Десь у хлібах кричав перепел і туман стелився од річки.

В На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тіні.

Г Хвилина ще і схід розпише в сліпучі барви небосхил.

3. Кома не ставиться в реченні (розділові знаки не розставлено):

А На подвір’ї голосно сміються діти і пурхають горобці.

Б І жмуриться вікнами наша хатина і шепче задумливий сад.

В Жайворонок заспівав для своєї жіночки і їй теж захотілося злетіти в небо.

Г Мені потрібне слово а не слава.

4. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Зранку ми почали непокоїтися…» обрати:

А так що настрій зіпсувався на цілий день;

Б проте погода посприяла нам і цього разу;

В й обговорювати можливі перешкоди;

Г передчуваючи серйозні ускладнення.

5. Не слід ставити коми між частинами складносурядного речення (розділові знаки не розставлено):

А Рясніє дощ і падає лункіше м’яких краплин розмірене биття.

Б Знову яблуні буйно цвітуть і лунає знайомий мотив.

В Грім одгримів і солодкою млостю спокою віє од цвіту вишень і сирої землі.

Г Вишневі зацвіли сади і сніг пахучий падає на воду.

6. Кома перед і ставиться в реченні (розділові знаки не розставлено):

А Мова українська сповнена поетичної грації і тому досить важка для перекладу.

Б Доба Мазепи це час економічного політичного і культурного відродження України після Руїни.

В Треба зазначити що економічних понять в останні десятиліття з’являється все більше і більше.

Г Жовто-блакитні барви символізують дві першооснови буття дух і матерія добро і зло вогонь і вода батько і мати.

7. Складнопідрядне речення з підрядним означальним:

А Рідну пісню треба захищати так, як захищають рідний край.

Б А доки є пісня, нікому не вдасться захмарити небо моєї душі.

В Духовність — озонова пелюстка, що так бережно огортає планету й не дає зруйнувати життя.

Г Народе мій, як добре, що ти у мене є на світі.

8. Складносурядним є речення:

А Тонкі брови, русяві дрібні кучері, рум’яні губи — усе це дихало молодою парубоцькою красою.

Б Гляньмо на трепетну землю — і тоді відкриється нам на зелено-голубому обличчі планети край, схожий на серце.

В У дівчині пробуджується мати — творець нового життя.

Г Як простір немислимий без руху, так поезія неможлива без думки.

9. Яке з наведених складносурядних речень має спільний другорядний член?

А Минуло кілька недовгих хвилин, і вони сиділи поруч над водою, у гущавині дикого терника на камені (С. Васильченко).

Б Був час обідньої перерви — і все живе поховалося в затінки, вщухло, принишкло (О. Гончар).

В Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть (Т. Шевченко).

Г Де-не-де біля вирв сивіє безводний полин або кущиться пахучий чебрець (О. Гончар).

10. Виділіть складнопідрядне речення, у якому засобом зв’язку є сполучник.

А Де молодий вогонь, що серце пік? (Д. Павличко).

Б У карих очах було стільки щастя, що Оксані за цілий вік не вичерпати його (Я. Качура).

В Збратав нас труд, що творить чудеса (М. Рильський).

Г Історія, що сколихнула душу, здається мені дуже значущою (Ч. Айтматов).

Завдання 11–15 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних. Потрібно вибрати два правильних варіанти відповіді.

11. Визначте складнопідрядні речення:

А Не видно і самого океану з височини, а тільки гори хмар, то снігових, то сивих, то блакитних… (М. Рильський).

Б Якщо сьогодні я прийду до неї, вона мене в Александрію візьме (Леся Українка).

В Орел мухи не ловить, а слон за мишею не ганяється (Народна мудрість).

Г В моїй душі мелодія осіння, та в ній я чую ноти весняні (В. Сосюра).

Д Десь на краю села дівчата співали веснянки, гомоніли й галасували діти (С. Васильченко).

