Мета: систематизувати й узагальнити знання з теми; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою їх корекції; розвивати пам’ять, творче, асоціативне та логічне мислення школярів, уміння висловлюватися з приводу прочитаного, аналізувати ліричні твори; виховувати любов до природи, гуманізм, естетичні смаки.


Мета: ознайомити з життям і творчістю славетного японського поета; допомогти учням зрозуміти особливості хоку, їх зміст, засоби вираження; розвивати навички читання хоку, їх аналізу; виховувати любов до природи, до людини, прагнення до самопізнання та самовдосконалення, естетичні смаки.


Мета: ознайомити зі своєрідною культурою Японії; підготувати учнів до сприйняття поезії Мацуо Басьо; розвивати навички самостійного пошуку потрібної інформації; відповідної її презентації; виховувати допитливість, любов до книги.


Мета: навчити розкривати глибинний зміст і красу поезії через її виразне читання; розвивати навички виразного читання за допомогою практичного опанування його елементів — інтонації, темпу, пауз, логічного наголосу; виховувати любов до природи та поезії, естетичні смаки.


Мета: ознайомити з життям і творчістю поета, допомогти усвідомити красу, художню майстерність його вірша «Я знаю в праосені пору…»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, уміння висловлювати власну думку та враження від прочитаного, визначати художні засоби виразності; виховувати любов до природи, до поетичного слова; естетичні смаки.


Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, його твором, із поняттям «епітет»; розвивати навички вдумливого й виразного читання поетичних творів, їх аналізу, уміння порівнювати й зіставляти, визначати художні прийоми й засоби; виховувати любов до природи, до художньої літератури, естетичні смаки.


Мета: ознайомити з перлинами світової поезії; дати поняття про пейзаж, епітети; розвивати навички виразного читання поезії, спостереження над ліричним твором та його аналізу; розширяти кругозір учнів; виховувати естетичні смаки, любов до природи, художньої літератури.


Мета: викликати в учнів інтерес до читання художньої літератури, творів Дж. Р. Кіплінга; розвивати навички самостійного опрацювання літератури, переказу творів, визначення їх теми та основної думки; уміння складати інсценівки та діалоги, представляти їх; виховувати любов до художньої літератури, прагнення до пізнання світу, найкращі моральні якості.


Мета: викликати в учнів інтерес до читання художньої літератури, творів Дж. Р. Кіплінга; розвивати навички самостійного опрацювання літератури, переказу творів, визначення їх теми та основної думки; уміння складати інсценівки та діалоги, представляти їх; виховувати любов до художньої літератури, прагнення до пізнання світу, найкращі моральні якості.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про повістьказку; допомогти учням усвідомити ідейно-художнє значення змальованих автором образів і картин; розвивати навички визначати головне, характеризувати героїв та висловлювати своє ставлення до них і тих моральних настанов, носіями яких вони є; виховувати любов до природи, гуманізм, естетичні почуття.


1-10 11-20 ... 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-163