Мета: допомогти учням цілісно сприйняти історію вихованця джунглів Мауглі, навчити розрізняти реальне та фантастичне в ній, визначати закономірності життя природи та людини; розвивати навички виразного читання, переказу твору, образного та логічного мислення, характеристики героїв; виховувати гуманність, милосердя, почуття справедливості, любов до природи.


Мета: допомогти учням усвідомити зміст і значення розділів повісті «Мауглі», їх морально-етичні настанови; розвивати навички виразного читання, аналізу образів та художніх прийомів, стислого й детального переказу; виховувати найкращі людські якості.


Мета: допомогти учням усвідомити багатство й різноманітність життєвого простору, відображеного у творі Кіплінга; розвивати навички виразного читання, переказу прозового твору, визначення головних епізодів, цілісного сприйняття великого за обсягом тексту; виховувати прагнення до пізнання закономірностей світобудови й сенсу життя, почуття справедливості.


Мета: допомогти учням глибше ознайомитися з ідейно-художнім змістом розділів твору; розвивати навички виразного читання, переказу, виділення основних епізодів та визначення їхньої ролі в повісті-казці, характеристики героїв; виховувати гуманність, любов до художньої літератури, допитливість.


Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника; розвивати навички виразного читання, переказу ключових епізодів, їх аналізу; виховувати інтерес до читання художньої літератури, допитливість, прагнення до пізнання світу.


Мета: систематизувати й узагальнити знання з теми; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою їхньої корекції; розвивати образне та логічне мислення учнів, пам’ять, уміння формулювати власну; виховувати найкращі людські якості на прикладі позитивних героїв вивчених творів.


Мета: розвивати в учнів творчі здібності, ініціативність та здатність працювати в команді; дослідницький пізнавальний інтерес; уміння самостійно знаходити інформацію, орієнтуватися в ній та використовувати і подавати її у вигляді оформленого результату діяльності.


Мета: поглибити знання учнів про аналіз драматичного твору та образ-персонаж; розвивати логічне мислення, творчу уяву; сприяти становленню гуманних стосунків між людьми, виховувати самокритичність, прагнення до самовдосконалення.


Мета: допомогти учням з’ясувати, як художньо втілюється головний конфлікт п’єси — протистояння добра і зла; розвивати образне та логічне мислення, навички читання за ролями, переказу твору та його оцінювання; виховувати почуття людської гідності, толерантності, гуманізму.


Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки, особливості драматичного твору; розвивати навички виразного читання, переказу, визначення головних епізодів, характеристики героїв; уміння висловлювати свою думку щодо прочитаного; виховувати гуманістичні ідеали — совісті, справедливості, добра та милосердя.


1-10 11-20 ... 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-163