Е Людина відчуває свою слабкість тоді, коли її покидають надії (Б. Харчук).

12. Укажіть, у яких складносурядних реченнях кому поставлено помилково:

А Хай лягають зморшки на обличчя, і все вище тисне кров моя, юності в Вітчизни я позичу і пісень позичу в солов’я (В. Сосюра).

Б Або гори Карпати сповиті в синяві мряки, або непроглядні густі праліси синіють здалека, немов зачарований, замкнений у собі, окремий світ (О. Кобилянська).

В Ворожа авіація йшла на місто хвиля за хвилею, та особливо спрямовувався удар по головних об’єктах: Дніпрогес, вокзал, «Запоріжсталь» (Я. Баш).

Г Верба ще більше постаріла, зараз у її дуплі нуртує вода, а на вершечку веселкою грає сиворакша (М. Стельмах).

Д В ті грізні й неповторні дні легенди були буденною дійсністю, і творились вони звичайними смертними юнаками й дівчатами, дітьми й дідами (Ю. Збанацький).

Е На тонкій шиї чорнів шнурок з дукачем, та червоніло дрібне добре намисто (І. Нечуй-Левицький).

13. Укажіть речення, в яких підрядні комою не відділяються (розділові знаки пропущено):

А Я не можу збагнути що саме.

Б Бідні ми як коні на припоні (І. Франко).

В Мене цікавить не як це сталося а які можливі наслідки цього факту.

Г Я не розумію що це.

Д Брат прийде та не знати коли.

Е Я аж почервоніла так засоромилася. (І. Нечуй-Левицький).

14. Укажіть складні безсполучникові речення, в яких між простими реченнями слід ставити двокрапку (розділові знаки пропущено):

А Старий присувається до вікна, зазира всередину й бачить у хаті за столом сидять гості… (М. Коцюбинський).

Б Що за літо заробить Мотря те за зиму і проживуть (Панас Мирний).

В Вона їм не дорога їм дорогі ґрунти та обори.

Г В хаті грека пахло часником та смаженими грецькими ковбасками густий пах ладану не міг подолати ті запахи.

Д Так і його царська милість велів дати гетьману булаву в Переяславі.

Е Учися як слід то й добре буде. (З творів Ю. Мушкетика).

15. У яких реченнях між частинами слід ставити тире (розділові знаки не розставлено)?

А Він вважав себе багатим є молодість є сила є нестерпне бажання працювати (С. Скляренко).

Б Помажу мов медком солодше буде з’їсти (Л. Глібов).

В І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка стоїть (Т. Шевченко).

Г Вітер війнув листя з клена жовте, жовтаво-золоте полетіло (П. Тичина).

Д Народ хвилюється і це моя вина (О. Довженко).

Е Фіалки на столі прив’яли, а небо квітне у вікні (М. Рильський).

Завдання 16 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

16. Установіть відповідність між складними безсполучниковими реченнями та розділовими знаками, які необхідно в них поставити:

Розділовий знак

1 тире;

2 кома;

3 двокрапка;

4 крапка з комою.

Речення

А Тихо й нудно, і спека пекельна… (С. Васильченко).

Б Скільки глянеш вилискують розгойдані хліба (О. Довженко).

В Лаврін не поганяв волів він забув і про воли і про мішки й тільки дивився на Мелашку (І. Нечуй-Левицький).

Г На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тіні (Л. Смілянській).

Д Закурілася земля задиміла пішов дощ дрібний та тихий мов крізь сито засіяв

стрепенулися темні ліси і розправляючись підставляли своє загоріле листя під дрібні дощові краплі (Панас Мирний).

Варіант 2

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Правильним є твердження:

А У складносурядному реченні може бути лише дві граматичні основи.

Б Частини складносурядного речення обов’язково поєднуються сурядними сполучниками.

В Між частинами складносурядного речення завжди ставиться кома.

Г Частини складносурядного речення залежні одна від одної.

