Мета: допомогти учням розібратися в будові великого епічного твору; з’ясувати роль спостережень та переживань автора у творі; розвивати навички виразного читання, переказу повісті, уміння визначати сюжетні лінії та епізоди, характеризувати героїв і художні засоби, висловлювати власну думку; виховувати повагу до старших, уміння орієнтуватися в складних ситуаціях, почуття оптимізму.


Мета: допомогти учням з’ясувати, що у творі письменника сумне, а що — смішне; навчити давати оцінку зображуваному з позиції загальнолюдських моральних цінностей; розвивати навички виразного читання, переказу, визначення основних епізодів, їх аналізу, уміння висловлювати та відстоювати власні думки; виховувати почуття гумору, поваги до старших, найкращі моральні якості.


Мета: допомогти учням усвідомити істини, що утверджує автор через образи своїх героїв; визначити рівень художньої майстерності автора; розвивати навички виразного читання, переказу великого епічного твору, його аналізу, характеристики героїв; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки і за їх наслідки, прагнення до самовиховання та самовдосконалення.


Мета: ознайомити з пригодами героїв повісті в наступних розділах, допомогти учням розібратися в перипетіях сюжету, характерах героїв та мотивах їхніх учинків; розвивати навички виразного читання, переказу прозових творів, характеристики героїв, коректного висловлення оціночних суджень; виховувати найкращі людські якості, прагнення до самопізнання та самовдосконалення.


Мета: допомогти учням побачити в повісті дорослий світ очима дітей і дитячий світ — очима дорослих; розвивати навички виразного читання, переказу твору, визначення основних епізодів, які рухають дію, оцінити їх; виховувати високі моральні якості, почуття відповідальності за свої вчинки, любов до близьких людей, почуття вдячності.


Мета: допомогти учням усвідомити зміст і головну думку повісті Марка Твена; розвивати навички виразного читання, переказу великих за обсягом прозових творів, виділення основних епізодів та оцінювання дій і вчинків героїв; виховувати найкращі моральні якості: неприйняття зла, підлості, несправедливості.


Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити ними, спонукати до читання та вивчення; розвивати навички виразного читання, уміння визначати головні епізоди, переказувати їх та висловлювати думку щодо прочитаного; виховувати допитливість, прагнення до самопізнання шляхом ознайомлення з діями, учинками та характерами літературних героїв.


Мета: через виразне читання допомогти учням усвідомити ідейно-художню цінність твору; розвивати пам’ять учнів, творчу уяву, ораторські здібності, уміння відстоювати свою думку; виховувати високі духовні якості.


Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст твору письменника, прийом антитези, який у ньому використаний; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, визначення головної думки; виховувати чесність, патріотизм, шляхетність.


Мета: ознайомити з життям і творчістю шотландського письменника; підготувати до сприйняття його творів; розвивати навички виразного читання, виділення головного, аналізу моральних цінностей та їх ролі в житті; виховувати чесність, порядність, гуманізм та любов до літератури.


1-10 11-20 ... 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 ... 151-160 161-163