2. У реченні Темніли стрілки щавлю та смачно вабила конюшина (В. Дрозд) перед виділеним сполучником потрібно поставити:

А тире;

Б кому;

В крапку з комою;

Г розділовий знак ставити не потрібно.

3. Пунктуаційної помилки припущено в реченні:

А І вечір гріє сині руки над жовтим вогнищем кульбаб (Л. Костенко).

Б А він теж усіх обнімав, цілував і, не втримавшись, на радощах таки заплакав (В. Малик).

В Подвір’я аж сяяло чистотою і острівці квітів цвіли по ньому там і там (М. Красуцький).

Г Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем, і на воду сповзає дядькова тінь (Г. Тютюнник).

4. У реченні Хоч козацька держава існувала недовго й займала лише частину української території, однак вона мала вирішальний вплив на розвиток національної свідомості (Із журналу) підрядна частина:

А часу; Б з’ясувальна;

В допустова; Г наслідку.

5. Пунктуаційної помилки припущено в реченні:

А Орбіту літа дописав листок і ліг на стежку, що прямує в осінь (М. Боровко).

Б Коли до тебе прилечу засяє все навкруг, як після теплого дощу в росі важкій зелений луг (Д. Павличко).

В Завжди приємно було згадувати все, що зробив доброго, бо тільки воно вводить нас у коло інших людей, робить їх братами, а не просто сусідами (В. Стус).

Г Дикі гуси зчиняють таке верескливе ґелґотання, що, почувши його, надовго не можеш витіснити із серця смутку (Із журналу).

6. Складнопідрядним реченням з підрядним означальним є речення:

А І вже тиха-тиха пісня снується з висоти, де обнялися голубе небо і зелені голови співучих осокорів (І. Цюпа).

Б Похибки друзів ми повинні вміти виправляти або зносити, коли вони несерйозні (Г. Сковорода).

В І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі (В. Симоненко).

Г Повітря стало таким прозорим, що було далеко видно голі дерева понад шляхом… (Г. Тютюнник).

7. Двокрапку потрібно поставити в реченні (розділові знаки не розставлено):

А Перемелеться лихо добро буде.

Б Вовка боятися в ліс не ходити.

В Раніше встанеш більше діла зробиш.

Г Сказано велика птиця горобець.

Д Любиш їздити люби й сани возити.

8. Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки не розставлено):

А Переконатися пора зробивши зло не жди добра.

Б Одним заспокоюю себе у мене ще все попереду.

В У товаристві лад усяк тому радіє.

Г Добре сказано Сенекою жорстокість народжується з посередності й слабкості.

9. Знайдіть речення, у якому необхідно поставити тире (розділові знаки не розставлено):

А На квартирі було затишно топилася піч горіла лампа на підлозі лежала ціла купа свіжої соломи (І. Багмут).

Б Брязне клинок об залізо кайданів піде луна по твердинях тиранів (Леся Українка).

В Друзі розповіли подробиці утечу готували давно (М. Олійник).

Г І диво дивне сталося з ним совість заговорила! (А. Іщук).

10. Визначте безсполучникове складне речення зі значенням часу:

А Бухта звалася Соколиною, виселок теж звався Соколиним (М. Трублаїні).

Б Біля мосту тінився невеликий млин, до його боку притулилося велетенське колесо (М. Стельмах).

В Вернувся він — уже смеркло (Панас Мирний).

Г Була в цій нічній красі якась тиха урочистість, хотілося мріяти про щось високе, красиве й радісне (Д. Ткач).

Завдання 11–15 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних. Потрібно вибрати два правильних варіанти відповіді.

11. Складносурядними є речення:

А Над плесом озера я юність пригадав, вечірні небеса і посвист крил качиних… (М. Рильський).

Б Згори гора дивилась у черлінь, і хилитався човен до човниці (М. Вінграновський).

В Нестор ціпенів від страху, притулившись чолом до шибки, та відірвати погляду від вулиці не міг (Р. Іваничук).

Г Лиш гори не стрічаються, а людям зустрітись можна в будь-якій порі (Л. Міріджанян).

Д А соловейко-вакарушка не відмовляється ні від сухого листячка, ні від торішньої трави (Є. Гуцало).

Е Теплий туман слався по полю й наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому (М. Коцюбинський).

12. Укажіть, у яких складносурядних реченнях кому поставлено помилково:

А Миші бігали по помості, а мухи покинули хати і своїм гудінням не ворушили мертвої тиші (І. Нечуй-Левицький).

Б Все натякало на смерть, скрізь зник дух живоття (І. Нечуй-Левицький).

В А тепер чого так серед ночі море плаче, й темрява тремтить? (Леся Українка).

Г Взимку їхній палац із білими колонами здається казковою будовою, лише неприємне враження справляє чавунний змій у басейні (М. Стельмах).

Д Надворі вже був день, але крізь густу мряку годі було на кілька кроків людей пізнати (Л. Мартович).

Е Хай вітер знамена колише, й співають в садах солов’ї! (В. Сосюра).

13. Укажіть складнопідрядні речення, в яких підрядні комою не відділяються (розділові знаки пропущено):

А Діти почали грати в жмурки і за мить розбіглися хто куди.

Б Тоді зійшлись до стаї всі вівчарі і сіли біля живого вогню щоб в мирності з’їсти свою першу полонинську кулешу…

В Хлопець збився з дороги і не помітив як.

Г А коли врешті показалися люди і підняли угору довгі трембіти, позолочені сонцем щоб привітати полонину серед синіх верхів, коли за блеяли вівці і шумливим потоком залляли всі загороди, ватаг впав на коліна та підняв руки до неба.

Д За ним схилилися до молитви вівчарі й люди що пригнали маржину.

Е Вони прохали у Бога щоб Господь милосердний заступив християнську худібку на росах… (З творів М. Коцюбинського).

14. Укажіть складні безсполучникові речення, в яких між простими реченнями слід ставити двокрапку (розділові знаки пропущено):

А У вузенькій, маленькій кімнаті не виявилося нічого підозрілого вікно було щільно зачинене.

Б Я тут і корчму, і всі ґешефти передав у другі руки і взяв бариш за три дні я з дочкою покину навіки цей край і переселюся в Умань (З творів М. Старицького).

В Людські голови загойдалися козаки розступалися.

Г Тільки вчора він вернувся з Лубен їздив до Пушкаря, запрошував його на раду.

Д Люди хвилювались гомін стояв на все місто.

Е У Чигирині було тихо тривога ходила в глибині (З творів Ю. Мушкетика).

15. Визначте складні безсполучникові речення, в яких між простими реченнями пропущено тире (розділові знаки не розставлено):

А Усі разом посунули далі дехто гуртом (Панас Мирний)

Б Учись змолоду пригодиться на старість.

В Казав овес сій мене в болото.

Г Треба розумом надточити де сила не візьме.

Д Гірко поробиш солодко з’їси (З народної творчості).

Е Голоси малих колядників уже розтиналися по селу гостювальники вертались додому (Панас Мирний).

Завдання 16 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

16. Установіть відповідність між складними безсполучниковими реченнями та розділовими знаками, які необхідно в них поставити:

Розділовий знак

1 кома;

2 крапка з комою;

3 тире;

4 двокрапка.

Речення

А Здалось на мить пливе у безвістіь ночі під парус хмар високий корабель (Є. Маланюк).

Б Була б охота знайдеться робота (Народна творчість).

В З високих круч луна орлиний клекіт лиш тихі води все стоять мовчазно (Леся Українка).

Г Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх сама заснула коло їх (Т. Шевченко).

Д Скоро серпень надійде ясний на поля неосяжні й сині (П. Филипович).

VI. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Записати текст з художньої або публіцистичної літератури обсягом до 100 слів. Підкреслити у ньому всі пунктограми та пояснити їх.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: